***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 17:52

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -655.702 14.624.139 5.738.254 29.520.269 7.826.603 154.714.466 50.297 154.764.763
Transferler
0 0 0 0 1.722.100 6.104.503 -7.826.603 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -107.255 0 0 0 2.751.620 2.644.365 24.703 2.669.068
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -762.957 14.624.139 7.460.354 35.624.772 2.751.620 157.358.831 75.000 157.433.831
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177
Transferler
0 0 0 0 148.469 6.114.100 -6.262.569 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -22.593 2.089.152 0 0 4.369.478 6.436.037 -2.105 6.433.932
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.160.433 21.563.994 7.608.823 39.738.872 4.369.478 169.781.637 48.472 169.830.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.706.833 -16.835.601
Dönem Karı (Zararı)
4.369.478 2.751.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.369.478 2.751.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.098.361 1.301.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -673.343 507.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.673 794.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.673 794.287
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-555.183 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -75.738 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -805.770 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.533.133 -18.974.250
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-70.500.483 -43.512.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.780.389 -32.616.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.080 -56.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.781.469 -32.559.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.521.319 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.178 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.505.141 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.216.536 28.474.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
683.765 4.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.900.301 28.470.379
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
147.359.667 46.857.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -64.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.424 33.294
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
63.424 33.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.019.865 -18.146.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.019.865 -18.146.219
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.262.016 -14.921.180
Alınan Temettüler
18 555.183 48.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.963.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-588.215 2.889.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-588.215 284.375
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -583.268 151.617
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.947 132.758
Ödenen Faiz
0 -2.261.038
Alınan Faiz
0 4.841.749
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 24.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.572.374 -1.334.880
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -1.572.374 -1.334.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.867.422 -15.280.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.867.422 -15.280.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.699.818 29.960.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.832.396 14.679.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.693.034 27.919.393
Finansal Yatırımlar
117.895.113 40.067.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
117.895.113 40.067.693
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 117.895.113 40.067.693
Ticari Alacaklar
228.232.888 161.452.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.22 582.964 584.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 227.649.924 160.868.455
Diğer Alacaklar
37.134.947 31.588.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.22 27.605 11.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 37.107.342 31.577.554
Peşin Ödenmiş Giderler
1.087.252 821.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.087.252 821.035
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.20 437.932 707.670
Diğer Dönen Varlıklar
544.944 541.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
544.944 541.008
ARA TOPLAM
407.026.110 263.098.279
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
407.026.110 263.098.279
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
66.806.671 72.044.456
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 66.806.671 72.044.456
Diğer Alacaklar
4.944.953 8.868.596
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 50.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.894.953 8.868.596
Maddi Duran Varlıklar
8 23.647.184 23.429.945
Binalar
18.122.720 18.309.104
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.620.611 2.285.772
Taşıtlar
48.478 51.617
Mobilya ve Demirbaşlar
213.345 188.343
Özel Maliyetler
2.642.030 2.595.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.715.162 2.014.264
Bilgisayar Yazılımları
1.715.162 2.014.264
Peşin Ödenmiş Giderler
45.461 258.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 45.461 258.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.159.431 106.616.105
TOPLAM VARLIKLAR
504.185.541 369.714.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.774.833 31.415.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 178.774.833 31.415.166
Banka Kredileri
174.794.816 27.435.149
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.980.017 3.980.017
Ticari Borçlar
133.551.762 151.267.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.22 804.874 1.488.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 132.746.888 149.778.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.604 99.462
Diğer Borçlar
2.711.660 2.562.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.711.660 2.562.316
Ertelenmiş Gelirler
2.390.357 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 2.390.357 3.187.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.033.181 2.037.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 449.003 453.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.584.178 1.584.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.557 9.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.557 9.562
ARA TOPLAM
319.532.954 190.578.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.532.954 190.578.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.565.097 5.588.107
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.565.097 5.588.107
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.565.097 5.588.107
Ertelenmiş Gelirler
4.249.525 4.249.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 4.249.525 4.249.525
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.081.031 1.071.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.081.031 1.071.840
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 4.926.825 4.830.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.822.478 15.739.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.355.432 206.318.207
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
169.781.637 163.345.600
Ödenmiş Sermaye
15 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.160.433 -1.137.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.160.433 -1.137.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.160.433 -1.137.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.563.994 19.474.842
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21.563.994 19.474.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21.563.994 19.474.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.608.823 7.460.354
Yasal Yedekler
15 7.608.823 7.460.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.738.872 33.624.772
Net Dönem Karı veya Zararı
4.369.478 6.262.569
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 48.472 50.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
169.830.109 163.396.177
TOPLAM KAYNAKLAR
504.185.541 369.714.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.295.746.101 3.979.718.791
Satışların Maliyeti
16 -7.284.790.197 -3.969.221.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.955.904 10.496.862
BRÜT KAR (ZARAR)
10.955.904 10.496.862
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.437.262 -11.072.843
Pazarlama Giderleri
17 -2.152.795 -908.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.635.722 12.892.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.525.184 -6.181.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.476.385 5.227.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.476.385 5.227.038
Finansman Giderleri
19 -4.184.750 -2.261.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.291.635 2.966.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
75.738 -229.683
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -344.166 -405.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 419.904 176.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.367.373 2.736.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.367.373 2.736.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.105 -15.303
Ana Ortaklık Payları
4.369.478 2.751.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.593 -107.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.241 -134.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.648 26.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.648 26.814
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.089.152 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.089.152 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-522.288 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.611.440 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.066.559 -107.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.433.932 2.629.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.105 5.977
Ana Ortaklık Payları
6.436.037 2.623.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682409


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.