KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 23:38
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 231.827.563 260.097.854 60.007.553 95.672.635
Satışların Maliyeti
7 -190.667.259 -202.324.826 -51.818.673 -73.179.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.160.304 57.773.028 8.188.880 22.493.058
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
13.776.053 42.333.320 -72.767 28.150.280
BRÜT KAR (ZARAR)
54.936.357 100.106.348 8.116.113 50.643.338
Genel Yönetim Giderleri
-21.336.374 -23.274.100 -5.890.142 -7.713.485
Pazarlama Giderleri
12 -19.662.551 -19.433.284 -5.724.413 -8.355.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-728.643 -1.654.167 -279.784 -271.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 15.847.867 34.023.927 5.688.517 20.468.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.435.193 -13.660.374 -2.762.615 -9.385.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.621.463 76.108.350 -852.324 45.385.239
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 30.081.884 587.675 197.606 -181.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.673.030 -4.828.622 -2.113.416 -3.182.587
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.518 0 -66.794 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.031.835 71.867.403 -2.834.928 42.021.577
Finansman Gelirleri
15 9.202.164 4.586.089 236.492 1.434.780
Finansman Giderleri
15 -58.248.403 -169.411.647 -69.906 -101.901.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.014.404 -92.958.155 -2.668.342 -58.444.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.484.583 -10.197.585 415.218 -3.707.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -2.344.167 0 -184.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.484.583 -7.853.418 415.218 -3.522.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.620.070 12.771.162
Dönem Karı (Zararı)
-6.498.987 -103.155.740
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.498.987 -103.155.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.565.920 122.822.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 12.234.654 13.299.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.789.445 8.013.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.042.603 4.667.749
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.746.842 3.345.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.340.795 32.886.351
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -5.800.425 -1.578.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 29.141.220 34.464.631
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-5.615.059 -8.305.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.868.682 98.635.598
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.016.342 -43.111.295
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-240.289 -777.975
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.776.053 -42.333.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.518 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.484.582 10.197.585
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.976.684 11.207.953
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
232.871 -576.453
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.743.813 11.784.406
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.496.003 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.180.362 -6.642.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.230.617 -7.207.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.917 476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.280.534 -7.684.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.426.235 189.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.426.235 189.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.266.866 -20.921.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.323.102 14.499.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
700.093 -514.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.023.195 15.013.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.019.030 6.172.885
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.188.125 4.970.960
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.099.979 -3.153.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.088.146 8.124.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.203.147 -4.346.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.203.147 -4.346.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.247.295 13.024.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.897.438 -2.961.946
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.623.896 -548.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.720.950 -3.891.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.615.059 7.148.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
99.840.866 36.554
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
103.011.898 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.426 2.716.640
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.426 2.716.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.598.864 -3.248.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.334.208 -2.467.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.656 -780.715
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.745.034 8.401.315
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.286.053 -9.411.485
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
5.800.425 1.578.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.144.271 -10.366.931
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
120.068.955 59.977.540
Kredilerden Nakit Girişleri
120.068.955 59.977.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.205.050 -46.476.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.205.050 -46.476.561
Ödenen Faiz
-29.141.220 -31.547.084
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.866.956 7.679.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.316.665 2.440.785
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-225.447 -359.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.091.218 2.081.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.568.628 8.953.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.659.846 11.034.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14.659.847 12.568.628
Ticari Alacaklar
39.392.450 80.499.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 49.917 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 39.342.533 80.499.435
Diğer Alacaklar
4.773.038 103.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.773.038 103.479
Stoklar
65.398.676 86.784.133
Canlı Varlıklar
7 2.754.750 1.849.500
Peşin Ödenmiş Giderler
3.805.259 5.603.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.805.259 5.603.151
Diğer Dönen Varlıklar
12.625.159 10.012.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.625.159 10.012.317
ARA TOPLAM
143.409.179 197.420.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKL 197.420.643
