KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:21
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.533 291.638.097
Transferler
451.587 46.617.645 -47.069.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.073 7.980.224 40.102.331 48.077.482 6.874.351 54.951.833
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.829.757 -6.829.757 -6.297.186 -13.126.943
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987
Transferler
277.779 39.824.552 -40.102.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.993 6.991.917 70.335.221 77.324.145 14.591.022 91.915.167
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.918.802 2.918.802 -2.918.802 0
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.888.400 28.407.444
Dönem Karı (Zararı)
75.379.537 46.976.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.829.025 -15.181.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 421.213 146.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.253 -330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.646.693 8.620.317
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -14.973 -31.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 7.661.666 8.651.333
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
250.821 848.917
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.977.222 -31.001.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -40.667.931 -31.678.603
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.000.136 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.690.845 677.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.781.210 6.395.419
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.993 -191.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.662.112 -3.368.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.362.480 1.742.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-995.626 669.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.655.470 -3.839.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.022.826 -6.232.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.388.648 5.173.359
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.751.249 -624.178
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
39.011.689 -257.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.888.400 28.425.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -18.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.649.697 12.676.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.135 -256.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.135 -256.091
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.875.168 -5.488.648
Alınan Temettüler
24 0 525.128
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.530.000 17.895.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.304.636 -29.707.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.785.091 17.878.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.993.825 -40.443.515
Ödenen Faiz
-9.110.875 -7.176.244
Alınan Faiz
14.973 33.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.233.461 11.376.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.233.461 11.376.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.050.022 8.673.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.283.483 20.050.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.283.483 20.050.022
Finansal Yatırımlar
5 6.433.293 12.654.002
Ticari Alacaklar
7 23.969.548 3.741.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 1.214.637 935.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.754.911 2.805.952
Diğer Alacaklar
8 435.171 434.382
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.572.903 740.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.525 5.997
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.024.958 26.649
ARA TOPLAM
57.721.881 37.653.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.721.881 37.653.399
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 21.102.419 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.102.419 0
Stoklar
11 11.495.272 3.839.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 657.084.276 547.677.533
Maddi Duran Varlıklar
12 352.940 515.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 35.482 38.543
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.408.013 8.217.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 50.978 197.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
707.625.380 560.581.466
TOPLAM VARLIKLAR
765.347.261 598.234.865
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 2.796.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 50.525.521 38.174.873
Ticari Borçlar
7 14.025.057 16.413.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 6.093.196 10.037.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.931.861 6.376.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 87.200 88.460
Diğer Borçlar
8 10.934.363 4.451.880
Ertelenmiş Gelirler
17 0 29.428
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.755.559 1.525.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 104.656 68.372
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.650.903 1.457.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.684.894 2.419.093
ARA TOPLAM
83.012.594 65.899.415
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.012.594 65.899.415
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 173.957.045 159.357.068
Diğer Borçlar
8 4.041.312 7.279.954
Ertelenmiş Gelirler
17 39.041.117 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 109.645 77.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 109.645 77.557
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 39.807.394 32.157.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.956.513 198.872.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
339.969.107 264.771.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
391.377.236 311.134.289
Ödenmiş Sermaye
19 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.856 -19.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.856 -19.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -22.856 -19.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.645.409 11.653.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.645.409 11.653.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.199.245 4.921.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.127.509 200.384.155
Net Dönem Karı veya Zararı
70.335.221 40.102.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.000.918 22.328.698
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
425.378.154 333.462.987
TOPLAM KAYNAKLAR
765.347.261 598.234.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 77.099.029 57.413.410
Satışların Maliyeti
20 -22.824.205 -20.636.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.274.824 36.777.258
BRÜT KAR (ZARAR)
54.274.824 36.777.258
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.617.713 -9.626.544
Pazarlama Giderleri
21 -1.391.416 -590.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 45.991.987 32.723.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.599.849 -3.895.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.657.833 55.388.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.657.833 55.388.177
Finansman Gelirleri
24 7.015.109 7.312.760
Finansman Giderleri
24 -14.512.195 -9.328.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.160.747 53.372.101
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.781.210 -6.395.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.781.210 -6.395.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.379.537 46.976.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.379.537 46.976.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.044.316 6.874.351
Ana Ortaklık Payları
70.335.221 40.102.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.993 -5.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.993 -5.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.538.623 7.980.224
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.538.623 7.980.224
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.535.630 7.975.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.915.167 54.951.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.591.022 6.874.351
Ana Ortaklık Payları
77.324.145 48.077.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8254 Değişim: -0,08%
Düşük 7,8212 02.12.2020 Yüksek 7,8314
Açılış: 7,8314
9,4481 Değişim: -0,08%
Düşük 9,4434 02.12.2020 Yüksek 9,4591
Açılış: 9,4552
456,63 Değişim: -0,04%
Düşük 456,34 02.12.2020 Yüksek 457,01
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.