KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:45
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 164.425.219 148.270.584 84.916.153 79.790.201
Satışların Maliyeti
7 -129.145.249 -120.724.390 -66.463.973 -65.669.449
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.279.970 27.546.194 18.452.180 14.120.752
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
14.183.040 6.724.195 8.839.322 1.859.256
BRÜT KAR (ZARAR)
49.463.010 34.270.389 27.291.502 15.980.008
Genel Yönetim Giderleri
-15.560.615 -16.395.403 -7.868.183 -8.409.094
Pazarlama Giderleri
12 -11.077.408 -9.814.869 -5.953.972 -5.123.704
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.382.403 -1.033.300 -841.981 -633.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13.555.480 8.773.056 8.089.447 2.993.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.274.953 -5.297.938 -2.563.381 -708.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.723.111 10.501.935 18.153.432 4.097.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 768.750 3.221.082 574.629 3.205.732
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.646.035 -2.990.336 -667.685 -2.063.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.845.826 10.732.681 18.060.376 5.240.700
Finansman Gelirleri
15 3.151.309 3.402.574 2.171.055 -227.308
Finansman Giderleri
15 -67.510.562 -40.996.240 -37.451.808 -16.590.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.513.427 -26.860.985 -17.220.377 -11.577.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.489.798 1.072.698 -3.379.781 1.868.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.159.194 -1.495.191 -235.674 -877.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.330.604 2.567.889 -3.144.107 2.746.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.003.225 -25.788.287 -20.600.158 -9.708.563
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.003.225 -25.788.287 -20.600.158 -9.708.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -23.198 -105.870
Ana Ortaklık Payları
17 -41.003.225 -25.765.089 -20.600.158 -9.602.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-2.072.182 0 2.072.182 2.072.182 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -31.663.630 31.663.630 0 0 -465.298 -465.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.484.999 -1.061.371 -3.546.370 0 0 0 0 0 -3.546.370 3.601.683 1.231.320 0 0 1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.833.003 0 0 0 0 0 -25.765.089 -25.765.089 -24.478.456 465.298 -24.013.158
Dönem Karı (Zararı)
-25.765.089 -25.765.089 -23.198 -25.788.287
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.484.999 -1.061.371 -3.546.370 -3.546.370 3.601.683 1.231.320 1.231.320 4.833.003 1.286.633 488.496 1.775.129
Sermaye Arttırımı
8.500.000 76.442 0 0 8.576.442 8.576.442
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-329.114 0 0 -329.114 -329.114
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 0 260.289 0 970.507 0 0 148.383.614 0 -3.830.206 0 144.553.408 0 0 0 0 0 144.553.408 22.049.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.049.692 9.672.341 0 0 0 -104.094.770 -25.765.089 -129.859.859 106.161.930 0 106.161.930
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.997.957 -1.997.957 -1.997.957 1.997.957 1.997.957 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-43.621.770 43.621.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.423.262 -168.454 1.254.808 1.254.808 11.921.119 11.921.119 -41.003.225 -41.003.225 -27.827.298 -27.827.298
Dönem Karı (Zararı)
-41.003.225 -41.003.225 -41.003.225 -41.003.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.423.262 -168.454 1.254.808 1.254.808 11.921.119 11.921.119 0 13.175.927 13.175.927
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 144.351.580 0 -4.338.207 0 140.013.373 0 0 0 0 0 140.013.373 40.861.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.861.525 9.672.341 0 0 0 -142.844.717 -41.003.225 -183.847.942 65.475.138 0 65.475.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.312.675 3.914.009
Dönem Karı (Zararı)
-41.003.225 -25.788.287
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-41.003.225 -25.788.287
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.741.305 30.265.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.458.882 10.621.083
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.637.299 2.659.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.472.949 2.398.601
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.164.350 260.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.176.052 15.139.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.011.563 -120.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 17.187.615 15.260.227
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.037.541 -6.061.103
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.991.043 12.318.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.166.273 -6.562.208
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-983.233 161.987
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.183.040 -6.724.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 6.489.798 -1.072.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.192.045 3.222.796
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-378.055 -1.863.614
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.570.100 5.086.410
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.634.256 -2.932.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.517.698 -1.777.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
204.551 683.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.722.249 -2.460.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
372.412 -25.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
372.412 -25.189
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.889.380 -5.982.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.369.171 2.303.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
270.305 1.420.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.639.476 883.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.248.527 362.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.315.189 2.738.616
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 182.389
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.315.189 2.556.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.757 -551.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-163.757 -551.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.896.176 1.544.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.084.434 -2.099.188
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-548.286 -517.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.932.226 -1.356.169
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 7.148.447 6.342.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.820.329 1.657.869
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.596 4.563.850
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.596 4.563.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.848.622 -3.122.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.153.546 -2.463.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-695.076 -659.048
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.488.952 5.377.807
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.588.818 -5.282.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.011.563 120.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.162.408 -5.230.859
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.671.442
