***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.05.2018 - 21:07

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.073 3.062
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.073 3.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 45.000 14.183 1.129 13.054 51 151 7.757 6.023 1.734 -2.297 -9.157 6.860 67 64.912
Yeni Bakiye
24 45.000 14.183 1.129 13.054 51 151 7.757 6.023 1.734 -2.297 -9.157 6.860 67 64.912
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 1.346 1.346 5 -1.346 1.353 52 52 1.403
Dönem Net Karı (Zararı)
3.059 3.059 3 3.062
Kar Dağıtımı
1.563 870 693 -6.860 1.731 -5.297
Dağıtılan Temettü
-5.200 -5.200 -5.200
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.563 870 693 -1.660 -1.660 -97
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 15.529 1.129 14.400 51 151 9.325 5.545 3.780 -6.046 -9.105 3.059 70 64.080
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24 45.000 13.931 1.129 12.802 31 151 8.592 7.043 1.549 -2.808 -8.061 5.253 87 64.984
Yeni Bakiye
24 45.000 13.931 1.129 12.802 31 151 8.592 7.043 1.549 -2.808 -8.061 5.253 87 64.984
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 164 164 26 190
Dönem Net Karı (Zararı)
3.069 3.069 4 3.073
Kar Dağıtımı
24 5.089 254 4.835 -5.089 164 -5.089
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.089 254 4.835 -5.089 -5.089
Diğer
164 -164
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 14.095 1.129 14.095 31 151 13.681 7.133 6.548 -4.828 -7.897 3.069 117 68.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
2.282 4.236
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
8.909 6.835
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-8.343 -5.175
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.973 6.436
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 289 1.677
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.803 -1.546
Ödenen Vergiler
0 -74
Diğer
-7.743 -3.917
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.578 -7.749
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
515 -1.748
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-8.382 1.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.315 -782
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
78 -9.227
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.802 -922
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
12.484 3.160
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.860 -3.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -9.662 -7.929
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.245 1.330
Diğer
534 1.440
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.883 -5.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-52.372 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
50.000 11.227
Temettü Ödemeleri
24 -5.200
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.372 6.027
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
39 -12
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.356 -2.657
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.212 9.292
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 2.856 6.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 16.104 10.498
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
16.104 10.498
Finansal Kiralama Gelirleri
12.669 8.865
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
3.435 1.633
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -14.194 -9.611
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.261 -3.698
Finansal Kiralama Giderleri
-672 -430
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.391 -4.661
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-870 -822
BRÜT KAR (ZARAR)
1.910 887
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -8.102 -4.756
Personel Giderleri
-1.803 -1.546
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-27 -318
Genel İşletme Giderleri
-6.272 -2.892
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.192 -3.869
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 30.258 71.132
Bankalardan Alınan Faizler
92 26
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
139
Türev Finansal İşlemlerden
139
Kambiyo İşlemleri Karı
23.617 65.964
Diğer
6.410 5.142
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
34 -1.850 -1.297
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -19.137 -63.246
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-105 -220
Kambiyo İşlemleri Zararı
-18.996 -63.019
Diğer
-36 -7
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.079 2.720
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.079 2.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 -6 342
Cari Vergi Karşılığı
-74
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 -6
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.073 3.062
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.073 3.062
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
27 -4 -3
DÖNEM KARI/ZARARI
3.069 3.059
