KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.03.2018 - 20:37

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 980.718 2.126.918 3.107.636 822.758 718.018 1.540.776
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 383.215 60.788 444.003 467.522 100.291 567.813
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
112.851 60.788 173.639 131.187 100.291 231.478
Devlet Borçlanma Senetleri
19.479 8.228 27.707 16.028 8.581 24.609
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
46.202 52.560 98.762 101.010 91.710 192.720
Diğer Menkul Değerler
47.170 0 47.170 14.149 0 14.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
270.364 0 270.364 336.335 0 336.335
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
270.364 0 270.364 336.335 0 336.335
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 255.898 389.409 645.307 24.338 82.216 106.554
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
2.439.052 8.852 2.447.904 0 3.919 3.919
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
2.439.052 8.852 2.447.904 0 3.919 3.919
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 1.324.265 71.537 1.395.802 1.344.775 68.646 1.413.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 9.445 16.862 9.799 6.030 15.829
Devlet Borçlanma Senetleri
1.313.723 4.138 1.317.861 1.334.976 62.616 1.397.592
Diğer Menkul Değerler
3.125 57.954 61.079 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 15.910.015 5.020.137 20.930.152 14.294.635 3.518.913 17.813.548
Krediler ve Alacaklar
15.440.421 5.020.137 20.460.558 13.697.841 3.518.913 17.216.754
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
12.676 562.328 575.004 7.610 485.898 493.508
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.427.745 4.457.809 19.885.554 13.690.231 3.033.015 16.723.246
Takipteki Krediler
1.041.200 6.584 1.047.784 1.104.030 6.143 1.110.173
Özel Karşılıklar (-)
-571.606 -6.584 -578.190 -507.236 -6.143 -513.379
FAKTORİNG ALACAKLARI
(18) 423.014 0 423.014 314.966 0 314.966
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 882.168 473.826 1.355.994 1.065.033 500 1.065.533
Devlet Borçlanma Senetleri
877.317 82.263 959.580 1.061.118 500 1.061.618
Diğer Menkul Değerler
4.851 391.563 396.414 3.915 0 3.915
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 606.009 0 606.009 621 0 621
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
606.009 0 606.009 621 0 621
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 158.541 280.840 439.381 100.645 299.211 399.856
Finansal Kiralama Alacakları
215.886 327.268 543.154 121.976 350.644 472.620
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-57.345 -46.428 -103.773 -21.331 -51.433 -72.764
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 2.786 0 2.786 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
2.786 0 2.786 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 396.952 2.462 399.414 1.080.027 2.353 1.082.380
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 88.303 0 88.303 95.416 0 95.416
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
88.303 0 88.303 95.416 0 95.416
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(15) 87.765 0 87.765 25.995 0 25.995
Cari Vergi Varlığı
2.062 0 2.062 808 0 808
Ertelenmiş Vergi Varlığı
85.703 0 85.703 25.187 0 25.187
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 266.025 0 266.025 72.964 0 72.964
Satış Amaçlı
266.025 0 266.025 72.964 0 72.964
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 308.293 177.662 485.955 343.471 295.591 639.062
AKTİF TOPLAMI
24.517.255 8.612.431 33.129.686 20.057.402 5.089.658 25.147.060
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 12.433.209 7.451.087 19.884.296 10.445.905 5.646.411 16.092.316
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
56.533 39.002 95.535 47.848 11.809 59.657
Diğer
12.376.676 7.412.085 19.788.761 10.398.057 5.634.602 16.032.659
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 14.512 118.200 132.712 80.381 76.188 156.569
ALINAN KREDİLER
(3) 518.850 2.954.199 3.473.049 374.537 3.111.093 3.485.630
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.353.271 2.711.096 4.064.367 614.030 0 614.030
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
229.202 2.401.575 2.630.777 53.009 0 53.009
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
60.710 0 60.710 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
(4) 1.063.359 309.521 1.372.880 561.021 0 561.021
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.227.684 0 1.227.684 1.179.288 0 1.179.288
Bonolar
486.950 0 486.950 303.398 0 303.398
