***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 20:09

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -52.344 264.763 -1.155.557 -4.870.837 6.528.978 6.528.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.870.837 4.870.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.248.786 -1.248.786 -1.248.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.350 -35.350 -35.350
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -87.694 264.763 -6.026.394 -1.248.786 5.244.842 5.244.842
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.386.470 3.386.470 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-425.622 -425.622 -425.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
129 129 129
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-999.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.731.692 -999.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -84.093 -103.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.086 -683.043
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -189.086 -683.043
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -908.954 -103.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.846 -164.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.552.379 -642.797
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -64.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -64.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -64.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.686 1.002.383
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.387 1.002.383
Kredilerden Nakit Girişleri
9 230.387 1.002.383
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-497.073
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -497.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.619.065 294.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.619.065 294.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.875.431 866.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 256.366 1.161.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 256.366 1.875.431
Ticari Alacaklar
11.349.666 10.388.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 260.995 259.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.088.671 10.128.768
Diğer Alacaklar
17.181 18.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.181 18.856
Stoklar
12 3.043.259 2.798.595
Peşin Ödenmiş Giderler
572.745 333.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 572.745 333.017
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 50.893 46.370
Diğer Dönen Varlıklar
20 561.802 312.471
ARA TOPLAM
15.851.912 15.773.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.851.912 15.773.264
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 617.041 676.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 63.424 76.120
Peşin Ödenmiş Giderler
13 978
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.105.626 3.001.967
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.786.091 3.755.721
TOPLAM VARLIKLAR
19.638.003 19.528.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.881.990 2.531.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.456.578 2.405.490
Ticari Borçlar
5.535.344 3.791.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.535.344 3.791.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 406.565 490.658
Diğer Borçlar
133.084 322.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 133.084 322.170
Ertelenmiş Gelirler
13 589.182 1.498.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
523.624 504.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 215.954 196.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 307.670 307.670
ARA TOPLAM
12.526.367 11.543.234
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.526.367 11.543.234
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.035.961 3.684.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
188.467 188.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 188.467 188.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.224.428 3.873.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.750.795 15.416.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.887.208 4.112.701
Ödenmiş Sermaye
21 6.700.000 6.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.198.232 1.198.232
Sermaye Avansı
21 1.200.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 4.474.454 4.474.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.022 -82.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.022 -82.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -82.022 -82.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.763 264.763
Yasal Yedekler
21 264.763 264.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.412.864 -6.026.394
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -425.622 -3.386.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.887.208 4.112.701
TOPLAM KAYNAKLAR
19.638.003 19.528.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 6.706.074 2.308.864
Satışların Maliyeti
22 -5.263.059 -2.273.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.443.015 34.955
BRÜT KAR (ZARAR)
1.443.015 34.955
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.521.684 -1.080.051
Pazarlama Giderleri
23 -572.713 -696.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 720.235 1.119.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -287.703 -415.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-218.850 -1.037.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 15.017
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-218.850 -1.022.685
Finansman Gelirleri
26 49.038 23.861
Finansman Giderleri
26 -359.505 -192.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-529.317 -1.191.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
103.695 -57.402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 103.695 -57.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-425.622 -1.248.786
DÖNEM KARI (ZARARI)
-425.622 -1.248.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-425.622 -1.248.786
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129 -35.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 165 -44.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36 8.837
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -36 8.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129 -35.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-425.493 -1.284.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-425.493 -1.284.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681300


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.017 Değişim: 1,24% Hacim : 5.120 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.182
Açılış: 97.193
5,3583 Değişim: 0,41%
Düşük 5,3359 18.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,1086 Değişim: 0,27%
Düşük 6,0759 18.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
220,93 Değişim: -0,33%
Düşük 220,81 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.