***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 19:52

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5-28 1.386.591.539 1.035.298.262
Satışların Maliyeti
5-28 -1.324.063.386 -973.618.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.528.153 61.679.987
BRÜT KAR (ZARAR)
62.528.153 61.679.987
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -12.710.349 -10.931.972
Pazarlama Giderleri
29-30 -5.287.809 -5.241.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -497.326 -463.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.530.274 44.570.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.846.623 -54.749.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.716.320 34.864.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 332.229 91.685
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -20.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.732.303 -767.506
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.780.852 34.168.023
Finansman Gelirleri
33 75.011.196 58.376.269
Finansman Giderleri
33 -88.707.264 -71.117.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.084.784 21.427.232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.525.769 -7.368.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.046.140 -7.293.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.479.629 -74.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.559.015 14.058.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.559.015 14.058.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.276 18.218
Ana Ortaklık Payları
21.542.739 14.040.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00110000 0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.362 377.806.546 228.170 378.034.716
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.362 377.806.546 228.170 378.034.716
Transferler
27 137.288 30.117.073 -30.254.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
858.676 -11.651 1.560.508 14.040.349 16.447.883 20.081 16.467.964
Dönem Karı (Zararı)
14.040.349 14.040.349 18.218 14.058.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
858.676 -11.651 1.560.508 2.407.534 1.862 2.409.397
Kar Payları
-383 -383
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 15.749.772 37.905 23.379.267 28.275.809 2.581.372 133.723.913 14.040.350 394.254.428 247.867 394.502.295
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Transferler
27 2.605.798 85.273.124 -87.888.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.828 -479.042 3.683.822 21.542.739 24.831.347 17.009 24.848.356
Dönem Karı (Zararı)
21.542.739 21.542.739 16.276 21.559.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.828 -479.042 3.683.822 3.288.608 733 3.289.341
Kar Payları
-1.210.203 -1.210.203 -9.331 -1.219.534
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.908.163 -732.304 30.169.381 33.448.809 195.571.432 21.542.739 476.112.445 535.221 476.647.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.428.732 -128.444.576
Dönem Karı (Zararı)
21.559.015 14.058.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.559.015 14.058.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.402.007 17.008.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 6.327.689 6.574.219
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13-31 1.805.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.805.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.949.963 2.686.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-24 -4.818.053 2.736.729
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -131.910 -50.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 20.065.939 15.622.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.667.624 -472.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 21.733.563 16.095.658
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.927.731
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 4.569.374 -17.745.605
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.569.374 -17.745.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.732.303 767.506
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 9.525.769 7.368.665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -332.229 -70.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.001.848 -157.012.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -119.262.081 -143.032.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.137.806 -19.697.422
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 27.432.587 37.203.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 25.072.875 7.271.368
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 33.283.917 -43.051.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 529.499 629.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-20-22 1.592.434 -1.278.342
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -5.284.728 698.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.771.455 4.243.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.959.174 -125.945.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -459.129 -994.998
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.071.313 -1.504.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.304.374 -5.042.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.232.780 267.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -12.537.154 -5.310.667
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.778.853 181.189.320
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 462.662.477 493.291.071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -468.593.479 -317.912.814
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 20.822.137
Ödenen Temettüler
27 -1.219.534
Ödenen Faiz
33 -13.628.317 -15.011.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.345.505 47.701.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.992.101 -229.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.337.606 47.472.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.081.584 26.478.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 60.419.190 73.950.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 21.559.015 14.058.567
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-394.625 848.908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 106.805 1.074.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -479.042 -11.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -22.388 -214.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.388 -214.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.683.966 1.560.488
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 3.683.966 1.560.488
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.289.341 2.409.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.848.356 16.467.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.009 20.081
Ana Ortaklık Payları
24.831.347 16.447.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 60.619.273 52.081.584
Ticari Alacaklar
10 692.458.965 573.897.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.798.640 1.280.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 690.660.325 572.616.591
Diğer Alacaklar
11 63.191.379 62.078.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 63.191.379 62.078.862
Türev Araçlar
14 2.723.991
Stoklar
13 357.823.776 385.256.363
Peşin Ödenmiş Giderler
26 46.807.213 70.373.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 1.799.409 521.598
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.104.847 2.066.394
ARA TOPLAM
1.226.804.862 1.148.999.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.226.804.862 1.148.999.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 24.558 24.558
Diğer Alacaklar
11 388.766 401.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
388.766 401.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 29.389.004 27.135.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 63.312.129 63.312.129
Maddi Duran Varlıklar
18 258.295.602 249.003.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.182.279 9.583.839
Peşin Ödenmiş Giderler
26 3.394.014 4.900.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.001.652 3.297.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.988.004 357.659.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.591.792.866 1.506.659.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 643.796.754 704.328.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 62.256.931 42.209.604
Ticari Borçlar
10 148.508.466 115.221.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10-38 148.508.466 115.221.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.163.723 3.634.224
Diğer Borçlar
11 6.339.709 4.747.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.163.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.176.012 4.747.275
Türev Araçlar
14 2.087.276 241.893
Ertelenmiş Gelirler
26 7.134.535 12.419.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26 7.134.535 12.419.263
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.899.590 3.646.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 6.342.794 13.527.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.036.099 12.088.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.306.695 1.438.605
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 446.671
ARA TOPLAM
885.529.778 900.424.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
885.529.778 900.424.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 192.319.781 119.819.345
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 34.325.161 32.633.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.325.161 32.633.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 2.970.480 763.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.615.422 153.216.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.115.145.200 1.053.640.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 476.112.445 452.491.301
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.640.467 -5.245.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.169.381 26.485.559
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.448.809 30.843.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
195.571.432 111.498.511
Net Dönem Karı veya Zararı
21.542.739 87.888.922
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
535.221 527.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
476.647.666 453.018.844
TOPLAM KAYNAKLAR
1.591.792.866 1.506.659.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682587


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.