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,06800000 0,06800000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,06800000 0,06800000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 46 46 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 46 46 0 0 0
BANKALAR
5 773 2.083 2.856 2.938 6.275 9.213
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
7 144.486 297.527 442.013 148.941 280.840 429.781
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
143.592 291.635 435.227 148.771 279.464 428.235
Finansal Kiralama Alacakları
193.792 335.820 529.612 206.314 325.892 532.206
Faaliyet Kiralaması Alacakları
3.862 515 4.377 1.958 0 1.958
Kazanılmamış Gelirler (-)
-54.062 -44.700 -98.762 -59.501 -46.428 -105.929
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
352 2.322 2.674 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
542 3.570 4.112 170 1.376 1.546
DİĞER ALACAKLAR
15 1.114 124 1.238 1.127 46 1.173
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 18.744 0 18.744 18.093 0 18.093
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
56.808 0 56.808 55.296 0 55.296
Özel Karşılıklar (-)
-38.064 0 -38.064 -37.203 0 -37.203
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
6 220 0 220 220 0 220
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 85.467 0 85.467 77.399 0 77.399
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 66 0 66 60 0 60
Diğer
66 0 66 60 0 60
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 2.850 365 3.215 2.180 377 2.557
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 6.092 0 6.092 5.072 0 5.072
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 15.683 0 15.683 15.559 0 15.559
DİĞER AKTİFLER
15 8.396 0 8.396 125 0 125
ARA TOPLAM
283.891 300.145 584.036 271.714 287.538 559.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
15 392 0 392 6.595 0 6.595
Satış Amaçlı
392 0 392 6.595 0 6.595
AKTİF TOPLAMI
284.283 300.145 584.428 278.309 287.538 565.847
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 105 105 0 0 0
ALINAN KREDİLER
17 137.113 146.072 283.185 158.117 119.139 277.256
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 16.620 0 16.620 17.935 0 17.935
Finansal Kiralama Borçları
22.338 0 22.338 24.543 0 24.543
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-5.718 0 -5.718 -6.608 0 -6.608
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 192.308 0 192.308 194.680 0 194.680
Bonolar
166.728 0 166.728 169.091 0 169.091
Tahviller
25.580 0 25.580 25.589 0 25.589
DİĞER BORÇLAR
20 7.010 1.175 8.185 4.473 1.360 5.833
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
20 10.057 1.221 11.278 1.153 432 1.585
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
21 994 0 994 754 0 754
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
2.274 0 2.274 1.718 0 1.718
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
22 875 0 875 1.019 0 1.019
Diğer Karşılıklar
23 1.399 0 1.399 699 0 699
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
21 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 1.232 0 1.232 1.102 0 1.102
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
367.608 148.573 516.181 379.932 120.931 500.863
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
68.247 0 68.247 64.984 0 64.984
Ödenmiş Sermaye
24 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000
Sermaye Yedekleri
24 14.095 0 14.095 13.931 0 13.931
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.129 0 1.129 1.129 0 1.129
Diğer Sermaye Yedekleri
12.966 0 12.966 12.802 0 12.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31 0 31 31 0 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 13.681 0 13.681 8.592 0 8.592
Yasal Yedekler
7.133 0 7.133 7.043 0 7.043
Olağanüstü Yedekler
6.548 0 6.548 1.549 0 1.549
Kar veya Zarar
-4.828 0 -4.828 -2.808 0 -2.808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -7.897 0 -7.897 -8.061 0 -8.061
Net Dönem Karı veya Zararı
3.069 0 3.069 5.253 0 5.253
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 117 0 117 87 0 87
PASİF TOPLAMI
435.855 148.573 584.428 444.916 120.931 565.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 693.234 1.231.477 1.924.711 677.744 1.131.592 1.809.336
VERİLEN TEMİNATLAR
28 31.478 1.863 33.341 18.563 0 18.563
TAAHHÜTLER
28 1.899 11.076 12.975 1.558 5.122 6.680
Cayılabilir Taahhütler
1.899 11.076 12.975 1.558 5.122 6.680
Kiralama Taahhütleri
1.899 11.076 12.975 1.558 5.122 6.680
Finansal Kiralama Taahhütleri
1.899 11.076 12.975 1.558 5.122 6.680
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 7.811 7.898 15.709
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 7.811 7.898 15.709
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.996 3.949 7.945
Swap Alım Satım İşlemleri
3.815 3.949 7.764
EMANET KIYMETLER
21.744 3.114 24.858 20.786 3.579 24.365
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
756.166 1.255.428 2.011.594 718.651 1.140.293 1.858.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682609


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.