KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:46

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.140 1.232.453 -41.216 1.191.237 1.191.237 97.120 97.120 124.943 -4.899.376 808.892 -4.090.484 15.845.508 8.873 15.854.381
Transferler
808.892 -808.892
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.429 -7.429 -7.429 -136.700 -136.700 3.078.872 3.078.872 2.934.743 1.964 2.936.707
Dönem Karı (Zararı)
3.078.872 3.078.872 3.078.872 1.962 3.080.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.429 -7.429 -7.429 -136.700 -136.700 -144.129 2 -144.127
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.140 1.232.453 -48.645 1.183.808 1.183.808 -39.580 -39.580 124.943 -4.090.484 3.078.872 -1.011.612 18.780.251 10.837 18.791.088
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -759 13.768.774 13.768.774 7.611 7.611 124.943 -4.090.484 3.648.566 -441.918 31.982.102 13.178 31.995.280
Transferler
3.648.566 -3.648.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-907 -907 -907 -7.611 -7.611 -2.607.676 -2.607.676 -2.616.194 -808 -2.617.002
Dönem Karı (Zararı)
-2.607.676 -2.607.676 -2.607.676 -824 -2.608.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-907 -907 -907 -7.611 -7.611 -8.518 16 -8.502
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -1.666 13.767.867 13.767.867 124.943 -441.918 -2.607.676 -3.049.594 29.365.908 12.370 29.378.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.330.725 -7.474.213
Dönem Karı (Zararı)
-2.608.500 3.080.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.332.858 2.606.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.822.728 2.100.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.278 9.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.278 9.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
929.880 110.171
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.572.882 398.322
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-643.002 -288.151
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.147 34.175
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.147 34.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-441.175 352.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.958.844 -12.964.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.919.958 -3.897.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -25.919.958 -3.897.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.190 -27.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.190 -27.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.817.432 -3.256.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.062.831 -5.064.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.062.831 -5.064.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.872.499 2.068.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.872.499 2.068.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.143.594 -2.786.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.234.486 -7.277.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-96.239 -197.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.964.377 -2.668.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 223.583 4.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -14.187.960 -2.672.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.956.042 10.580.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 28.956.042 10.580.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.660.940 438.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.660.940 438.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.062.342 1.116.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.723.282 1.554.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.723.282 1.062.342
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
51.338.042 26.990.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 51.338.042 26.990.966
Diğer Alacaklar
88.124 74.934
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 35.938 35.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.186 38.996
Türev Araçlar
0 9.758
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 9.758
Stoklar
7 21.130.218 17.312.786
Peşin Ödenmiş Giderler
911.232 477.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
911.232 477.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 462.639 22.562
Diğer Dönen Varlıklar
6.729.814 1.514.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.729.814 1.514.286
ARA TOPLAM
83.383.351 47.465.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.383.351 47.465.206
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
8 51.765.312 40.639.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 164.364 148.381
Peşin Ödenmiş Giderler
0 697.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 697.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.954.003 41.509.836
TOPLAM VARLIKLAR
135.337.354 88.975.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.438.241 4.509.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.438.241 4.509.895
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 20.619.793 14.393.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 20.619.793 14.393.721
Ticari Borçlar
32.964.865 17.545.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 32.964.865 17.545.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 600.265 453.665
Diğer Borçlar
5.001.104 173.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.001.104 173.018
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
251.722 287.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 96.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.371 119.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 226.371 89.341
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.000 30.000
ARA TOPLAM
67.112.361 37.578.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.112.361 37.578.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.436.276 17.634.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 37.436.276 17.634.652
Diğer Borçlar
62.506 18.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.506 18.093
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
345.642 305.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 345.642 305.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.002.291 1.443.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.846.715 19.401.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.959.076 56.979.762
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.365.908 31.982.102
Ödenmiş Sermaye
12 13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 -131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.767.867 13.768.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.767.867 13.768.774
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.666 -759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 7.611
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 7.611
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 7.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -441.918 -4.090.484
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.607.676 3.648.566
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 12.370 13.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.378.278 31.995.280
TOPLAM KAYNAKLAR
135.337.354 88.975.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 87.435.199 60.949.705 36.475.799 19.036.718
Satışların Maliyeti
13 -63.745.263 -48.176.996 -26.930.214 -14.388.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.689.936 12.772.709 9.545.585 4.648.531
BRÜT KAR (ZARAR)
23.689.936 12.772.709 9.545.585 4.648.531
Genel Yönetim Giderleri
-2.738.319 -2.810.202 -346.246 -989.532
Pazarlama Giderleri
-3.003.054 -2.046.214 -1.043.073 -663.656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-360.721 -308.510 -147.922 -117.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.337.786 1.229.355 3.434.145 344.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.737.649 -1.484.435 -2.375.746 -185.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.187.979 7.352.703 9.066.743 3.037.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
56.095 27 45.237 27
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.244.074 7.352.730 9.111.980 3.037.116
Finansman Gelirleri
14 7.928.491 4.846.638 4.782.119 415.508
Finansman Giderleri
14 -30.219.871 -8.156.379 -18.194.646 -2.466.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.047.306 4.042.989 -4.300.547 986.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
438.806 -962.155 811.293 -271.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 -967.111 263.862 -391.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 438.806 4.956 547.431 120.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.608.500 3.080.834 -3.489.254 714.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.608.500 3.080.834 -3.489.254 714.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -824 1.962 -2.224 -34
Ana Ortaklık Payları
16 -2.607.676 3.078.872 -3.487.030 714.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-891 -7.427 -11.358 -9.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.113 -9.283 -14.197 -11.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
222 1.856 2.839 2.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 222 1.856 2.839 2.340
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.611 -136.700 0 186.095
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.758 -170.875 0 232.619
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.758 -170.875 232.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.147 34.175 0 -46.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.147 34.175 0 -46.524
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.502 -144.127 -11.358 176.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.617.002 2.936.707 -3.500.612 891.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -808 1.964 0 -38
Ana Ortaklık Payları
-2.616.194 2.934.743 -3.500.612 891.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719121


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.799 Değişim: -0,44% Hacim : 5.092 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7402 Değişim: -0,05%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3089 Değişim: -0,34%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
281,20 Değişim: 0,38%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 281,24
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.