KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2019 - 08:20

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 46.200 -46.200 11.144 125.904 -137.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 512.592 -2.036 203.566 714.122
Kar Payları
18 -93.881 -93.881
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 -1.594 -8.938 -10.532
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824
Transferler
18 192.500 7.063 4.003 -203.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 597.406 597.406
Dönem Sonu Bakiyeler
18 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
315.386 327.783
Dönem Karı (Zararı)
250.987 250.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
250.987 250.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
372.911 104.596
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 12.782 12.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.042
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.424 12.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.227 11.050
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 197 1.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.211 3.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -20.562 -13.843
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 33.087 14.568
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.686 3.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 328.247 80.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.247 -384
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.247 -384
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 70
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-286.129 20.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.193 26.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.233 -20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.960 47.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.154 -14.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.154 -14.747
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-294.233 -84.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.749 -634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.995 87.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
119.995 87.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.274 479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.344 1.893
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.344 1.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.725 4.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
337.769 375.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.055 -6.449
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 0 -1.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.328 -40.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.009.600 -463.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.062 1.988
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.062 1.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-969.524 -465.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -969.524 -465.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.491 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 138
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-47.629 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -47.629 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
637.553 213.346
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -10.532
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.532
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.429.901 690.347
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.429.901 690.347
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-729.106 -203.782
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -729.106 -203.782
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
29 -6.514 -173.553
Ödenen Temettüler
0 -93.881
Ödenen Faiz
4 -54.283 -3.964
Alınan Faiz
24 20.562 13.843
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -23.007 -5.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.661 77.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.661 77.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.933 7.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.272 84.933


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.272 84.933
Finansal Yatırımlar
4 28.139 5.132
Ticari Alacaklar
5 460.600 381.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 71.906 32.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 388.694 349.221
Diğer Alacaklar
331.978 325.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 329.976 323.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.002 2.078
Stoklar
8 560.647 266.416
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.176 3.392
Diğer Dönen Varlıklar
17 67.550 51.355
ARA TOPLAM
1.483.362 1.118.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.483.362 1.118.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 79
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.198 5.917
Maddi Duran Varlıklar
11 2.169.390 1.106.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.098 830
Peşin Ödenmiş Giderler
9 196.282 146.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 297.686 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.667.768 1.259.731
TOPLAM VARLIKLAR
4.151.130 2.377.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 639.556 311.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 215.544 41.976
Ticari Borçlar
316.577 198.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 316.577 198.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 7.206 4.932
Diğer Borçlar
3.646 3.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.646 3.210
Ertelenmiş Gelirler
7 1.624 5.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.227 17.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
877 2.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 7
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 877 2.453
ARA TOPLAM
1.188.257 585.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.188.257 585.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.186.329 567.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.186.329 567.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.920 34.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 40.920 34.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 394 52.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.227.643 654.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.415.900 1.240.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.735.230 1.137.824
Ödenmiş Sermaye
18 605.000 412.500
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 28.306 21.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.384 -6.387
Net Dönem Karı veya Zararı
18 597.406 203.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.735.230 1.137.824
TOPLAM KAYNAKLAR
4.151.130 2.377.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.178.954 1.655.205
Satışların Maliyeti
19 -1.704.425 -1.335.919
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
474.529 319.286
BRÜT KAR (ZARAR)
474.529 319.286
Genel Yönetim Giderleri
20 -24.551 -19.448
Pazarlama Giderleri
20 -75.349 -57.078
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.484 -1.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 608.311 155.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -430.947 -85.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
550.509 310.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.671 4.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.642 -3.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
549.538 311.410
Finansman Gelirleri
24 59.361 28.857
Finansman Giderleri
25 -357.912 -89.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
250.987 250.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
346.419 -46.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.227 -47.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 349.646 356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
597.406 203.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
597.406 203.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
597.406 203.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 0,98740000 0,33650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 510.556
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 0 569.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 0 -2.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -56.447
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 0 -56.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 0 508
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 510.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
597.406 714.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
597.406 714.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.188 Değişim: 0,95% Hacim : 2.778 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.316
Açılış: 95.462
5,7231 Değişim: 1,13%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3451 Değişim: 1,12%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,92 Değişim: 1,68%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.