KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:17
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 136.780.182 123.723.730 76.594.685 67.281.988
Satışların Maliyeti
15 -131.181.356 -113.861.576 -71.995.688 -59.801.451
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.598.826 9.862.154 4.598.997 7.480.537
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.598.826 9.862.154 4.598.997 7.480.537
Genel Yönetim Giderleri
-6.948.151 -4.678.911 -3.693.072 -2.356.450
Pazarlama Giderleri
-96.434 -79.559 -33.761 -27.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.610.722 -580.591 -881.368 -306.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.305.139 13.577.435 10.612.437 6.726.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.895.590 -17.296.516 -5.803.977 -10.562.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.646.932 804.012 4.799.256 954.729
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.099.011 451.241 491.843 224.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-46.075 0 -46.075 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
53.035 -25.304 64.393 -9.868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-540.961 1.229.949 5.309.417 1.169.460
Finansman Gelirleri
1.187.055 21.042 636.332 9.647
Finansman Giderleri
-5.308.539 -2.795.895 -2.602.326 -1.385.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.662.445 -1.544.904 3.343.423 -205.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
382.571 451.330 -556.514 413.718
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 382.571 451.330 -556.514 413.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.279.874 -1.093.574 2.786.909 207.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.279.874 -1.093.574 2.786.909 207.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.279.874 -1.093.574 2.786.909 207.726
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 -0,09700000 -0,02900000 0,07900000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.819.220 4.769.710
Dönem Karı (Zararı)
-4.279.874 -1.093.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -4.279.874 -1.093.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.132.004 2.898.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.419.870 3.115.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
351.599 730.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
177.599 430.189
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
174.000 300.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-168.707 21.808
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.220.507 -1.814.277
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.051.800 1.836.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.715 48.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -484.473 -1.017.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.967.090 2.964.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.807.442 -2.671.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,18 -4.478.758 -3.555.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 671.316 884.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.570 -26.127
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.570 -26.127
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.884.108 -7.483.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 5.971.943 -1.182.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.846.318 14.818.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,18 8.284.418 1.546.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 12.561.900 13.272.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.256.531 483.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.080 -903.374
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -223.080 -903.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.502 -82.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.502 -82.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.819.220 4.769.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.898.060 -7.663.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-21.898.060 -7.663.346
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 2.403.867 64.152
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 -24.301.927 -7.727.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-509.171 1.973.892
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -509.171 1.973.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.588.011 -919.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.588.011 -919.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.166.603 1.169.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.578.592 249.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.578.592 11.166.603
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
41.543.920 40.777.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 39.823.069 38.396.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.720.851 2.381.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
349.391 199.821
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
98.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
251.391 199.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 30.455.432 21.571.324
Peşin Ödenmiş Giderler
2.496.159 8.468.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.496.159 8.468.102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 33.045 51.569
Diğer Dönen Varlıklar
195.188 151.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
195.188 151.686
ARA TOPLAM
78.651.727 82.386.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.651.727 82.386.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 25.073 11.358
Maddi Duran Varlıklar
10 71.892.712 55.344.414
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.606
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.248.666 2.320.307
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.950.192 1.447.195
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.148.213 59.128.238
TOPLAM VARLIKLAR
155.799.940 141.514.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.268.798 2.022.537
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.268.798 2.022.537
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.359.660 10.821.476
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.359.660 10.821.476
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
70.579.707 52.953.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 5.611.324 547.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 64.968.383 52.406.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.897.916 2.641.385
Diğer Borçlar
786.754 1.009.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
786.754 1.009.834
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.340.271 1.308.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.046.271 840.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 294.000 468.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
94.233.106 70.757.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.233.106 70.757.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.397.265 19.690.881
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.397.265 19.690.881
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.096.466 1.192.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.096.466 1.192.186
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.493.731 20.883.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.726.837 91.640.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.073.103 49.874.002
Ödenmiş Sermaye
14 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-917.571 -396.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -917.571 -396.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -917.571 -396.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 6.135.609 8.141.133
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -4.279.874 -2.005.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.073.103 49.874.002
TOPLAM KAYNAKLAR
155.799.940 141.514.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.942 -254.942 -254.942 -1.093.574 -1.093.574 -1.348.516 -1.348.516
Dönem Karı (Zararı)
-1.093.574 -1.093.574 -1.093.574 -1.093.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.942 -254.942 -254.942 -254.942 -254.942
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -562.471 -562.471 -562.471 8.253.790 -1.093.574 7.160.216 50.732.684 50.732.684
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.005.524 2.005.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.025 -521.025 -521.025 -4.279.874 -4.279.874 -4.800.899 -4.800.899
Dönem Karı (Zararı)
-4.279.874 -4.279.874 -4.279.874 -4.279.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.025 -521.025 -521.025 -521.025 -521.025
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 45.000.000 -917.564 52.503 -917.571 -917.571 -917.571 6.135.609 -4.279.874 1.855.735 45.073.103 45.073.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.279.874 -1.093.574 2.786.909 207.726
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-471.352 -254.942 -315.608 54.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -602.130 -289.356 -407.450 61.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12.940 -29.321 12.940 6.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.940 -29.321 12.940 6.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2650 Değişim: 0,98%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,7013 Değişim: 0,44%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
498,56 Değişim: -0,62%
Düşük 495,80 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.