KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.03.2018 - 17:30
KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1 6 0 6 8 0 8
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 2.075 0 2.075 1.239 1.239
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
4 114.717 0 114.717 69.523 0 69.523
Takipteki Krediler
114.717 114.717 69.523 0 69.523
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 789 0 789 694 694
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 295 0 295 203 203
Diğer
295 0 295 203 203
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
603 0 603 0 0 0
Satış Amaçlı
603 0 603 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
816 0 816 29 29
AKTİF TOPLAMI
119.301 0 119.301 71.696 0 71.696
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
1 95.028 95.028 56.449 0 56.449
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
2 5.815 0 5.815 1.428 0 1.428
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
3 88 0 88 41 0 41
Çalışan Hakları Karşılığı
88 0 88 41 0 41
VERGİ BORCU
4 1.185 0 1.185 536 0 536
Cari Vergi Borcu
1.065 0 1.065 363 0 363
Ertelenmiş Vergi Borcu
120 0 120 173 0 173
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17.185 0 17.185 13.242 0 13.242
Ödenmiş Sermaye
10.000 0 10.000 10.000 0 10.000
Kar Yedekleri
162 0 162 13 0 13
Kar veya Zarar
7.023 0 7.023 3.229 0 3.229
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
2.755 0 2.755 246 0 246
Dönem Net Karı / Zararı
4.268 4.268 2.983 2.983
PASİF TOPLAMI
119.301 0 119.301 71.696 0 71.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 259 10.259
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dönem Net Karı (Zararı)
518 518
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 518 259 10.777
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 13 2.983 246 13.242
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dönem Net Karı (Zararı)
4.268 4.268
Kar Dağıtımı
149 -2.983 2.509 -325
Dağıtılan Temettü
-325 -325
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
149 -149
Diğer
-2.509 2.509
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 162 4.268 2.755 17.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 24.362 0 24.362 24.392 24.392
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
24.362 0 24.362 24.392 24.392
Menkul Kıymetler
13.669 0 13.669 13.699 13.699
Gayrimenkul
10.693 0 10.693 10.693 10.693
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
24.362 0 24.362 24.392 0 24.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
5.962 649
Alınan Faizler
17.001 4.540
Ödenen Faizler
-5.597 -1.909
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.628 -1.903
Ödenen Vergiler
(5.2.4) 449 0
Diğer
-1.263 -79
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-42.844 -29.852
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.194 -30.052
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.357 -1.335
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.707 1.535
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-36.882 -29.203
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-264 -130
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(5.15-5.1.6) -264 -130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
37.977 30.327
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
168.200 55.390
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-129.898 -25.063
Temettü Ödemeleri
(5.5) -325 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
831 994
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.247 4.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 2.078 5.602


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
17.298 4.540
Kredilerden Alınan Faizler
1 17.221 4.243
Bankalardan Alınan Faizler
1 77 157
Diğer Faiz Gelirleri
140
FAİZ GİDERLERİ
2 -5.874 -1.909
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.874 -1.909
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.424 2.631
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 -828 -242
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9
Diğer
9
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-837 -242
Diğer
-837 -242
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 126 189
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
10.722 2.578
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -5.276 -1.929
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.446 649
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.446 649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -1.178 -131
Cari Vergi Karşılığı
-1.231 -131
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
53
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.268 518
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.268 518
Grubun Karı (Zararı)
4.268 518
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAİINA KAR/(ZARAR) (Tam TL) 0,42680000 0,05180000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
0
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.268 518
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0
Diğer
4.268 518
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
4.268 518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.