***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2018 - 19:22

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 -156.558.499 -9.022.805 220.000 -1.245.254.004 -361.491.971 -1.412.107.279 -118.560.612 -1.530.667.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
736.344 736.344 -90.302 646.042
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
736.344 736.344 -90.302 646.042
Transferler
8.651 -360.764.278 360.755.627 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.232.639 -99.370.423 -101.603.062 -8.875.958 -110.479.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.232.639 -99.370.423 -101.603.062 -8.875.958 -110.479.020
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -156.558.499 0 0 0 0 0 -11.255.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.651 0 0 0 -1.606.018.282 -99.370.423 0 -1.512.973.997 -127.526.872 -1.640.500.869
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
360.000.000 -438.284.421 -15.317.761 260.000 -1.539.724.663 -389.843.353 -2.022.910.198 -162.418.348 -2.185.328.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
736.344 -347.354 388.990 -30.286 358.704
Transferler
-390.190.707 390.190.707 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.497.281 -119.497.281 252.411 -119.244.870
Dönem Karı (Zararı)
-1.808.937 -119.497.281 -121.306.218 252.411 -121.053.807
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-164.539.808 -322.674 292.388 -164.570.094 163.169.094 -1.401.000
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -17.126.698 0 0 0 0 0 0 0 -322.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 -1.928.886.638 -119.497.281 0 -2.308.397.520 972.871 -2.307.424.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
321.861.408 -32.105.820
Dönem Karı (Zararı)
-119.253.152 -108.306.000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-119.253.152 -108.306.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.520.039 128.124.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 46.265.846 36.688.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.935.433 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 30.791 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.920.206 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.564 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.001.355 8.629.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.879.392 6.450.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.121.963 2.178.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
97.925.724 85.069.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.538.208 -121.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 102.463.932 85.190.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.140.719 -2.458.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
192.257 44.686
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 192.257 44.686
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 58.705 152.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
286.083.398 -48.969.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
91.972.348 -55.652.320
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.526.243 -29.466.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
73.446.105 -26.186.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.267.784 -54.098.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.843.960 1.866.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
218.465.364 38.567.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.027.518 66.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
333.492.882 38.500.954
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.757.430 20.347.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.171.992 -63.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.929.422 20.411.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
326.350.285 -29.150.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.017.707 -2.994.492
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 467.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-533.290 -279.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
62.120 -148.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.167.531 -62.273.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.092 921.782
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.092 921.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.808.831 -63.316.731
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -91.610.157 -62.561.191
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.198.674 -755.540
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
23 4.538.208 121.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-252.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-261.045.776 81.859.184
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.401.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.555.585 -4.908.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -118.555.585 -4.908.075
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-22.046.312 150.291.112
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -23.386.951 -15.025.941
Ödenen Faiz
-95.655.928 -48.497.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.351.899 -12.520.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.351.899 -12.520.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.091.962 60.831.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.740.063 48.310.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63.740.063 92.091.962
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 175.510.251 267.634.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 68.346.237 86.872.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
107.164.014 180.761.735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 60.912.962 36.899.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 54.019.483 32.148.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.893.479 4.750.231
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 665.594.700 636.247.122
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.753.388 8.433.138
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.753.388 8.433.138
Diğer Dönen Varlıklar
18 15.735.743 35.297.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.735.743 35.297.980
ARA TOPLAM
992.247.107 1.076.603.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
992.247.107 1.076.603.593
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 6.372.046 5.695.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.372.046 5.695.390
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 895.782.863 849.530.114
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 5.243.739 5.781.462
Mobilya ve Demirbaşlar
11 651.636.467 607.881.891
Özel Maliyetler
11 238.902.657 235.866.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
677.786.027 677.027.576
Şerefiye
13 578.942.596 578.942.596
Diğer Haklar
12 13.167.921 12.409.470
Markalar
12 85.675.510 85.675.510
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
18 3.413 8.599
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.413 8.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.579.944.349 1.532.261.679
TOPLAM VARLIKLAR
2.572.191.456 2.608.865.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.290.689.804 1.402.437.385
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.290.689.804 1.402.437.385
Banka Kredileri
1.290.689.804 1.402.437.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 77.385.388 102.412.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.385.388 102.412.883
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
77.385.388 102.412.883
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 2.411.171.827 2.193.083.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 572.486.276 457.458.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.838.685.551 1.735.624.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 89.422.407 79.106.917
Diğer Borçlar
8 623.709.099 645.718.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 588.635.986 610.682.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.073.113 35.036.501
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 8.758.796 8.665.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.758.796 8.665.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.199.394 43.049.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.221.095 12.193.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.978.299 30.856.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 22.295.694 17.698.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.295.694 17.698.527
ARA TOPLAM
4.571.632.409 4.492.172.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.571.632.409 4.492.172.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 206.178.385 204.161.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.178.385 204.161.039
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
206.178.385 204.161.039
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 44.231.645 40.146.612
Diğer Borçlar
8 708.912 728.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
708.912 728.759
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 9.914.560 9.531.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9.914.560 9.531.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 46.950.194 47.093.900
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.983.696 301.662.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.879.616.105 4.793.835.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-2.308.397.520 -2.022.521.208
Ödenmiş Sermaye
19 360.000.000 360.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-602.824.229 -438.284.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.449.372 -15.317.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.449.372 -15.317.761
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.449.372 -15.317.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 260.000 260.000
Yasal Yedekler
260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.928.886.638 -1.538.988.319
Net Dönem Karı veya Zararı
-119.497.281 -390.190.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
972.871 -162.448.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-2.307.424.649 -2.184.969.842
TOPLAM KAYNAKLAR
2.572.191.456 2.608.865.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.687.929.457 2.051.989.555
Satışların Maliyeti
20 -2.087.440.045 -1.617.013.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600.489.412 434.976.044
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
600.489.412 434.976.044
Genel Yönetim Giderleri
21 -18.266.718 -16.043.848
Pazarlama Giderleri
21 -537.157.898 -393.464.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 33.883.140 11.524.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -98.213.869 -59.358.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.265.933 -22.366.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 5.243.806 274.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -621.538 -3.474.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.643.665 -25.566.542
Finansman Giderleri
24 -102.468.768 -85.198.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-117.112.433 -110.764.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.140.719 2.458.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.834.263 -675.641
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -306.456 3.134.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-119.253.152 -108.306.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
-119.253.152 -108.306.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
244.129 -8.935.577
Ana Ortaklık Payları
-119.497.281 -99.370.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.800.655 -2.173.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.250.817 -2.716.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 450.162 543.255
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
450.162 543.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.800.655 -2.173.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.053.807 -110.479.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.411 -8.875.958
Ana Ortaklık Payları
-121.306.218 -101.603.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: 0,00% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,6789 Değişim: -1,44%
Düşük 5,6249 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,4211 Değişim: -1,51%
Düşük 6,3569 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
240,30 Değişim: -1,27%
Düşük 237,26 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.