KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:25

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
454 -4.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.026 -7.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9-22 3.026 -7.125
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.022 -6.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25 -192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 66
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.480 -12.054


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 20.000 6.971 22 8.315 1.881 6.434 3.597 3.597 38.905
Yeni Bakiye
21 20.000 6.971 22 8.315 1.881 6.434 3.597 3.597 38.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.971 -154
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 -7.125
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000 -5.000 -5.000 25.000
Dönem Net Karı (Zararı)
-4.929 -4.929 -4.929
Kar Dağıtımı
24 0 3.597 118 3.479 -3.597 -3.597 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.597 118 3.479 -3.597 -3.597
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 -132 6.912 1.999 4.913 -4.929 -4.929 51.851
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000 -132 6.912 1.999 4.913 -4.929 -4.929 51.851
Yeni Bakiye
21 50.000 -132 6.912 1.999 4.913 -4.929 -4.929 51.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 25.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.046 -20
Dönem Net Karı (Zararı)
454 454 3.026
Kar Dağıtımı
24 0 12.901 0 0 12.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.901 -12.901 0 454
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.901 12.901 -12.901 -12.901 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000 12.901 0 0 12.901 3.046 -152 6.912 1.999 4.913 -17.376 -17.376 80.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-14.958 -22.935
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
39.655 33.261
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-43.560 -33.096
Kiralama Giderleri
-1.601 -1.891
Alınan Temettüler
24 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.395 6.003
Elde Edilen Diğer Kazançlar
193 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.042 867
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.568 -8.220
Ödenen Vergiler
20 -8 0
Diğer
36 -12.530 -19.859
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-36.715 -81.497
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-81.829 -120
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
33 -3.006
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
7.409 -236
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.976 -16.930
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
41.466 -61.538
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.182 333
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-51.673 -104.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -11 -406
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9 0 31.568
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-18 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
10 -225 -17
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-254 31.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
142.996 60.214
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-115.442 -3.463
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21 25.000 25.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -8.551
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
52.554 73.200
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
627 -87
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 291 378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 918 291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
77.263 45.730
FAKTORİNG GELİRLERİ
28 77.263 45.730
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
66.981 39.307
İskontolu
33.283 36.676
Diğer
33.698 2.631
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.282 6.423
İskontolu
9.669 5.884
Diğer
613 539
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -56.873 -42.954
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-41.697 -33.919
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.302 0
Finansal Kiralama Giderleri
-1.601 -1.891
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.343 -6.098
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.930 -1.046
BRÜT KAR (ZARAR)
20.390 2.776
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -12.148 -12.364
Personel Giderleri
-8.614 -8.273
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-183 -94
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.351 -3.997
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.242 -9.588
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 2.639 14.763
Bankalardan Alınan Faizler
48 111
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
24 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
764 0
Türev Finansal İşlemlerden
764 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
543 10
Diğer
1.260 14.642
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
32 -6.776 -14.313
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -3.543 -123
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-143 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.379 -81
Diğer
-21 -42
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
562 -9.261
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
562 -9.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -108 4.332
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-108 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 4.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
454 -4.929
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35 454 -4.929
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
454 -4.929
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1 0 1 1 0 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 915 2 917 290 0 290
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 379 0 379 361 0 361
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 395.861 0 395.861 279.079 0 279.079
İskontolu Faktoring Alacakları
329.507 0 329.507 253.438 0 253.438
Yurt İçi
336.470 0 336.470 258.628 0 258.628
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-6.963 0 -6.963 -5.190 0 -5.190
Diğer Faktoring Alacakları
66.354 0 66.354 25.641 0 25.641
Yurt İçi
66.354 0 66.354 25.641 0 25.641
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
8 5.756 0 5.756 5.634 0 5.634
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 27.153 0 27.153 35.887 0 35.887
Takipteki Faktoring Alacakları
48.321 0 48.321 61.404 0 61.404
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-21.168 0 -21.168 -25.517 0 -25.517
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 35.474 0 35.474 32.755 0 32.755
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 185 0 185 27 0 27
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
185 0 185 27 0 27
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 720 0 720 346 0 346
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
20 8 0 8 155 0 155
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 7.682 0 7.682 7.761 0 7.761
DİĞER AKTİFLER
13 6.616 0 6.616 6.044 33 6.077
ARA TOPLAM
480.750 2 480.752 368.340 33 368.373
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
2.010 0 2.010 2.010 0 2.010
Satış Amaçlı
2.010 0 2.010 2.010 0 2.010
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
482.760 2 482.762 370.350 33 370.383
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 266.769 0 266.769 225.864 0 225.864
FAKTORİNG BORÇLARI
17 7.912 0 7.912 503 0 503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 6.515 14.008 20.523 7.650 15.013 22.663
Finansal Kiralama Borçları
8.671 15.060 23.731 10.885 16.497 27.382
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-2.156 -1.052 -3.208 -3.235 -1.484 -4.719
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 100.746 0 100.746 62.849 0 62.849
Bonolar
96.008 0 96.008 62.849 0 62.849
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.738 0 4.738 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
17 4.643 0 4.643 5.029 0 5.029
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 4 0 4 15 0 15
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 653 0 653 630 0 630
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 1.181 0 1.181 979 0 979
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.056 0 1.056 802 0 802
Diğer Karşılıklar
125 0 125 177 0 177
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
20 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
388.423 14.008 402.431 303.519 15.013 318.532
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
80.331 0 80.331 51.851 0 51.851
Ödenmiş Sermaye
21 75.000 0 75.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 2.894 0 2.894 -132 0 -132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
23 6.912 0 6.912 6.912 0 6.912
Yasal Yedekler
1.999 0 1.999 1.999 0 1.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.913 0 4.913 4.913 0 4.913
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-17.376 0 -17.376 -4.929 0 -4.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -17.830 0 -17.830 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
454 0 454 -4.929 0 -4.929
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
PASİF TOPLAMI
468.754 14.008 482.762 355.370 15.013 370.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 409.095 0 409.095 350.234 0 350.234
ALINAN TEMİNATLAR
6 6.327.697 0 6.327.697 4.323.867 4.284 4.328.151
VERİLEN TEMİNATLAR
25 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
26 87.800 0 87.800 28.714 0 28.714
Cayılamaz Taahhütler
87.800 0 87.800 28.714 0 28.714
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6 5.233.394 3.073 5.236.467 3.974.145 5.535 3.979.680
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.057.986 3.073 12.061.059 8.676.960 9.819 8.686.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665134


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.997 Değişim: 0,14% Hacim : 4.512 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 106.634 19.11.2019 Yüksek 107.278
Açılış: 107.197
5,7203 Değişim: -0,33%
Düşük 5,6938 19.11.2019 Yüksek 5,7483
Açılış: 5,7395
6,3332 Değişim: -0,39%
Düşük 6,2912 19.11.2019 Yüksek 6,3904
Açılış: 6,3582
269,89 Değişim: -0,64%
Düşük 269,46 19.11.2019 Yüksek 272,26
Açılış: 271,62
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.