KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.11.2018 - 18:42

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 9.795.806 16.205 -3.453.002 -3.118.592 13.648.808 13.648.808
Transferler
0 0 -325.953 0 -3.118.592 3.118.592 -325.953 -325.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 5.548 0 -449.653 -444.105 -444.105
Dönem Sonu Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 9.469.853 21.753 -6.571.594 -449.653 12.878.750 12.878.750
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 16.799.401
Transferler
0 0 -336.927 0 33.693 -33.693 -336.927 -336.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 21.653 0 343.575 365.228 365.228
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 33.808 -6.109.582 343.575 16.827.702 16.827.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259.399 1.206.098
Dönem Karı (Zararı)
343.575 -449.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
770.219 1.464.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
740.871 750.294
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-242.840 509.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
272.188 204.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.373.193 190.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-762.902 455.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.604 -564.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.146 -976.609
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-571.881 -159.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.187 225.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.185.151 689.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.224.998 522.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-259.399 1.206.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
888.594 -634.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.233.750 -74.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.156 -559.316
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.156 -559.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-599.829 -568.219
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.171.297 652.391
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.771.126 -1.220.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.366 3.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.366 3.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.212 2.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.578 5.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.578 18.212
Ticari Alacaklar
1.262.795 499.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6/a 45.320 35.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6/b 1.217.475 464.864
Diğer Alacaklar
253.767 8.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8/a 230.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8/b 23.767 8.163
Stoklar
9 2.928.995 2.770.848
Canlı Varlıklar
10 203.097 408.700
Peşin Ödenmiş Giderler
11/a 900.944 508.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11/b 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
28/a 619.984 456.680
ARA TOPLAM
6.222.038 4.675.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.222.038 4.675.782
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 2.882.000 2.104.516
Maddi Duran Varlıklar
13 23.944.404 25.354.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 4.100 4.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.165.729 1.079.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.996.233 28.543.026
TOPLAM VARLIKLAR
34.218.271 33.218.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.190.764 2.019.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.393.213 3.177.887
Ticari Borçlar
6/c 1.488.097 1.082.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
68.964 137.897
Diğer Borçlar
5.158.488 2.973.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8/c 4.980.688 2.973.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8/d 177.800 0
Ertelenmiş Gelirler
11/c 47.978 48.744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28/b 0 743.855
ARA TOPLAM
12.347.504 10.184.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.347.504 10.184.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.969.670 2.956.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.649 32.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/a 5.649 32.054
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 3.067.746 3.247.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.043.065 6.235.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.390.569 16.419.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.827.702 16.799.401
Ödenmiş Sermaye
29/a 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29/b 6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.064.368 9.379.642
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.030.560 9.367.487
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29/c 9.030.560 9.367.487
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
29/d 33.808 12.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29/e -6.109.582 -6.143.275
Net Dönem Karı veya Zararı
343.575 33.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.827.702 16.799.401
TOPLAM KAYNAKLAR
34.218.271 33.218.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 3.230.641 1.485.065
Satışların Maliyeti
30 -1.667.660 -1.552.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.562.981 -67.171
BRÜT KAR (ZARAR)
1.562.981 -67.171
Genel Yönetim Giderleri
32 -186.137 -206.428
Pazarlama Giderleri
32 -16.467 -25.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33/a 402.376 569.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33/b -1.057.911 -204.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
704.842 66.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
704.842 66.618
Finansman Giderleri
35 -633.455 -721.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.387 -654.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
272.188 204.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 272.188 204.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
343.575 -449.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
343.575 -449.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39 343.575 -449.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.915 5.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 33.808 6.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.107 -1.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 6.107 -1.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.915 5.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
383.490 -444.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 383.490 -444.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721595


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.