KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 13:03

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -115.684 38.944.729
Transferler
33 270.301 5.164.311 -5.434.612 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -16.326 2.935.697 2.919.371 2.919.371
Dönem Karı (Zararı)
2.935.697 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.326 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -132.010 878.232 13.182.181 2.935.697 41.864.100 41.864.100
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -149.244 878.232 13.182.181 5.714.005 44.625.174 44.625.174
Transferler
33 285.407 5.428.598 -5.714.005 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -24.399 1.278.430 1.254.031 1.254.031
Dönem Karı (Zararı)
1.278.430 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.399
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78.417 78.417 78.417
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -173.643 1.163.639 18.689.196 1.278.430 45.957.622 45.957.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.336.369 -10.845.095
Dönem Karı (Zararı)
33 1.278.430 2.935.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.278.430 2.935.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
389.033 461.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 81.703 125.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49 -25.215 -86.954
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49 -25.215 -86.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.160 44.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 54.160 44.528
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 278.385 378.594
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.990.313 -12.895.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.998.444 3.091.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.998.444 3.091.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 16-17 -868.554 447.473
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 -868.554 447.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.352.357 -16.087.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.170.629 -8.174.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 181.728 -7.912.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -570.351 -347.336
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -570.351 -347.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.417 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
78.417 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.657.776 -9.497.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29-54 -1.321.407 -1.347.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.943.242 -4.645.751
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 6.951.305 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 -4.645.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.063 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -6.529 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.534 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.279.611 -15.490.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.279.611 -15.490.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 35.448.471 49.220.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 44.728.082 33.729.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 44.728.082 35.448.471
Finansal Yatırımlar
8 4.848.750 11.800.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 4.848.750 11.800.055
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4.848.750 11.800.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 19.563.288 21.561.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 19.563.288 21.561.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 90.397 120.281
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 90.397 120.281
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 98.463 177.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 98.463 177.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 312.309 1.321.407
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
69.641.289 70.429.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.641.289 70.429.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 3.201.603 1.214.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.201.603 1.214.895
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 328.477 390.418
Mobilya ve Demirbaşlar
20 328.477 390.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 18.212 29.911
Bilgisayar Yazılımları
21 18.212 29.911
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 97.907 71.461
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.805.910 1.866.396
TOPLAM VARLIKLAR
73.447.199 72.295.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 26.197.804 24.845.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.015.684 8.845.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.182.120 16.000.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 112 111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 112 111
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 297.949 1.321.407
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 175.702 674.548
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 175.702 674.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 303.233 374.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 303.233 374.739
ARA TOPLAM
26.974.800 27.216.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.974.800 27.216.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 514.777 454.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 514.777 454.551
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
514.777 454.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.489.577 27.670.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.957.622 44.625.174
Ödenmiş Sermaye
33 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -173.643 -149.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -173.643 -149.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -173.643 -149.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.163.639 878.232
Yasal Yedekler
33 1.163.639 878.232
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 18.689.196 13.182.181
Net Dönem Karı veya Zararı
33 1.278.430 5.714.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.957.622 44.625.174
TOPLAM KAYNAKLAR
73.447.199 72.295.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 628.607.839 523.193.269 311.652.267 190.734.130
Satışların Maliyeti
45 -623.381.757 -517.438.570 -309.524.706 -188.242.538
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.226.082 5.754.699 2.127.561 2.491.592
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.815 Değişim: -0,61% Hacim : 2.513 Mio.TL Son veri saati : 13:02
Düşük 97.537 21.10.2019 Yüksek 98.526
Açılış: 98.526
5,8249 Değişim: 0,56%
Düşük 5,7811 21.10.2019 Yüksek 5,8355
Açılış: 5,7922
6,5063 Değişim: 0,53%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,5231
Açılış: 6,4721
279,35 Değişim: 0,63%
Düşük 277,29 21.10.2019 Yüksek 279,75
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.