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
701.385 0 701.385 867.860 0 867.860
Tahviller
39.349 0 39.349 8.030 0 8.030
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
143.214 154.949 298.163 116.849 282.430 399.279
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(6) 102.648 6.513 109.161 161.573 13.339 174.912
FAKTORİNG BORÇLARI
7.912 0 7.912 503 0 503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(7) 20.753 14.008 34.761 19.250 0 19.250
Finansal Kiralama Borçları
27.541 15.060 42.601 26.085 0 26.085
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-6.788 -1.052 -7.840 -6.835 0 -6.835
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(8) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 395.760 3.659 399.419 358.148 2.482 360.630
Genel Karşılıklar
74.415 1.146 75.561 104.591 875 105.466
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
82.852 373 83.225 70.877 451 71.328
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
238.493 2.140 240.633 182.680 1.156 183.836
VERGİ BORCU
(10) 66.120 15 66.135 36.164 13 36.177
Cari Vergi Borcu
65.218 15 65.233 36.164 13 36.177
Ertelenmiş Vergi Borcu
902 0 902 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(12) 301.275 340.206 641.481 0 14.841 14.841
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.775.253 15.293 2.790.546 2.605.012 8.623 2.613.635
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-170.379 1.314 -169.065 2.224 -3.197 -973
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.834 0 1.834 1.691 0 1.691
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-55.513 1.314 -54.199 -57.386 -3.197 -60.583
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
62.153 0 62.153 197.269 0 197.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 49.054 0 49.054
Diğer Sermaye Yedekleri
(18) -178.853 0 -178.853 -188.404 0 -188.404
Kar Yedekleri
1.400.144 13.927 1.414.071 1.223.289 11.563 1.234.852
Yasal Yedekler
(14) 290.007 3.757 293.764 282.578 2.996 285.574
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 1.023.861 0 1.023.861 907.525 0 907.525
Diğer Kar Yedekleri
86.276 10.170 96.446 33.186 8.567 41.753
Kar veya Zarar
347.664 -994 346.670 177.188 -695 176.493
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
234.538 -1.529 233.009 54.568 -1.365 53.203
Dönem Net Karı / Zararı
113.126 535 113.661 122.620 670 123.290
Azınlık Payları
(17) 39.824 1.046 40.870 44.311 952 45.263
PASİF TOPLAMI
19.360.461 13.769.225 33.129.686 15.991.640 9.155.420 25.147.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.783 0 0 0 0 9.783 0 9.783
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.831 0 33.770 0 0 -32.992 51.609 0 51.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 3.881 0 0 0 0 0 0 0 3.881 148 4.029
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 -143 0 394 0 -137 0 0 -259 0 0 0 0 0 -145 -610 -755
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 178.164 0 -178.164 -190.140 0 0 0 0 0 0 0 -190.140 -1.233 -191.373
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 123.290 0 0 0 0 0 0 123.290 2.607 125.897
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.518 0 -107.548 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.518 0 -107.548 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 123.290 53.203 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.384 0 0 0 0 6.384 0 6.384
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.059 0 -135.116 0 0 -49.054 63.889 0 63.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 1.729 0 0 0 0 0 0 0 1.729 128 1.857
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 143 0 995 0 -781 -503 0 -101 0 0 0 0 0 -247 -990 -1.237
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -2.973 0 0 0 0 0 0 0 -2.973 -10 -2.983
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 113.661 0 0 0 0 0 0 113.661 -1.511 112.150
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 7.195 0 117.117 65.991 0 -191.442 0 0 0 0 0 -1.139 -2.010 -3.149
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.139 0 0 0 0 0 -1.139 -2.010 -3.149
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 7.195 0 117.117 65.991 0 -190.303 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.834 0 293.764 0 1.023.861 -82.407 113.661 233.009 -54.199 62.153 0 0 0 2.749.676 40.870 2.790.546


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.623.405 11.175.287 23.798.692 11.137.171 11.163.625 22.300.796
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.347.857 1.975.897 5.323.754 2.961.962 1.642.704 4.604.666
Teminat Mektupları
