KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.09.2019 - 18:15
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 50.203.285 38.232.868 26.898.343 19.157.458
Satışların Maliyeti
11 -42.164.887 -31.896.078 -22.748.000 -15.892.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.038.398 6.336.790 4.150.343 3.265.383
BRÜT KAR (ZARAR)
8.038.398 6.336.790 4.150.343 3.265.383
Genel Yönetim Giderleri
-2.361.443 -1.691.706 -1.414.480 -944.122
Pazarlama Giderleri
-2.369.921 -2.015.208 -1.222.364 -1.056.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.072.192 1.508.124 984.169 1.121.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -802.050 -823.489 -433.048 -602.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.577.176 3.314.511 2.064.620 1.783.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.930 12.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.577.176 3.327.441 2.064.620 1.796.153
Finansman Gelirleri
13 772.314 652.470 507.882 333.523
Finansman Giderleri
14 -4.872.255 -3.812.491 -2.544.938 -2.054.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
477.235 167.420 27.564 75.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-234.745 -59.049 -73.714 -29.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -297.458 -125.030 -165.281 -62.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 62.713 65.981 91.567 33.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.490 108.371 -46.150 45.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.490 108.371 -46.150 45.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 1.075 -537 582 -328
Ana Ortaklık Payları
16 241.415 108.908 -46.732 45.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,01840000 0,00820000 0,01550000 0,00350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.039.992 -1.357.138
Dönem Karı (Zararı)
16 242.490 108.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.738.554 2.688.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
932.869 612.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
262.145 -3.431
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.942 2.083
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
287.087 -5.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
220.646 482.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
218.090 458.569
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.556 24.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.970.112 1.550.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
234.746 59.049
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
118.036
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.930
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.377.092 -3.812.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.641.801 -5.740.811
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -827.784 -1.270.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.814.017 -4.470.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.904 -148.411
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
114.904 -143.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.451.580 -153.791
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.042.307 507.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.208.415 1.889.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 8.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.199.684 1.889.704
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.401 27.762
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
65.748 -23.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.653 51.591
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-485.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
843.665 -194.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-129.486 -133.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
973.151 -60.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.603.952 -1.015.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -172.360 -188.464
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-391.600 -153.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.947.955 -953.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.023.955 -1.147.418
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
945.752 3.576.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.040.116 5.122.059
Ödenen Faiz
-2.322.311 -1.592.007
Alınan Faiz
227.947 46.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.037.789 1.266.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.047.836 1.266.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 608.304 987.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.656.140 2.254.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.656.140 608.304
Ticari Alacaklar
30.851.218 22.184.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.523.903 696.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.327.315 21.488.356
Diğer Alacaklar
664.880 779.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
664.880 779.784
Stoklar
6 10.341.713 13.080.380
Peşin Ödenmiş Giderler
313.394 2.361.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
945 945
Diğer Dönen Varlıklar
10 449.137 319.651
ARA TOPLAM
44.277.427 39.335.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.277.427 39.335.320
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24.400.000 24.400.000
Maddi Duran Varlıklar
7 11.380.965 9.284.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.692.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.896 137.123
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.896 137.123
Peşin Ödenmiş Giderler
11.526 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.519.692 2.384.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.136.850 36.212.203
TOPLAM VARLIKLAR
88.414.277 75.547.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 16.648.546 6.375.931
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.643.370 8.791.492
Ticari Borçlar
27.976.649 25.768.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.967.918 25.768.234
Diğer Borçlar
375.679 286.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
98.110 32.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
277.569 253.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.776 594.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 158.273 252.415
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.275.109 1.622.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.871.008 1.221.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 404.101 401.546
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.261.399 962.924
ARA TOPLAM
55.447.801 44.654.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.447.801 44.654.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.871.947 9.501.536
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.065.471 1.928.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.065.471 1.928.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.396.320 2.177.854
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 13.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.333.738 13.621.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.781.539 58.275.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.540.960 17.262.304
Ödenmiş Sermaye
13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
-239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.118.540 12.154.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.118.540 12.154.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.748.256 12.748.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-629.716 -594.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.061.073 -9.016.474
Net Dönem Karı veya Zararı
16 241.415 887.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
91.778 9.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.632.738 17.271.984
TOPLAM KAYNAKLAR
88.414.277 75.547.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Transferler
776.198 -776.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -186.686 108.908 -77.778 -537 -78.315
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -344.301 274.362 -9.016.474 108.908 15.457.245 -7.506 15.449.739
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2/1/4 -932.197 -932.197 -932.197
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.948.671 887.598 16.330.107 9.680 16.339.787
Transferler
887.598 -887.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -35.586 5.024 241.415 210.853 6.098 216.951
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
76.000 76.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -629.716 5.024
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,03% Hacim : 27.251 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 1.327 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8435 Değişim: -0,36%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3626 Değişim: -0,27%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
447,92 Değişim: -2,21%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.