KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:23
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 41.678.685 36.097.234
Satışların Maliyeti
28 -29.692.562 -25.132.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.986.123 10.965.188
BRÜT KAR (ZARAR)
11.986.123 10.965.188
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.187.530 -4.124.102
Pazarlama Giderleri
29 -455.222 -674.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.961.824 12.941.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.877.580 -7.413.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.427.615 11.695.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 577.252 713.702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -498.992 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 5.585.068 3.503.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.090.943 15.913.150
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 -26.337 -25.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.064.606 15.887.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.365.360 -2.536.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.739.507 -2.367.672
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 374.147 -168.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.699.246 13.351.111
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.699.246 13.351.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.699.246 13.351.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -33.231 -31.785 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 0 102.527.384
Transferler
27 12.680.032 -12.680.032 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.006 -15.643 13.351.111 13.337.474 13.337.474
Dönem Karı (Zararı)
27 13.351.111 13.351.111 0 13.351.111
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.006 -15.643 -13.637 0 -13.637
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 0 115.864.858
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 115.864.858
Transferler
27 12.084.440 -13.351.111 -1.266.671 0 -1.266.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -183.561 31.042 12.699.246 12.546.727 0 12.546.727
Dönem Karı (Zararı)
27 12.699.246 12.699.246 0 12.699.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -183.561 31.042 -152.519 0 -152.519
Kar Payları
1.266.671 -3.996.562 -2.729.891 -2.729.891
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.023 0 124.415.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
674.862 10.496.709
Dönem Karı (Zararı)
12.699.246 13.351.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.936.290 -254.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.149.732 1.140.443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11 14.865 -34.878
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 14.865 -34.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
241.645 282.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 194.808 250.298
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.026 12.166
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.811 20.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.066.598 -674.990
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-592.292 -991.231
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 306.570
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 464.043 -3.518
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.938.349 13.189
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.585.068 -3.503.758
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-5.585.068 -3.503.758
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.365.360 2.536.252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.226 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -56.226 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.839.122 -1.694.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.310.424 -4.424.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.310.424 -4.424.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 599 1.234.781
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 599 1.234.781
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.510.412 874.852
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -83.824 -131.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -265.506 183.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -265.506 183.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 74.574 255.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 742.852 260.401
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 742.852 260.401
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -39.839 53.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -67.990 -1.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -67.990 15.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -16.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.923.834 11.402.560
Ödenen Temettüler
-3.996.562 0
Alınan Faiz
2.066.598 700.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-109.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.319.008 -1.496.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.697.760 -12.943.119
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -15.107.846 -13.045.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 497.168 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
497.168 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.087.082 -2.204.025
Alınan Temettüler
0 2.306.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -60.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -60.145
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 -60.145
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.022.898 -2.506.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.022.898 -2.506.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.109.495 22.616.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.597 20.109.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 12.699.246 13.351.111
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-152.519 -13.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-235.335 2.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
31.042 -15.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
31.042 -15.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51.774 -502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
51.774 -502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-152.519 -13.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.546.727 13.337.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.546.727 13.337.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.086.597 20.109.495
Finansal Yatırımlar
7 54.160 32.472
Ticari Alacaklar
12.820.479 14.145.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 242.527 1.867.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.577.952 12.278.356
Diğer Alacaklar
38.918 40.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.918 40.114
Stoklar
13 9.176.859 4.666.447
Peşin Ödenmiş Giderler
396.475 352.136
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 396.475 352.136
Diğer Dönen Varlıklar
67.990 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 67.990 0
ARA TOPLAM
23.641.478 39.346.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.641.478 39.346.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
58.326.480 43.240.322
Diğer Finansal Yatırımlar
7 58.326.480 43.240.322
Diğer Alacaklar
29.113 28.516
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.113 28.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 34.010.332 28.394.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.041.083 2.539.566
Maddi Duran Varlıklar
18 8.004.507 4.995.158
Arazi ve Arsalar
18 421.160 421.160
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.222.449 1.145.307
Binalar
18 879.518 582.235
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.951.214 743.165
Taşıtlar
18 1.320.306 1.352.276
Mobilya ve Demirbaşlar
18 525.368 574.895
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 1.684.492 176.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.612 22.070
Diğer Haklar
19 7.612 22.070
Peşin Ödenmiş Giderler
39.485 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 39.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.090.057 3.664.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.548.669 82.883.990
TOPLAM VARLIKLAR
131.190.147 122.230.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 3.057.560 3.323.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 29.240 1.545.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.028.320 1.777.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 592.307 517.733
Diğer Borçlar
11 964.172 301.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 73 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 964.099 301.247
Ertelenmiş Gelirler
112.030 151.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 112.030 151.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 511.716 1.091.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 215.722 168.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 84.843 48.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 130.879 120.853
ARA TOPLAM
5.453.507 5.554.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.453.507 5.554.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.241.617 811.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 1.241.617 811.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.321.617 811.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.775.124 6.365.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 124.415.023 115.864.858
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -231.172 -78.653
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -231.172 -78.653
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.935.408 668.737
Yasal Yedekler
27 1.935.408 668.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 8.113.705 25.827
Net Dönem Karı veya Zararı
27 12.699.246 13.351.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.415.023 115.864.858
TOPLAM KAYNAKLAR
131.190.147 122.230.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664833


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.