***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 21:23

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -338.072 284.608 1.094.918 17.434.171 -19.397.339 31.820.557 -481.687 31.338.870
Transferler
-19.397.339 19.397.339
Dönem Karı (Zararı)
-27.206 -27.206 -238.415 -265.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
925.916 -724.660 97.865 585.346 814.467 814.467
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.354.441 1.354.441 1.354.441
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 587.844 -440.052 97.865 1.680.264 -608.727 -27.206 34.032.259 -720.102 33.312.157
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -184.469 728.575 1.049.885 -2.027.830 916.382 33.224.814 7.956 33.232.770
Transferler
916.382 -916.382
Dönem Karı (Zararı)
-1.028.881 -1.028.881 -65.410 -1.094.291
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.246 117.824 107.578 3.451 111.029
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.750.000 -128.060 7.120.331 -194.715 846.399 1.049.885 -1.111.448 -1.028.881 32.303.511 -54.003 32.249.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.141.041 10.393.440
Dönem Karı (Zararı)
-1.094.291 -265.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.094.291
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-957.737 -96.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
686.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.550 344.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.477
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.927
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
344.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17-18 -1.942.003 -440.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 254.813 -440.709
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.196.816
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.787
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
101.772
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-142.978
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
95.837
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
224.424
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.819
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.298.816 10.810.784
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.417.280 -4.053.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.680.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.736.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.934.705 7.153.587
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.489.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
445.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.667.481 -559.083
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -7.067.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.721.668 2.357.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -389.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.331.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.539.800
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
2.739.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.583 -366.662
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.600 -366.662
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
352.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.246.788 10.448.655
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.105.747 -55.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.102.933 -900.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.819
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -1.104.752
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -944.722
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -160.030
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-900.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.095 -10.040.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.803.060 -6.500.234
Kredilerden Nakit Girişleri
2.803.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.941.155
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.941.155
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.539.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.987 -547.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-99.987 -547.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 484.165 2.026.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 384.178 1.478.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 384.178 484.163
Finansal Yatırımlar
177.482 177.636
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 177.482 177.636
Ticari Alacaklar
7-8 11.029.198 17.446.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.450.582 3.965.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.578.616 13.480.495
Diğer Alacaklar
820.020 5.011.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 202.450 4.598.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
617.570 413.100
Stoklar
9 22.888.277 24.555.758
Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.793.531 4.726.317
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.143.456
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.650.075 4.726.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.657 720
Diğer Dönen Varlıklar
1.681.776 2.612.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.681.776 2.612.083
ARA TOPLAM
48.776.119 55.014.905
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 10.070.000 10.070.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.846.119 65.084.905
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.225.173 8.221.655
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.225.173 8.221.655
Maddi Duran Varlıklar
11 15.861.262 15.309.128
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 6.032.081 6.032.081
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 9.829.181 9.277.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.584.784 5.624.098
Şerefiye
14 3.096.325 3.096.325
Diğer Haklar
12 1.013.504 909.493
Bilgisayar Yazılımları
12 384.496 443.478
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.090.459 1.174.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 315.495 538.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.986.714 29.693.102
TOPLAM VARLIKLAR
88.832.833 94.778.007
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 6.798.365 6.534.718
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.798.365 6.534.718
Banka Kredileri
16 6.798.365 6.534.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 23.393.411 23.640.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.393.411 23.640.465
Banka Kredileri
16 2.904.411 3.131.372
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
16 20.489.000 20.509.093
Ticari Borçlar
7-8 11.461.867 13.183.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.613.928 2.003.903
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.847.939 11.179.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 589.809 484.033
Diğer Borçlar
396.049 1.337.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 200.000 267.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
196.049 1.070.243
Ertelenmiş Gelirler
1.231.418 2.088.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.231.418 2.088.976
Kısa Vadeli Karşılıklar
17-18 829.158 3.056.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 299.795 330.801
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 529.363 2.726.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
569.662 130.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
569.662 130.882
ARA TOPLAM
45.269.739 50.457.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.269.739 50.457.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 10.333.757 10.402.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.333.757 10.402.293
Banka Kredileri
10.333.757 10.402.293
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 979.829 685.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 979.829 685.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.313.586 11.087.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.583.325 61.545.237
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 32.303.511 33.224.814
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.060 -128.060
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-194.715 -184.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.715 -184.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.715 -184.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
846.399 728.575
Yabancı Para Çevrim Farkları
846.399 728.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.885 1.049.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.111.448 -2.027.830
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.028.881 916.382
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.003 7.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.249.508 33.232.770
TOPLAM KAYNAKLAR
88.832.833 94.778.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 6.797.774 15.938.869
Satışların Maliyeti
21 -4.278.815 -11.129.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.518.959 4.809.302
BRÜT KAR (ZARAR)
2.518.959 4.809.302
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.684.846 -3.146.615
Pazarlama Giderleri
22 -878.410 -1.023.853
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -77.693 -111.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.832.134 2.555.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.384.817 -1.511.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
325.327 1.571.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 281.139 83.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
606.466 1.655.353
Finansman Gelirleri
25 11.046
Finansman Giderleri
25 -1.487.379 -1.928.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-869.867 -273.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-224.424 7.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-69.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -224.424 77.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.094.291 -265.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.094.291 -265.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-65.410 -238.415
Ana Ortaklık Payları
-1.028.881 -27.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.797 822.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.495 3.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.698 819.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
117.824 437.701
Yabancı Para Çevrim Farkları
117.824 437.701
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
117.824
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.027 1.260.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-983.264 994.605
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-61.960 1.018.680
Ana Ortaklık Payları
-921.304 -24.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683066


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.379 Değişim: -1,96% Hacim : 8.433 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.154 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,3836 Değişim: 1,07%
Düşük 5,3232 27.03.2019 Yüksek 5,3855
Açılış: 5,32635
6,0824 Değişim: 1,10%
Düşük 5,9970 27.03.2019 Yüksek 6,1055
Açılış: 6,0164
227,84 Değişim: 1,09%
Düşük 225,22 27.03.2019 Yüksek 227,93
Açılış: 225,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.