KAP ***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 20:32
KAP ***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
85.015 -76.173 -45.033 -64.662 -100.853 684.676 583.823
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
916.382 916.382 -189.513 726.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.588 520.140 588.728 -5.520 583.208
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-70.414 -70.414 -70.414
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-70.414 -70.414 -70.414
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.098.244 916.382 33.154.400 7.956 33.162.356
Transferler
69.574 846.808 -916.382
Dönem Karı (Zararı)
-15.557.721 -15.557.721 -253.251 -15.810.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.966 64.966 4.988 69.954
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-728.575 -8.946 703.089 -34.432 -34.432
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.113.150 11.732.777
Dönem Karı (Zararı)
-15.810.972 726.869
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.810.972 726.869
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.682.722 -3.435.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.583.061 2.747.098
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23 897.142 -2.890.760
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.140.010 -2.522.204
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -242.868 -368.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.110.973 -2.830.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
316.982 -2.830.434
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -38.120
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 832.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.061 141.258
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -248.531 141.258
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 220.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -822.531 -190.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.862 -411.592
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -127.862 -411.592
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 10.070.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.677.548 14.441.806
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 8.399.291 -8.362.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 13.350.907 10.155.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.012.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 10.338.709 10.155.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 4.023.749 -4.963.207
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.402.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -378.575 -4.963.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 10.968.521 25.905.868
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -5.209.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -9.524.403 -6.460.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.094.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.429.887 -6.460.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.532.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 6.706.907 -301.419
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.605.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -898.928 -301.419
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 4.088.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.873.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 2.004.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -130.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.549.298 11.733.497
Alınan Faiz
26 19.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.455.897 -720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.146.710 7.845.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 1.047.533 1.591.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -5.334.616 -5.066.260
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.140.373 11.319.672
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.275.153 -21.563.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.047.085
Kredilerden Nakit Girişleri
3.257.181
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
789.904
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.149.104 -22.147.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.901.727 -22.147.700
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-247.377
Ödenen Faiz
26 -3.173.134
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
583.823
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.287 -1.985.973
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
443.967
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
691.287 -1.542.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZER
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8100 Değişim: -0,78%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3447 Değişim: -0,46%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,34 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.