KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2018 - 16:01
KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -455.464 2.544.536 0 2.544.536
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-455.464 -455.464 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
12 -1.083.383 -1.083.383 0 -1.083.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -12.029 -12.029 0 -12.029
Sermaye Arttırımı
12 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
31.662 42.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 31.662 42.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.882 -204.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.882 -204.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 374.585 -388.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.512 -545.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.077 -48.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -10.077 -48.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.664 13.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 19.664 13.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.925 -511.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -502.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.925 -8.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.061.230 -2.129.693
Alınan Faiz
365.927 203.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.738 -46.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.738 -46.448
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.738 -2.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -43.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.000 2.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 1.500.000 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
800.959 27.394
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
800.959 27.394
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.470.961 2.443.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.271.920 2.470.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.280.910 2.977.728
Ticari Alacaklar
5 85.292 75.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 85.292 75.215
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
28.462 12.493
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.462 12.493
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 83.435 43.308
ARA TOPLAM
3.478.099 3.108.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.478.099 3.108.744
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
38.020 54.841
Mobilya ve Demirbaşlar
8 38.020 54.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.285 57.717
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 27.285 57.717
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 15.874 387.619
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.179 500.177
TOPLAM VARLIKLAR
3.559.278 3.608.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 41.082 32.562
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000 10.846
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.000 10.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.082 21.716
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.082 21.716
Diğer Borçlar
74.722 66.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 74.722 66.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.868 29.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 43.868 29.103
ARA TOPLAM
159.672 127.954
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.672 127.954
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
61.651 31.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 61.651 31.843
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.651 31.843
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.323 159.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.337.955 3.449.124
Ödenmiş Sermaye
12 6.500.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.100 -12.029
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-22.100 -12.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.538.847 -455.464
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.601.098 -1.083.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.337.955 3.449.124
TOPLAM KAYNAKLAR
3.559.278 3.608.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 942.745 795.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
942.745 795.446
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
942.745 795.446
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.530.833 -2.455.673
Pazarlama Giderleri
15 -17.393 -17.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.605.481 -1.677.348
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.605.481 -1.677.348
Finansman Gelirleri
16 380.953 205.063
Finansman Giderleri
-1.985 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.226.513 -1.472.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-374.585 388.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -374.585 388.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.601.098 -1.083.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.601.098 -1.083.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.601.098 -1.083.383
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.071 -12.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.911 -15.036
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.840 3.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.071 -12.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.611.169 -1.095.412
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.611.169 -1.095.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665408


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.