KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:20
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.457.668 4.233.715
Satışların Maliyeti
28 -243.945 -236.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.213.723 3.997.244
BRÜT KAR (ZARAR)
5.213.723 3.997.244
Genel Yönetim Giderleri
29 -664.424 -570.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.722.670 3.120.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.441.717 -4.004.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.830.252 2.542.265
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.585.941 617.746
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -5.330 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.201.968 1.878.603
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.612.831 5.038.614
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 -4.791 -6.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.608.040 5.032.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 157.347 -470.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 157.347 -470.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.765.387 4.561.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.765.387 4.561.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.765.387 4.561.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -37.770 0 578.756 -10.266.329 4.687.040 58.749.687 0 58.749.687
Transferler
27 17.220 -17.220 4.687.040 -4.687.040 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -6.638 -1.956 4.561.578 4.552.984 0 4.552.984
Dönem Karı (Zararı)
27 4.561.578 4.561.578 0 4.561.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -6.638 -1.956 -8.594 0 -8.594
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -27.188 0 -19.176 578.756 -5.579.289 4.561.578 63.302.672 0 63.302.672
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -27.188 -19.176 578.756 -5.579.288 4.561.578 63.302.672 0 63.302.672
Transferler
27 4.561.578 -4.561.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.450 16.493 11.765.387 11.780.430 0 11.780.430
Dönem Karı (Zararı)
27 11.765.387 11.765.387 0 11.765.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.450 16.493 15.043 0 15.043
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 0 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 0 75.083.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.726.163 3.785.038
Dönem Karı (Zararı)
11.765.387 4.561.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-701.644 -872.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 840.085 834.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.253 -40.709
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 266.665 -40.709
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -283.918 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.308 55.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -28.801 48.375
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.493 7.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-140.853 -313.944
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-140.761 -313.896
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 0 -48
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -92 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.201.968 -1.878.603
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.201.968 -1.878.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -157.347 470.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
521.659 -185.860
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 138.992 -519.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 138.992 -519.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.981 -1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -7.981 -1.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 508.813 1.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 84.318 -137.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -320.902 315.274
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -320.902 315.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.349 20.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 127.532 97.850
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 127.532 97.850
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -30.570 38.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 17.108 -1.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 17.109 -1.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.585.402 3.503.150
Alınan Faiz
140.761 318.861
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -36.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.742.182 -9.036.039
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -15.122.100 -11.789.044
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
16 3.531.785 2.903.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 150.551 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.551 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.406 -150.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.505 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.493 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.019 -5.251.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.019 -5.251.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.121.784 8.372.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.105.765 3.121.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 11.765.387 4.561.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.043 -8.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.859 -8.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.493 -1.956
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
16.493 -1.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
409 1.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
409 1.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.043 -8.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.780.430 4.552.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.780.430 4.552.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.105.765 3.121.784
Finansal Yatırımlar
7 39.299 22.067
Ticari Alacaklar
460.843 866.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 12.696 177.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 448.147 689.263
Diğer Alacaklar
11.069 3.088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.069 3.088
Stoklar
13 464.985 689.880
Peşin Ödenmiş Giderler
39.584 152.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 39.584 152.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 19.716 36.715
ARA TOPLAM
4.141.261 4.892.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.141.261 4.892.000
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.985.690 34.880.822
Diğer Finansal Yatırımlar
7 49.985.690 34.880.822
Diğer Alacaklar
4.635 4.635
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 4.200 4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 435 435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 15.297.062 17.626.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.667.740 1.676.648
Maddi Duran Varlıklar
18 2.834.276 3.497.093
Arazi ve Arsalar
18 578.555 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 109.117 27.172
Binalar
18 1.131.589 1.229.719
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 639.707 1.158.637
Taşıtlar
18 51.540 122.867
Mobilya ve Demirbaşlar
18 69.407 69.544
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 99.050 150.551
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 155.311 160.048
Peşin Ödenmiş Giderler
15 28.156 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 28.156 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.774.114 1.616.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.591.673 59.302.435
TOPLAM VARLIKLAR
75.732.934 64.194.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 180.966 501.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 23.018 21.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 157.948 480.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 63.418 59.069
Diğer Borçlar
290.096 162.564
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 639 639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 289.457 161.925
Ertelenmiş Gelirler
47.798 78.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 47.798 78.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 11.671 7.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 11.671 7.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 109 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 109 0
ARA TOPLAM
594.058 809.047
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.058 809.047
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 55.774 82.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 55.774 82.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.774 82.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
649.832 891.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 75.083.102 63.302.672
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -31.321 -46.364
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -31.321 -46.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 578.756 578.756
Yasal Yedekler
27 578.756 578.756
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.017.710 -5.579.288
Net Dönem Karı veya Zararı
27 11.765.387 4.561.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.083.102 63.302.672
TOPLAM KAYNAKLAR
75.732.934 64.194.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664821


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.