KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:44
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 233.210.084 161.006.631
Satışların Maliyeti
29 -208.187.075 -150.760.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.023.009 10.245.922
BRÜT KAR (ZARAR)
25.023.009 10.245.922
Genel Yönetim Giderleri
30 -8.719.268 -8.253.298
Pazarlama Giderleri
30 -182.544 -308.355
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -1.757.578 -1.773.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 21.536.318 13.428.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -15.739.304 -6.429.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.160.633 6.909.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 898.107 327.825
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 5.085 -29.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.063.825 7.207.553
Finansman Gelirleri
34 1.845.926 823.344
Finansman Giderleri
34 -5.727.791 -5.711.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.181.960 2.319.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.967.055 -250.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.793.743 -733.302
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 826.688 483.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.214.905 2.069.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.214.905 2.069.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 247.641
Ana Ortaklık Payları
37 14.214.905 1.821.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,44400000 0,06200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 30.400.000 -917.564 52.503 -89.202 -89.202 -89.202 2.076.863 2.260.911 -465.155 1.795.756 33.318.356 2.586.662 35.905.018
Transferler
-465.155 465.155 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.428 -132.428 -132.428 1.821.580 1.821.580 1.689.152 242.524 1.931.676
Dönem Karı (Zararı)
1.821.580 1.821.580 1.821.580 242.524 2.064.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
115.500 115.500
Dönem Sonu Bakiyeler
28 30.400.000 -917.564 52.503 -221.630 -221.630 -221.630 2.076.863 1.795.756 1.821.580 3.617.336 35.007.508 2.944.686 37.952.194
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 30.400.000 -917.564 52.503 -221.630 -221.630 -221.630 2.076.863 1.795.756 1.821.580 3.617.336 35.007.508 2.944.686 37.952.194
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.076.863 3.898.443 -1.821.580 2.076.863 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.899 -85.899 -85.899 14.214.905 14.214.905 14.129.006 14.129.006
Dönem Karı (Zararı)
14.214.905 14.214.905 14.214.905 14.214.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.899 -85.899 -85.899 -85.899 -85.899
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
5.309.422 -2.364.736 -2.364.736 2.944.686 -2.944.686 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.409.998 2.420.365
Dönem Karı (Zararı)
14.214.905 2.069.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 14.214.905 2.069.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.567.976 4.896.381
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 6.625.041 5.060.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.952 482.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 -114.952 294.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 94.000 188.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
759.305 -115.764
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -685.763 -724.762
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 1.445.068 608.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.160 35.072
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 205.742 -516.071
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 0 -50.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.372.883 -3.787.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.038.446 -5.471.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 -15.744.194 -4.538.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.294.252 -933.425
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.513 154.093
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -25.513 154.093
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.496.699 -2.032.616
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.897.306 1.344.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.233.466 834.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,38 838.589 27.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 16.394.877 806.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 180.814 1.051.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
699.696 303.106
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 699.696 303.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-40.000 40.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.105 -10.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.105 -10.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.409.998 3.178.265
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -757.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.178.284 -18.317.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,18 753.449 183.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,18 -9.931.733 -18.500.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.117.556 15.105.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 14.989.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -7.117.556 115.500
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
115.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.114.158 -791.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 1.114.158 -791.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 55.255 846.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.169.413 55.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.214.905 2.069.221
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.899 -137.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -102.465 -164.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.908 -7.108
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.908 -7.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.474 34.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36 20.493 32.965
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
981 1.421
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.899 -137.545
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.129.006 1.931.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 242.524
Ana Ortaklık Payları
14.129.006 1.689.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.169.413 55.255
Ticari Alacaklar
47.044.246 31.606.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 44.478.646 30.179.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.565.600 1.427.444
Diğer Alacaklar
236.344 194.541
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 236.344 194.541
Stoklar
12 18.146.035 14.649.336
Peşin Ödenmiş Giderler
2.989.679 1.092.373
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13,38 1.924.313 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.065.366 1.092.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 0 544.858
Diğer Dönen Varlıklar
27 3.500 14.605
ARA TOPLAM
69.589.217 48.157.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.589.217 48.157.932
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
156.096 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 156.096 0
Diğer Alacaklar
4.964 21.254
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.964 21.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 64.597 63.437
Maddi Duran Varlıklar
17 42.919.850 40.820.933
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.237.111 782.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.265.478 418.298
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.648.096 42.106.707
TOPLAM VARLIKLAR
115.237.313 90.264.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 14.692 30.447
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.545.598 9.169.895
Ticari Borçlar
41.265.526 24.717.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,38 1.375.172 1.222.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.890.354 23.495.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 2.670.529 2.489.715
Diğer Borçlar
2.318.136 1.618.440
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.318.136 1.618.440
Ertelenmiş Gelirler
13 0 40.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 508.064 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.672 1.167.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 793.672 804.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 457.000 363.000
ARA TOPLAM
54.573.217 39.233.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.573.217 39.233.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.799.528 12.277.032
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
783.368 802.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 783.368 802.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.582.896 13.079.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.156.113 52.312.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.081.200 35.007.508
Ödenmiş Sermaye
28 35.709.422 30.400.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-307.529 -221.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -307.529 -221.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -307.529 -221.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 0 2.076.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 3.329.463 1.795.756
Net Dönem Karı veya Zararı
37 14.214.905 1.821.580
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 2.944.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.081.200 37.952.194
TOPLAM KAYNAKLAR
115.237.313 90.264.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664882


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.