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.671.442
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.545.255 69.423.282
Kredilerden Nakit Girişleri
32.545.255 69.423.282
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.014.036 -73.912.667
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.014.036 -73.912.667
Ödenen Faiz
-17.768.065 -13.889.174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.399.254 7.476.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.029.404 341.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-19.928 -405.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.009.476 -64.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.953.066 6.753.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.962.542 6.688.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.003.225 -25.788.287 -20.600.158 -9.708.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.254.808 -3.546.370 1.373.161 -3.154.604
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.423.262 -2.484.999 1.423.262 -2.484.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.454 -1.061.371 -50.101 -669.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.921.119 5.321.499 9.132.024 -1.295.598
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.921.119 4.090.179 9.132.024 -1.676.023
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.921.119 4.090.179 9.132.024 -1.676.023
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.231.320 0 380.425
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.231.320 0 380.425
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.175.927 1.775.129 10.505.185 -4.450.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.827.298 -24.013.158 -10.094.973 -14.158.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 465.298 0 242.484
Ana Ortaklık Payları
-27.827.298 -24.478.456 -10.094.973 -14.401.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15.962.542 8.953.066
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
60.488.130 56.970.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 272.348 476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 60.215.782 56.493.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
145.626 545.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
145.626 545.074
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
79.626.564 68.737.180
Canlı Varlıklar
7 812.250 1.005.000
Peşin Ödenmiş Giderler
4.338.852 3.585.853
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.338.852 3.585.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.439.616 12.777.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.439.616 12.777.446
ARA TOPLAM
173.813.580 152.574.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.813.580 152.574.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
238.156 211.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
238.156 211.124
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Canlı Varlıklar
7 94.440.433 87.534.885
Maddi Duran Varlıklar
8 344.751.371 336.587.175
Arazi ve Arsalar
121.473.067 120.612.245
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.860.024 9.114.124
Binalar
104.970.447 102.384.930
Tesis, Makine ve Cihazlar
103.763.249 99.691.148
Taşıtlar
121.946 386.188
Mobilya ve Demirbaşlar
939.009 1.114.906
Özel Maliyetler
160.517 52.579
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.463.112 3.231.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.457.049 7.832.983
Diğer Haklar
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.457.049 7.832.983
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
6.810.371 6.135.791
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.810.371 6.135.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
454.705.679 438.310.257
TOPLAM VARLIKLAR
628.519.259 590.884.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 48.356.142 23.376.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.356.142 23.376.080
Banka Kredileri
48.356.142 23.376.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 64.655.454 44.829.173
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
64.655.454 44.829.173
Banka Kredileri
58.110.811 40.008.525
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.544.643 4.820.648
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 54.744.570 37.345.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
54.744.570 37.345.318
Ticari Borçlar
58.200.908 60.570.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.525.855 4.255.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 53.675.053 56.314.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.879.567 7.631.040
Diğer Borçlar
3.170.483 4.376.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.170.483 4.376.360
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
429.621 1.167.857
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
429.621 1.167.857
Ertelenmiş Gelirler
4.176.808 4.088.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.176.808 4.088.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 191.793 1.964.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.164.352 548.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.350.521 46.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
813.831 501.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
246.969.698 185.897.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.969.698 185.897.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 254.528.185 254.193.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
254.528.185 254.193.933
Banka Kredileri
239.914.904 239.504.875
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.613.281 14.689.058
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
792.429 1.990.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
792.429 1.990.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
214.811 459.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
214.811 459.808
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.291.082 1.197.685
Ertelenmiş Gelirler
2.162.973 2.553.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.162.973 2.553.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.318.664 19.385.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.318.664 19.385.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 35.766.279 31.903.774
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.074.423 311.684.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
563.044.121 497.581.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.475.138 93.302.436
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.013.373 140.756.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
140.013.373 140.756.522
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 144.351.580 144.926.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.338.207 -4.169.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.861.525 28.940.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
40.861.525 28.940.406
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-142.844.717 -101.220.904
Net Dönem Karı veya Zararı
-41.003.225 -43.621.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.475.138 93.302.436
TOPLAM KAYNAKLAR
628.519.259 590.884.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7843 Değişim: -0,08%
Düşük 5,7777 13.12.2019 Yüksek 5,7922
Açılış: 5,7892
6,4733 Değişim: 0,37%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
272,35 Değişim: -0,46%
Düşük 272,08 13.12.2019 Yüksek 273,81
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.