KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:53
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 4.474.454 -25.768 -25.768 264.763 1.318.978 -2.474.535 -1.155.557 11.456.124 11.456.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.474.535 2.474.535 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -26.576 -26.576 -4.870.837 -4.870.837 -4.897.413 -4.897.413
Dönem Karı (Zararı)
-4.870.837 -4.870.837 -4.870.837 -4.870.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.576 -26.576 -26.576 -26.576
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 -29.733 29.733 29.733
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -52.344 -52.344 264.763 -1.155.557 -4.870.837 -6.026.394 6.528.978 6.528.978
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -52.344 -52.344 264.763 -1.155.557 -4.870.837 -6.026.394 6.528.978 6.528.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.870.837 4.870.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -29.807 -29.807 -3.386.470 -3.386.470 -3.416.277 -3.416.277
Dönem Karı (Zararı)
-3.386.470 -3.386.470 -3.386.470 -3.386.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.807 -29.807 -29.807 -29.807
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 -9.412.864 4.112.701 4.112.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.820.769 -326.489
Dönem Karı (Zararı)
36 -3.386.470 -4.870.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.572.314 -9.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 327.887 303.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 -58.550 -143.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 18.095 -107.148
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-57.005
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -76.645
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31 -34.368 -90.153
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -145.852 -264.951
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 111.484 174.798
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.726.033 -46.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.250 -32.970
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.250 -32.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.138.015 4.553.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,37 972.176 4.169.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 67.392 -327.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 904.784 4.496.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 10.762 1.865.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 1.820.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 10.762 44.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 200.286 1.160.876
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -139.760 452.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,37 450.052 -3.881.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 450.052 -3.881.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -15.767 -20.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -455.773 515.789
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -455.773 515.789
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 988.531 344.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 127.508 -54.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.820.769 -326.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.910 -340.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.374 42.574
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 151.374 42.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -225.284 -382.725
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.287 -331.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.997 -51.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.869.205 -389.662
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-29.733
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -29.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.869.205 -359.929
Kredilerden Nakit Girişleri
3.869.205 -359.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
974.526 -1.056.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
974.526 -1.056.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 866.537 1.922.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.841.063 866.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.875.431 866.537
Ticari Alacaklar
10.388.524 11.092.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 259.756 327.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 10.128.768 10.765.681
Diğer Alacaklar
18.856 29.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 18.856 29.618
Stoklar
12 2.798.595 2.998.881
Peşin Ödenmiş Giderler
13 333.017 194.235
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 46.370 40.552
Diğer Dönen Varlıklar
26 312.471 487.337
ARA TOPLAM
15.773.264 15.709.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.773.264 15.709.989
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 302.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 302.710
Maddi Duran Varlıklar
16 676.656 839.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 76.120 86.247
Peşin Ödenmiş Giderler
13 978
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.001.967 281.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.755.721 1.509.966
TOPLAM VARLIKLAR
19.528.985 17.219.955
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.531.573 4.752.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.405.490
Ticari Borçlar
3.791.164 3.486.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.791.164 3.486.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 490.658 506.425
Diğer Borçlar
322.170 777.943
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 322.170 777.943
Ertelenmiş Gelirler
13 1.498.136 509.605
Kısa Vadeli Karşılıklar
504.043 518.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 196.373 197.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 307.670 320.661
ARA TOPLAM
11.543.234 10.551.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.543.234 10.551.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.684.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
188.316 138.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 188.316 138.980
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.873.050 138.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.416.284 10.690.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.112.701 6.528.978
Ödenmiş Sermaye
27 6.700.000 6.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 1.198.232 1.198.232
Sermaye Avansı
27 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 4.474.454 4.474.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.151 -52.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.151 -52.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -82.151 -52.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.763 264.763
Yasal Yedekler
27 264.763 264.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -6.026.394 -1.155.557
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -3.386.470 -4.870.837
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.112.701 6.528.978
TOPLAM KAYNAKLAR
19.528.985 17.219.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 20.227.153 23.118.782
Satışların Maliyeti
28 -17.699.948 -20.558.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.527.205 2.560.659
BRÜT KAR (ZARAR)
2.527.205 2.560.659
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.704.886 -4.486.951
Pazarlama Giderleri
29 -3.183.891 -3.567.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 879.022 1.937.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -704.718 -1.009.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.187.268 -4.566.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 151.623 108.147
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -610 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.036.255 -4.457.958
Finansman Gelirleri
33 31.976 49.579
Finansman Giderleri
33 -1.094.954 -501.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.099.233 -4.910.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.712.763 39.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.712.763 39.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.386.470 -4.870.837
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.386.470 -4.870.837
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.386.470 -4.870.837
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.807 -26.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -37.259 -33.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.452 6.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.452 6.644
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.807 -26.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.416.277 -4.897.413
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.416.277 -4.897.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.