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
59.027 302.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
59.027 302.351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.212.828 1.211.310
Canlı Varlıklar
7 117.981.706 112.313.697
Maddi Duran Varlıklar
295.077.182 457.038.560
Arazi ve Arsalar
172.529.000 177.645.230
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.412.357 11.243.695
Binalar
68.576.622 132.021.272
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.514.745 130.140.602
Taşıtlar
680.251 358.165
Mobilya ve Demirbaşlar
698.420 930.168
Özel Maliyetler
123.949 150.386
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.541.838 4.549.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.024.659 8.566.735
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.024.659 8.566.735
Diğer Duran Varlıklar
425.544 6.130.787
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
425.544 6.130.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
421.789.245 585.571.739
TOPLAM VARLIKLAR
565.198.424 782.992.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 54.758.697 61.366.303
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.758.697 61.366.303
Banka Kredileri
54.758.697 61.366.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 41.213.814 88.747.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.213.814 88.747.236
Banka Kredileri
37.395.879 81.338.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.817.935 7.408.260
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 33.748.639 38.615.597
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33.748.639 38.615.597
Ticari Borçlar
71.361.299 98.274.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.221.497 3.521.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 67.139.802 94.753.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.490.298 14.509.328
Diğer Borçlar
16.366.672 1.797.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.366.672 1.797.819
Türev Araçlar
133.531 373.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
133.531 373.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.405.475 5.111.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.405.475 5.111.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 11.720.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.746.842 4.150.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.122.283 2.692.307
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
624.559 1.457.732
ARA TOPLAM
238.225.267 324.667.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.225.267 324.667.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 197.649.176 246.700.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
197.649.176 246.700.992
Banka Kredileri
184.679.804 233.251.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.969.372 13.449.281
Diğer Borçlar
0 3.998.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 898.501
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 1.388.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.177.451 1.766.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.177.451 1.766.176
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.994.310 24.200.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.994.310 24.200.030
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 38.393.757 49.952.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.214.694 328.007.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.439.961 652.674.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.758.463 130.317.651
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.005.952 226.909.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.005.952 226.909.176
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 200.406.452 231.513.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.400.500 -4.604.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.231.036 54.412.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.231.036 54.412.828
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-189.427.720 -143.289.964
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.498.987 -76.162.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.758.463 130.317.651
TOPLAM KAYNAKLAR
565.198.424 782.992.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-3.274.158 -3.274.158 -3.274.158 0 3.274.158 3.274.158 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 -43.621.770 43.621.770 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.850.601 -184.448 1.666.153 1.666.153 36.662.683 36.662.683 -103.155.740 -103.155.740 -64.826.904 -64.826.904
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -103.155.740 -103.155.740 -103.155.740 -103.155.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.850.601 -184.448 1.666.153 1.666.153 36.662.683 36.662.683 0 38.328.836 38.328.836
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 143.502.718 -4.354.201 139.148.517 139.148.517 65.603.089 65.603.089 9.672.341 -141.568.516 -103.155.740 -244.724.256 28.475.532 28.475.532
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 130.317.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-3.449.566 -3.449.566 -3.449.566 0 3.449.566 3.449.566 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
0 0 -76.162.571 76.162.571 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 -16.797 -16.797 10.351.546 10.351.546 -6.498.987 -6.498.987 3.835.762 3.835.762
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -6.498.987 -6.498.987 -6.498.987 -6.498.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 -16.797 -16.797 10.351.546 10.351.546 0 10.334.749 10.334.749
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-27.657.913 221.052 -27.436.861 -27.436.861 -63.533.338 -63.533.338 26.575.249 26.575.249 -64.394.950 -64.394.950
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 0 0 0 0 200.406.452 0 -4.400.500 0 196.005.952 0 0 0 0 0 196.005.952 1.231.036 0 0 0 1.231.036 9.672.341 -189.427.720 -6.498.987 -195.926.707 69.758.463 69.758.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.498.987 -103.155.740 -2.253.124 -62.152.515
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.797 1.666.153 118 411.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.850.601 0 427.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.797 -184.448 118 -15.994
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.351.546 36.662.683 -80.874 24.741.563
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.351.546 36.662.683 -80.874 24.741.563
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.351.546 36.662.683 -80.874 24.741.563
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.334.749 38.328.836 -80.756 25.152.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.835.762 -64.826.904 -2.333.880 -36.999.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.835.762 -64.826.904 -2.333.880 -36.999.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798387


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.