KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 22:05

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 -7.397.851 -754.504 35.261.185 155.384.797 -54.846.914 997.291.344 997.291.344
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-54.846.914 54.846.914 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-103.318 -42.683.424 -42.786.742 -42.786.742
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628 71.608.628
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.397.851 7.397.851 7.397.851
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 71.608.628 0 0 -5.664.156 0 62.419.923 0 0 0 -103.318 0 0 -754.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.261.185 0 0 0 100.537.883 -42.683.424 0 1.033.511.081 1.033.511.081
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -9.109.526 -242.915.898 847.920.642 847.920.642
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-242.915.898 242.915.898 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.369.713 -533.687.795 -507.318.082 -507.318.082
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -441.147.737 -10.543.992 10.543.993 -207.627.361 -207.627.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-75.626.303 -75.626.303 -75.626.303
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -369.539.109 0 0 -81.290.459 0 62.419.923 0 0 0 0 0 0 25.990.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.855.373 0 0 0 -281.481.431 -533.687.795 0 17.348.896 17.348.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-372.663.286 91.898.998
Dönem Karı (Zararı)
-533.687.795 -42.683.424
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-533.687.795 -42.683.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.302.771 99.922.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.876.717 1.469.985
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-92.352.677 1.319.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-95.417.669 358.259
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.064.992 961.383
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-268.143 -7.349.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.045.917 20.539.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.045.917 20.539.270
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
518.512.213 72.690.704
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.627.304 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-26.627.304 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 131.101
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-256.883.952 8.575.901
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.545.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.009.398 27.600.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.259.968 -5.051.339
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-486.155.770 285.517.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.959.874 -23.589.926
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.757.308 -20.614.205
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
442.384.449 -210.771.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.224.457 2.110.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.627.508 6.639.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.403.051 -4.529.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-372.394.422 84.838.853
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
268.143 7.349.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-537.007 -289.632
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-659.983.705 52.876.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.401.693 -1.811.138
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.401.693 -1.811.138
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-664.710.089 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 54.687.584
Alınan Temettüler
2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.033.218.260 -12.996.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.171.449 216.112.688
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.907.273 -229.109.674
Ödenen Faiz
-34.045.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
571.269 131.778.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
571.269 131.778.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.667.985 21.013.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.239.254 152.792.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
38.239.254 37.667.985
Ticari Alacaklar
764.600.700 542.499.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
137.194.174 243.031.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
627.406.526 299.468.199
Diğer Alacaklar
12.354.554 46.289.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.354.554 46.289.508
Stoklar
4 1.542.631.673 1.474.300.212
Peşin Ödenmiş Giderler
4 206.264.247 130.304.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 206.264.247 130.304.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 1.479.027
Diğer Dönen Varlıklar
129.927.669 120.219.414
ARA TOPLAM
2.694.059.321 2.352.760.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.694.059.321 2.352.760.515
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
47.280.306 269.186.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
43.245.636 266.890.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.034.670 2.295.265
Diğer Alacaklar
17.988.534 25.531.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.029.417 24.729.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
959.117 801.769
Stoklar
4 1.658.018.733 1.240.194.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16.000.000 16.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 786.002.796 121.292.707
Maddi Duran Varlıklar
7.804.247 14.767.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
767.201 82.730
Peşin Ödenmiş Giderler
2.348.171 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
15.230.000 13.650.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.551.439.988 1.703.052.734
TOPLAM VARLIKLAR
5.245.499.309 4.055.813.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.138.181.742 765.463.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 107.015.533 18.910.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.031.166.209 746.552.405
Ticari Borçlar
224.631.093 138.873.785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.609.101 811.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
223.021.992 138.062.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.318.005 1.464.314
Diğer Borçlar
40.325.205 18.259.741
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
60.217 60.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.264.988 18.199.524
Türev Araçlar
4.769.720 29.450.359
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.769.720 29.450.359
Ertelenmiş Gelirler
4 2.814.661 977.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.550.027 98.342.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.550.027 98.342.358
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.105.051 5.629.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.105.051 5.629.753
ARA TOPLAM
1.419.695.504 1.058.460.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.419.695.504 1.058.460.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.551.245.523 1.338.187.806
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 242.285.704 2.586.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.308.959.819 1.335.601.659
Diğer Borçlar
37.106.640 25.717.058
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.106.640 25.717.058
Türev Araçlar
4.591.626 6.538.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.591.626 6.538.291
Ertelenmiş Gelirler
1.212.608.810 772.061.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.902.310 6.927.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.902.310 6.927.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.808.454.909 2.149.431.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.228.150.413 3.207.892.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.348.896 847.920.642
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 252.561.921
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-441.147.737
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -5.664.156
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.990.098 -379.615
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.990.098 -379.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.990.098 -379.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 119.399.365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-281.481.431 -9.109.526
Net Dönem Karı veya Zararı
-533.687.795 -242.915.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.348.896 847.920.642
TOPLAM KAYNAKLAR
5.245.499.309 4.055.813.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
213.318.504 713.486.544 140.457.118 453.850.143
Satışların Maliyeti
-192.315.575 -596.595.319 -150.828.145 -384.452.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.002.929 116.891.225 -10.371.027 69.397.777
BRÜT KAR (ZARAR)
21.002.929 116.891.225 -10.371.027 69.397.777
Genel Yönetim Giderleri
-43.632.092 -52.465.644 -15.006.150 -28.846.533
Pazarlama Giderleri
-58.132.351 -46.421.223 -14.511.320 -17.693.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
242.031.385 203.585.380 160.130.496 58.798.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.774.998 -81.108.012 41.839.775 -24.886.577
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
189.337.772 27.178.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
334.832.645 140.481.726 189.260.602 56.769.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.699.691 1.533.594 0 1.533.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -11.046.995 0 -937.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-131.101 -381.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
337.532.336 130.837.224 189.260.602 56.984.761
Finansman Gelirleri
26.895.447 9.289.363 -39.811 3.895.288
Finansman Giderleri
-898.115.578 -182.810.011 -580.464.658 -62.377.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-533.687.795 -42.683.424 -391.243.867 -1.497.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-533.687.795 -42.683.424 -391.243.867 -1.497.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
-533.687.795 -42.683.424 -391.243.867 -1.497.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-533.687.795 -42.683.424 -391.243.867 -1.497.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,61120000 -0,07113904 -0,44810000 -0,00249592
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.369.713 -103.318 0 -41.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.369.713 -103.318 0 -41.964
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.397.851 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.369.713 7.294.533 0 -41.964
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-507.318.082 -35.388.891 -391.243.867 -1.539.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-507.318.082 -35.388.891 -391.243.867 -1.539.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7092 Değişim: -0,29%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3389 Değişim: -0,41%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,23 Değişim: -0,49%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.