3.341.073 928.512 4.269.585 2.951.920 983.277 3.935.197
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
65.935 4.015 69.950 80.702 4.587 85.289
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.275.138 924.497 4.199.635 2.871.218 978.690 3.849.908
Banka Kredileri
1.365 139.693 141.058 5.499 215.701 221.200
İthalat Kabul Kredileri
1.000 139.693 140.693 4.003 215.701 219.704
Diğer Banka Kabulleri
365 0 365 1.496 0 1.496
Akreditifler
843 445.828 446.671 664 356.937 357.601
Belgeli Akreditifler
843 445.828 446.671 664 356.937 357.601
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.576 461.487 466.063 3.879 86.789 90.668
Diğer Kefaletlerimizden
0 377 377 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.827.851 400.259 3.228.110 2.465.650 136.796 2.602.446
Cayılamaz Taahhütler
2.535.445 395.137 2.930.582 2.145.379 114.529 2.259.908
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
328.715 387.703 716.418 39.460 108.619 148.079
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
903.149 7.434 910.583 854.071 5.910 859.981
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
671.707 0 671.707 622.793 0 622.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.526 0 6.526 5.750 0 5.750
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
463.694 0 463.694 534.789 0 534.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
694 0 694 924 0 924
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
160.960 0 160.960 87.592 0 87.592
Cayılabilir Taahhütler
(4) 292.406 5.122 297.528 320.271 22.267 342.538
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
290.848 0 290.848 315.584 0 315.584
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.558 5.122 6.680 4.687 22.267 26.954
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.447.697 8.799.131 15.246.828 5.709.559 9.384.125 15.093.684
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
223.000 0 223.000 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
223.000 0 223.000 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.224.697 8.799.131 15.023.828 5.709.559 9.384.125 15.093.684
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.016.125 1.081.647 2.097.772 346.862 547.114 893.976
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
448.990 592.563 1.041.553 157.294 287.446 444.740
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
567.135 489.084 1.056.219 189.568 259.668 449.236
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.117.345 5.851.511 9.968.856 4.513.631 6.835.787 11.349.418
Swap Para Alım İşlemleri
100.666 4.408.164 4.508.830 492.174 4.854.601 5.346.775
Swap Para Satım İşlemleri
3.696.679 395.265 4.091.944 3.511.457 1.981.186 5.492.643
Swap Faiz Alım İşlemleri
160.000 524.041 684.041 255.000 0 255.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
160.000 524.041 684.041 255.000 0 255.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.091.227 1.420.585 2.511.812 849.066 946.701 1.795.767
Para Alım Opsiyonları
637.839 608.467 1.246.306 219.398 464.183 683.581
Para Satım Opsiyonları
453.388 812.118 1.265.506 429.668 249.309 678.977
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 233.209 233.209
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 200.000 0 200.000
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 445.388 445.388 0 1.054.523 1.054.523
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
409.944.629 162.063.931 572.008.560 366.505.014 143.079.132 509.584.146
EMANET KIYMETLER
7.807.704 1.223.461 9.031.165 5.898.639 1.099.972 6.998.611
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
539.471 306.546 846.017 503.610 245.176 748.786
Tahsile Alınan Çekler
2.379.927 122.287 2.502.214 1.724.330 122.925 1.847.255
Tahsile Alınan Ticari Senetler
57.068 12.728 69.796 52.026 14.299 66.325
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.571 658.045 660.616 3.524 609.026 612.550
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.828.666 123.855 4.952.521 3.615.148 108.546 3.723.694
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
398.171.170 160.047.800 558.218.970 360.237.943 141.812.246 502.050.189
Menkul Kıymetler
27.000 208 27.208 0 171 171
Teminat Senetleri
91.766.472 27.804.352 119.570.824 82.666.690 24.929.713 107.596.403
Emtia

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7299 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7329
Açılış: 5,7294
6,3117 Değişim: 0,10%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3159
Açılış: 6,3057
276,05 Değişim: 0,02%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.