KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2019 - 18:11
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 148.469 6.114.100 -6.262.569 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -22.593 2.089.152 4.369.478 6.436.037 -2.105 6.433.932
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.160.433 21.563.994 7.608.823 39.738.872 4.369.478 169.781.637 48.472 169.830.109
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Transferler
-3.303.610 3.303.610
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.975.777 9.975.777 -1.160 9.974.617
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 34.435.262 9.975.777 195.422.819 37.206 195.460.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.260.404 -3.526.630
Dönem Karı (Zararı)
9.975.777 4.369.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.975.777 4.369.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.794.998 -2.098.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 751.780 -673.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-190.317 11.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.673
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -190.317
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-555.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-143.157
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-143.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
288.282 -75.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -2.501.586 -805.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.166.813 -6.352.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.126.110 -70.500.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.882.395 -66.780.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.834.649 1.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.047.746 -66.781.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.534.311 1.521.319
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.783 16.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.537.094 1.505.141
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.552.239 -17.216.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.177 683.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.614.416 -17.900.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
23.761.329 145.539.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
520.607 63.424
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
520.607 63.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.577.684 1.019.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.577.684 1.019.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.986.034 -4.081.813
Alınan Temettüler
4.028.527 555.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-302.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-403.317 -588.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-403.317 -588.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-321.486 -583.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.831 -4.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.033.678 247.423
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.894.196
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
32.894.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
139.482 247.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.957 -3.867.422
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.044.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.414.820 -3.867.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.673.446 9.699.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.088.266 5.832.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.843.307 33.277.014
Finansal Yatırımlar
166.360.475 134.907.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
166.360.475 134.907.809
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 166.360.475 134.907.809
Ticari Alacaklar
190.762.237 132.605.621
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.22 16.093.598 1.258.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 174.668.639 131.346.672
Diğer Alacaklar
11.357.025 12.374.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.22 43.182 45.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.313.843 12.328.162
Peşin Ödenmiş Giderler
830.840 604.221
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 830.840 604.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.20 207.471 857.641
Diğer Dönen Varlıklar
910.242 910.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
910.242 910.670
ARA TOPLAM
394.271.597 315.537.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
394.271.597 315.537.103
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
93.097.976 110.424.532
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 93.097.976 110.424.532
Diğer Alacaklar
5.561.963 6.079.172
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.511.963 6.029.172
Maddi Duran Varlıklar
8 24.133.892 24.214.446
Binalar
18.394.826 18.585.040
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.991.805 2.900.254
Taşıtlar
35.746 38.886
Mobilya ve Demirbaşlar
42.654 38.466
Özel Maliyetler
2.668.861 2.651.800
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.131.222 2.397.274
Bilgisayar Yazılımları
9 2.131.222 2.397.274
Peşin Ödenmiş Giderler
53.145 466.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.145 466.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.978.198 143.582.073
TOPLAM VARLIKLAR
519.249.795 459.119.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 217.768.645 156.827.979
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
217.768.645 156.827.979
Banka Kredileri
135.328.249 110.505.511
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
79.216.664 46.322.468
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.223.732
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
85.622.447 91.174.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.22 66.563 4.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 85.555.884 91.170.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
65.564 67.704
Diğer Borçlar
2.758.462 2.891.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.758.462 2.891.621
Türev Araçlar
5 28.444 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28.444
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.501.586 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.501.586 3.187.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.742.442 1.947.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 611.128 611.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.131.314 1.336.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.552 9.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.552 9.555
ARA TOPLAM
310.497.142 256.106.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.497.142 256.106.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.043.891 5.329.032
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.043.891 5.329.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.043.891 5.329.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.272.480 1.420.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.272.480 1.420.785
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.408.642 1.408.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.408.642 1.408.642
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 9.567.615 9.368.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.292.628 17.527.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
323.789.770 273.633.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
195.422.819 185.447.042
Ödenmiş Sermaye
15 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.567.257 -1.567.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567.257 -1.567.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567.257 -1.567.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.309.311 47.309.311
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
47.309.311 47.309.311
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
47.309.311 47.309.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.608.823 7.608.823
Yasal Yedekler
7.608.823 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.435.262 37.738.872
Net Dönem Karı veya Zararı
9.975.777 -3.303.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 37.206 38.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.460.025 185.485.408
TOPLAM KAYNAKLAR
519.249.795 459.119.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.226.289.730 7.295.746.101
Satışların Maliyeti
16 -6.204.778.318 -7.284.790.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.511.412 10.955.904
BRÜT KAR (ZARAR)
21.511.412 10.955.904
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.322.567 -10.437.262
Pazarlama Giderleri
17 -2.352.167 -2.152.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 24.610.796 14.635.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.333.432 -4.525.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.114.042 8.476.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.114.042 8.476.385
Finansman Giderleri
19 -8.851.143 -4.184.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.262.899 4.291.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-288.282 75.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -95.426 -344.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -192.856 419.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.974.617 4.367.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.974.617 4.367.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.160 -2.105
Ana Ortaklık Payları
9.975.777 4.369.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -22.593
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -28.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 5.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 5.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 2.089.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.089.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -522.288
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 2.611.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.066.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.974.617 6.433.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.160 -2.105
Ana Ortaklık Payları
9.975.777 6.436.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.113 Değişim: -1,24% Hacim : 11.099 Mio.TL Son veri saati : 13:37
Düşük 1.103 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3507 Değişim: 0,75%
Düşük 8,2678 30.10.2020 Yüksek 8,3531
Açılış: 8,2883
9,7500 Değişim: 0,71%
Düşük 9,6423 30.10.2020 Yüksek 9,7559
Açılış: 9,6809
503,34 Değişim: 1,20%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 503,62
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.