KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:36

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5-28 4.174.979.132 3.119.704.757 1.361.255.681 1.026.808.766
Satışların Maliyeti
5-28 -3.927.476.738 -2.957.630.840 -1.244.615.573 -972.386.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
247.502.394 162.073.917 116.640.108 54.421.792
BRÜT KAR (ZARAR)
247.502.394 162.073.917 116.640.108 54.421.792
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -38.166.152 -34.480.560 -13.356.001 -12.720.961
Pazarlama Giderleri
29-30 -16.501.994 -14.041.609 -5.680.089 -3.609.151
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -1.546.582 -1.531.853 -550.159 -419.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 268.296.940 96.832.043 218.802.121 31.934.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -145.638.564 -111.379.270 -129.680.232 -33.224.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.946.042 97.472.668 186.175.748 36.382.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 304.446 464.026 304.446 25.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -285.055 -433.441 -240.620 -24.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 11.466.947 677.694 4.909.331 661.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
325.432.380 98.180.947 191.148.905 37.045.050
Finansman Gelirleri
33 469.781.507 91.639.222 184.071.098 7.681.853
Finansman Giderleri
33 -651.955.299 -124.432.770 -312.557.630 -16.521.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.258.588 65.387.399 62.662.373 28.205.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -40.889.958 -17.015.810 -16.317.829 -6.814.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-36.656.900 -16.652.774 -16.214.776 -6.339.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.233.058 -363.036 -103.053 -475.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.368.630 48.371.589 46.344.544 21.390.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.368.630 48.371.589 46.344.544 21.390.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
85.125 65.760 48.583 14.000
Ana Ortaklık Payları
102.283.505 48.305.829 46.295.961 21.376.994
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00510000 0,00240000 0,00230000 0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.362 377.806.546 228.170 378.034.716
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.362 377.806.546 228.170 378.034.716
Transferler
27 2.704.490 619.237 26.930.635 -30.254.362
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
470.157 -413.599 1.064.122 48.305.829 49.426.509 66.609 49.493.118
Dönem Karı (Zararı)
48.305.829 48.305.829 65.760 48.371.589
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
470.157 -413.599 1.064.122 1.120.680 849 1.121.529
Sermaye Arttırımı
75.000.000 -50.445.488 -24.554.512
Kar Payları
-17.512.550 -17.512.550 -13.402 -17.525.952
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 15.361.253 -364.043 22.882.881 30.843.011 3.200.609 88.470.414 48.305.829 409.720.505 281.377 410.001.882
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728
Transferler
27 8.057.914 79.831.008 -87.888.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.233 3.502.554 34.569.914 102.283.505 140.401.206 86.344 140.487.550
Dönem Karı (Zararı)
102.283.505 102.283.505 85.125 102.368.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.233 3.502.554 34.569.914 38.117.701 1.219 38.118.920
Kar Payları
-37.723.497 -37.723.497 -133.617 -37.857.114
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.946.758 3.249.292 61.055.473 38.900.925 153.174.906 102.283.505 554.737.894 480.270 555.218.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.556.370 -170.305.808
Dönem Karı (Zararı)
102.368.630 48.371.589
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.368.630 48.371.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
335.925.080 62.825.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 20.649.651 17.860.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13-31 12.170.609 4.483.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.170.609 4.483.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 247.276 9.528.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-24 498.150 7.623.047
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -250.874 1.905.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 62.974.709 41.689.138
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.846.231 -2.568.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 67.820.940 44.257.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
209.489.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 1.091.575 -27.045.013
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.091.575 -27.045.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -11.466.947 -677.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 40.889.958 17.015.810
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -121.285 -30.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-206.545.584 -267.332.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -256.721.938 -247.421.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.541.757 -14.130.989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -154.491.073 -8.058.584
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 19.242.657 22.277.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 183.084.555 -18.931.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 970.119 37.346
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-20-22 1.769.585 642.174
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -1.564.471 -712.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.706.739 -1.035.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
231.748.126 -156.135.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.673.436 -2.290.976
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.518.320 -11.879.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.020.119 -26.745.155
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
27 -7.777.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 315.654 1.665.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -43.558.773 -28.411.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.427.669 209.231.941
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.324.513.878 1.303.796.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.384.994.699 -1.068.518.028
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 32.547.994
Ödenen Temettüler
27 -37.857.114 -17.525.952
Ödenen Faiz
33 -31.089.734 -41.068.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.108.582 12.180.978
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.332.611 -232.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.441.193 11.948.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.081.584 26.478.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 101.522.777 38.426.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 102.368.630 48.371.589 46.344.544 21.390.994
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.547.602 57.197 -323.588 10.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 56.460 590.573 -413.047 -122.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 3.502.554 -413.599 7.069 95.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -11.412 -119.777 82.390 36.537
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.412 -119.777 82.390 36.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.571.318 1.064.332 21.553.081 1.140.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 34.571.318 1.064.332 21.553.081 1.140.700
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.118.920 1.121.529 21.229.493 1.150.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.487.550 49.493.118 67.574.037 22.541.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.402 66.609 47.933 13.841
Ana Ortaklık Payları
140.401.148 49.426.509 67.526.104 22.527.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 101.789.959 52.081.584
Ticari Alacaklar
10 818.448.851 573.897.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.810.910 1.280.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 816.637.941 572.616.591
Diğer Alacaklar
11 61.731.102 62.078.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 61.731.102 62.078.862
Türev Araçlar
14 6.596.768 2.723.991
Stoklar
13 539.747.436 385.256.363
Peşin Ödenmiş Giderler
26 55.716.191 70.373.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 2.679.422 521.598
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.021.814 2.066.394
ARA TOPLAM
1.593.731.543 1.148.999.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.593.731.543 1.148.999.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 62.351 24.558
Diğer Alacaklar
11 336.027 401.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
336.027 401.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 49.882.244 27.135.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 63.312.129 63.312.129
Maddi Duran Varlıklar
18 323.661.445 249.003.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.322.989 9.583.839
Peşin Ödenmiş Giderler
26 315.254 4.900.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.696.130 3.297.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
448.588.569 357.659.791
TOPLAM VARLIKLAR
2.042.320.112 1.506.659.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 701.131.407 704.328.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 149.759.602 42.209.604
Ticari Borçlar
10 298.178.567 115.221.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10-38 298.178.567 115.221.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.604.343 3.634.224
Diğer Borçlar
11 6.963.531 4.747.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.963.531 4.747.275
Türev Araçlar
14 5.206.245 241.893
Ertelenmiş Gelirler
26 10.854.792 12.419.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10.854.792 12.419.263
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 15.943.354 3.646.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 8.505.878 13.527.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.318.147 12.088.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.187.731 1.438.605
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 446.671
ARA TOPLAM
1.201.147.719 900.424.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.201.147.719 900.424.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 245.727.931 119.819.345
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 36.183.603 32.633.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.183.603 32.633.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 4.042.695 763.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.954.229 153.216.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.487.101.948 1.053.640.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 554.737.894 452.491.301
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.697.466 -5.245.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.055.473 26.485.559
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.900.925 30.843.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.174.906 111.498.511
Net Dönem Karı veya Zararı
102.283.505 87.888.922
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
480.270 527.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
555.218.164 453.018.844
TOPLAM KAYNAKLAR
2.042.320.112 1.506.659.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719008


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,78% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7287 Değişim: 1,23%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3612 Değişim: 1,38%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3775
Açılış: 6,2748
277,63 Değişim: 1,94%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,06
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.