***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:53

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 -7.397.851 -754.504 35.261.185 155.384.797 -56.685.745 995.452.513 995.452.513
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-56.685.745 56.685.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.696 -47.085.639 -47.080.943 -47.080.943
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.397.851 7.397.851 7.397.851
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 0 -749.808 35.261.185 98.699.052 -47.085.639 955.769.421 955.769.421
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 -379.615 35.261.185 73.855.473 -86.738.737 891.642.937 891.642.937
Transferler
-86.738.737 86.738.737 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.817.640 72.473.010 70.655.370 70.655.370
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 1.000.405.424 -346.002.724 73.594.188 -218.771.529 782.418.791 782.418.791
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.777.303 -70.777.303 -70.777.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 1.213.294.288 -346.002.724 -76.441.459 62.419.923 0 -2.197.255 108.855.373 -231.654.793 72.473.010 1.673.939.795 1.673.939.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.933.566 67.977.624
Dönem Karı (Zararı)
72.473.010 -47.085.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.046.452 62.136.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
937.875 564.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.929.519 -131.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.929.519 -131.605
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
7.397.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.670.555 5.138.665
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
73.886.415 36.519.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-147.270.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-147.270.668
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10.109.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.538.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
339.044.015 53.101.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
472.934.274 24.407.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -220.390.281 -1.604.668
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
275.514.463 -2.133.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.521.026 -28.009.066
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-331.402.187 69.110.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.866.720 -8.669.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
331.470.573 68.151.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-537.007 -174.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.612.252 41.649.338
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
42.427.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.251.545 -747.872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.467.553
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.190 -29.803
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.108.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-243.058.660 2.681.284
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-70.777.303 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.072.106 58.301.782
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-251.212.284 -53.950.576
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 2.654.350
Ödenen Faiz
-8.141.179 -4.324.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.262.654 112.308.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.262.654 112.308.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.908.674 20.521.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.171.328 132.830.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
106.171.328 26.908.674
Ticari Alacaklar
270.820.099 306.721.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
163.210.026 243.031.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
107.610.073 63.689.668
Diğer Alacaklar
52.196.264 35.188.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.196.264 35.188.420
Stoklar
3 1.879.245.200 555.200.131
Peşin Ödenmiş Giderler
3 195.082.424 130.304.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
195.082.424 130.304.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.566.693 1.479.027
Diğer Dönen Varlıklar
63.534.709 83.241.684
ARA TOPLAM
2.568.616.717 1.139.043.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.568.616.717 1.139.043.782
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.494.075 72.492.885
Ticari Alacaklar
66.442.168 53.476.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
63.157.693 51.180.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.284.475 2.295.265
Diğer Alacaklar
25.749.713 25.530.790
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24.729.417 24.729.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.020.296 801.373
Stoklar
3 1.477.494.153 554.571.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 737.287.381 121.292.707
Maddi Duran Varlıklar
4 30.110.656 10.406.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 855.891 82.730
Peşin Ödenmiş Giderler
2.348.171 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
45.000.000 13.650.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.473.782.208 853.851.387
TOPLAM VARLIKLAR
5.042.398.925 1.992.895.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 815.018.241 438.258.475
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 46.581.701 18.910.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 768.436.540 419.347.811
Ticari Borçlar
185.471.833 35.590.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
188.549 811.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
185.283.284 34.779.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.228.777 1.441.143
Diğer Borçlar
41.818.455 11.646.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
60.217 60.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.758.238 11.586.003
Türev Araçlar
14.445.071 29.450.359
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.445.071 29.450.359
Ertelenmiş Gelirler
44.580.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.509.322 983.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.509.322 983.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.875.569 2.886.810
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.875.569 2.886.810
ARA TOPLAM
1.115.948.259 520.256.794
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.948.259 520.256.794
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.808.137.552 545.930.435
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 196.137.805 2.586.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.611.999.747 543.344.288
Türev Araçlar
9.731.845 6.538.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9.731.845 6.538.291
Ertelenmiş Gelirler
3 431.889.133 27.233.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.752.341 1.293.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.752.341 1.293.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.252.510.871 580.995.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.368.459.130 1.101.252.232
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.673.939.795 891.642.937
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.213.294.288 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-346.002.724
Geri Alınmış Paylar (-)
-76.441.459 -5.664.156
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.197.255 -379.615
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.197.255 -379.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.197.255 -379.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 35.261.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-231.654.793 73.855.473
Net Dönem Karı veya Zararı
72.473.010 -86.738.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.673.939.795 891.642.937
TOPLAM KAYNAKLAR
5.042.398.925 1.992.895.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46.343.147 91.069.068
Satışların Maliyeti
-18.871.354 -81.172.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.471.793 9.897.056
BRÜT KAR (ZARAR)
27.471.793 9.897.056
Genel Yönetim Giderleri
-11.855.576 -6.664.852
Pazarlama Giderleri
-26.282.242 -9.724.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.088.433 11.543.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.668.697 -5.104.449
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
147.270.668 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.024.379 -53.698
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.109.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
440.459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.024.379 -9.722.734
Finansman Gelirleri
15.213.134 2.116.598
Finansman Giderleri
-88.764.503 -39.479.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.473.010 -47.085.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.473.010 -47.085.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.473.010 -47.085.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
72.473.010 -47.085.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,08300000 -0,07850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.817.640 4.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.817.640 4.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.397.851
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.397.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.817.640 7.402.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.655.370 -39.683.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.655.370 -39.683.092http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682929


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.