KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:16

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -478.476 5.738.254 15.731.738 13.788.531 132.440.950 739.631 133.180.581
Transferler
13.788.531 -13.788.531 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.226 14.624.139 7.826.603 22.273.516 -15.303 22.258.213
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -674.031 -674.031
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -655.702 14.624.139 5.738.254 29.520.269 7.826.603 154.714.466 50.297 154.764.763
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -655.702 14.624.139 5.738.254 29.520.269 7.826.603 154.714.466 50.297 154.764.763
Transferler
1.722.100 6.104.503 -7.826.603
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.138 4.850.703 6.262.569 10.631.134 280 10.631.414
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 0 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.137.840 19.474.842 7.460.354 33.624.772 6.262.569 163.345.600 50.577 163.396.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.712.977 1.976.810
Dönem Karı (Zararı)
6.262.569 7.826.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.262.569 7.826.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.395.790 -7.803.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 -2.477.958 1.878.211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
669.176 -268.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 75.308 13.918
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
593.868 317.504
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -600.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.169.471 -4.440.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.120.033 -291.480
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.120.033 -291.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -110.359 492.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.985.607
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -3.187.145 -3.187.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.593.399 -1.871.446
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.017.541 -4.290.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.152.307 -3.902.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-276.208 -88.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.876.099 -3.814.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.381.940 -25.910.398
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.543 -6.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.377.397 -25.903.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.749.443 8.284.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.484.270 -3.546.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
94.233.713 11.831.311
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.531.931 43.572.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -324.960 -245.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.094.635 -3.002.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.094.635 -3.002.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.971.202 -16.376.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3 43.971.202 -16.445.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3 68.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.726.620 -1.848.167
Alınan Temettüler
18 5.169.471 4.440.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-155.828 -615.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.720.814 2.037.937
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
6.506.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.720.814 -4.468.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -574.215 -3.648.046
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.146.599 -820.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-826.894 -1.592.764
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.173.106 -1.592.764
Ödenen Faiz
-2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.260.685 2.421.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.260.685 2.421.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.960.503 27.538.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.699.818 29.960.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.919.393 88.251.207
Finansal Yatırımlar
4 40.067.693 43.601.009
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.067.693 43.601.009
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
40.067.693 43.601.009
Ticari Alacaklar
161.452.499 55.257.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.22 584.044 307.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 160.868.455 54.949.597
Diğer Alacaklar
31.588.981 32.989.303
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.22 11.427 6.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.577.554 32.982.419
Peşin Ödenmiş Giderler
821.035 430.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 821.035 430.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.20 707.670 602.185
Diğer Dönen Varlıklar
541.008 40.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
541.008 40.800
ARA TOPLAM
263.098.279 221.172.265
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.098.279 221.172.265
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 72.044.456 47.642.896
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
72.044.456 47.642.896
Diğer Alacaklar
8.868.596 1.086.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.868.596 1.086.334
Maddi Duran Varlıklar
8 23.429.945 24.227.044
Binalar
18.309.104 19.029.369
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.285.772 2.446.188
Taşıtlar
51.617 2.347
Mobilya ve Demirbaşlar
188.343 225.823
Özel Maliyetler
2.595.109 2.523.317
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.014.264 1.673.404
Bilgisayar Yazılımları
2.014.264 1.673.404
Peşin Ödenmiş Giderler
258.844 440.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 258.844 440.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.616.105 75.069.988
TOPLAM VARLIKLAR
369.714.384 296.242.253
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.415.166 54.918.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.415.166 54.918.872
Banka Kredileri
27.435.149 51.053.408
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.980.017 3.865.464
Ticari Borçlar
151.267.175 58.517.732
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.22 1.488.639 4.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 149.778.536 58.513.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.462 191.030
Diğer Borçlar
2.562.316 1.558.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.562.316 1.558.817
Ertelenmiş Gelirler
3.187.144 3.187.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 3.187.144 3.187.144
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.037.828 1.537.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 453.650 512.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.584.178 1.025.393
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.562 4.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.562 4.731
ARA TOPLAM
190.578.653 119.915.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.578.653 119.915.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.588.107 9.616.332
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.588.107 9.616.332
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.588.107 9.616.332
Ertelenmiş Gelirler
4.249.525 7.436.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 4.249.525 7.436.670
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.071.840 660.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.071.840 660.218
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 4.830.082 3.848.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.739.554 21.561.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.318.207 141.477.490
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.345.600 154.714.466
Ödenmiş Sermaye
15 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.137.840 -655.702
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.137.840 -655.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.137.840 -655.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.474.842 14.624.139
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.474.842 14.624.139
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.474.842 14.624.139
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.460.354 5.738.254
Yasal Yedekler
7.460.354 5.738.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.624.772 29.520.269
Net Dönem Karı veya Zararı
6.262.569 7.826.603
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 50.577 50.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.396.177 154.764.763
TOPLAM KAYNAKLAR
369.714.384 296.242.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 21.307.898.072 12.852.758.152
Satışların Maliyeti
16 -21.268.848.255 -12.829.978.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.049.817 22.779.836
BRÜT KAR (ZARAR)
39.049.817 22.779.836
Genel Yönetim Giderleri
17 -44.925.828 -40.444.459
Pazarlama Giderleri
17 -6.272.338 -2.268.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 43.039.512 35.603.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -13.819.225 -3.514.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.071.938 12.155.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.071.938 12.155.422
Finansman Giderleri
19 -10.919.448 -3.943.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.152.490 8.212.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
110.359 -492.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -344.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 110.359 -148.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.262.849 7.720.113
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.187
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.262.849 7.811.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
280 -15.303
Ana Ortaklık Payları
6.262.569 7.826.603
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-482.138 -177.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-602.672 -221.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.534 44.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
120.534 44.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.850.703 14.624.139
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.063.379 18.280.174
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6.063.379 18.280.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.212.676 -3.656.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.212.676 -3.656.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.368.565 14.446.913
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.631.414 22.258.213
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
280 -15.303
Ana Ortaklık Payları
10.631.134 22.273.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7971 Değişim: 0,08%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4693 Değişim: -0,04%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,81 Değişim: 0,07%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.