***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:26

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5-28 4.349.760.480 2.900.485.835
Satışların Maliyeti
5-28 -4.130.011.725 -2.784.739.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
219.748.755 115.746.560
BRÜT KAR (ZARAR)
219.748.755 115.746.560
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -48.986.004 -36.958.774
Pazarlama Giderleri
29-30 -18.400.494 -16.860.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -1.940.285 -536.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 123.710.149 122.861.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -152.874.320 -84.479.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.257.801 99.772.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 28.194.347 12.480.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.372.197 -6.494.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
151.824.345 105.758.095
Finansman Gelirleri
33 284.801.255 58.636.441
Finansman Giderleri
33 -322.268.083 -125.913.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.357.517 38.480.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -26.155.555 -8.195.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.354.160 -7.398.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.801.395 -797.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.201.962 30.285.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.201.962 30.285.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
313.040 30.912
Ana Ortaklık Payları
87.888.922 30.254.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00439000 0,00151000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 16.508.391 498.046 14.735.116 24.783.585 2.581.372 92.288.934 35.771.578 363.633.061 -38.349 363.594.712
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 51.466.039 16.508.391 498.046 14.735.116 24.783.585 2.581.372 92.288.934 35.771.578 363.633.061 -38.349 363.594.712
Transferler
27 3.354.936 32.416.642 -35.771.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.617.295 -448.490 7.083.643 30.254.361 35.272.219 27.042 35.299.261
Dönem Karı (Zararı)
30.254.361 30.254.361 30.912 30.285.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.617.295 -448.490 7.083.643 5.017.858 -3.870 5.013.988
Kar Payları
-20.362.724 -20.362.724 -17.169 -20.379.893
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-736.011 -736.011 256.646 -479.365
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.361 377.806.545 228.170 378.034.715
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.361 377.806.545 228.170 378.034.715
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.361 377.806.545 228.170 378.034.715
Transferler
27 -19.827.490 2.704.490 -2.581.372 49.958.734 -30.254.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.597 -302.818 4.666.800 87.888.922 92.197.307 312.775 92.510.082
Dönem Karı (Zararı)
87.888.922 87.888.922 313.040 88.201.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.597 -302.818 4.666.800 4.308.385 -265 4.308.120
Sermaye Arttırımı
75.000.000 -50.445.488 -24.554.512
Kar Payları
-17.512.551 -17.512.551 -13.402 -17.525.953
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.608.051 26.899.203
Dönem Karı (Zararı)
88.201.962 30.285.273
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
88.201.962 30.285.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.754.801 108.017.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 23.849.574 20.063.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13-31 5.309.541 9.622.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.309.541 17.287.015
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -6.932.262
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -731.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 15.273.089 6.089.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-24 14.818.731 6.373.940
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 454.358 -284.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 45.184.583 41.659.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.415.961 -1.938.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 50.600.544 43.598.067
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.005.556 28.373.624
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -30.695.927 -12.480.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.372.197 6.494.232
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 26.155.555 8.195.391
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -954.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-318.887.926 -101.923.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -224.976.679 5.666.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.066.042 127.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -62.835.613 -127.395.357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -45.432.291 -24.508.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.615.006 64.752.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 91.980 813.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-20-22 -1.353.620 4.033.284
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 11.175.662 -26.129.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.893.671 715.642
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-106.931.163 36.379.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.876.436 -2.590.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.800.452 -6.889.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.413.960 -15.338.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 2.895.945 27.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -35.309.905 -15.365.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.165.820 -24.051.738
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.960.973.578 1.240.873.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.724.993.234 -1.209.617.951
Ödenen Temettüler
27 -17.525.953 -20.362.723
Ödenen Faiz
33 -30.288.571 -34.944.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.143.809 -12.490.554
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.652.032 4.264.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.491.777 -8.225.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 26.478.533 34.704.244
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 51.970.310 26.478.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 88.201.962 30.285.273
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.923 -2.069.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -92.513 -2.016.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -302.818 -448.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 36.408 394.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.408 394.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.667.044 7.083.729
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 4.667.044 7.083.729
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.308.121 5.013.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.510.083 35.299.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
312.775 27.042
Ana Ortaklık Payları
92.197.308 35.272.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 52.081.584 26.520.336
Ticari Alacaklar
10 573.897.522 355.031.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.280.931 909.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 572.616.591 354.122.338
Diğer Alacaklar
11 62.078.862 45.392.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 62.078.862 45.392.508
Türev Araçlar
14 2.723.991 2.413.283
Stoklar
13 385.256.363 322.420.750
Peşin Ödenmiş Giderler
26 70.373.360 29.572.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 521.598 1.296.778
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.066.394 10.830.269
ARA TOPLAM
1.148.999.674 793.478.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.148.999.674 793.478.483
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 24.558 24.558
Diğer Alacaklar
11 401.930 258.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
401.930 258.367
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 27.135.743 25.066.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 63.312.129 58.627.755
Maddi Duran Varlıklar
18 249.003.711 217.907.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.583.839 4.364.102
Peşin Ödenmiş Giderler
26 4.900.742 269.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.297.139 7.862.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
357.659.791 314.379.611
TOPLAM VARLIKLAR
1.506.659.465 1.107.858.094
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 704.328.697 388.051.775
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 42.209.604 61.569.984
Ticari Borçlar
10 115.221.872 105.938.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10-38 115.221.872 105.938.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.634.224 3.542.244
Diğer Borçlar
11 4.747.275 6.100.895
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.747.275 6.100.895
Türev Araçlar
14 241.893 3.021.457
Ertelenmiş Gelirler
26 12.419.263 1.243.601
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.646.952 868.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 13.527.587 6.958.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.088.982 5.974.299
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.438.605 984.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 446.671 359.956
ARA TOPLAM
900.424.038 577.655.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
900.424.038 577.655.087
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 119.819.345 123.853.976
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 32.633.288 26.750.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.633.288 26.750.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 763.950 1.564.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.216.583 152.168.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.053.640.621 729.823.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 452.491.301 377.806.545
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 51.466.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.245.253 14.940.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.485.559 21.818.759
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.843.011 30.719.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.498.511 103.606.841
Net Dönem Karı veya Zararı
87.888.922 30.254.361
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
527.543 228.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.018.844 378.034.715
TOPLAM KAYNAKLAR
1.506.659.465 1.107.858.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668013


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.