KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:16

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 60.469.202 42.131.257 22.236.334 14.189.231
Satışların Maliyeti
11 -48.839.728 -34.448.626 -16.943.650 -11.088.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.629.474 7.682.631 5.292.684 3.100.602
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.629.474 7.682.631 5.292.684 3.100.602
Genel Yönetim Giderleri
-2.632.969 -1.528.366 -941.263 -480.294
Pazarlama Giderleri
-3.034.181 -3.019.053 -1.018.973 -1.303.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.345.825 2.036.759 2.837.701 759.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.260.159 -2.722.445 -1.436.670 -1.098.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.047.990 2.449.526 4.733.479 978.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.060.920 2.449.526 4.733.479 978.140
Finansman Gelirleri
13 1.441.833 723.739 789.363 229.293
Finansman Giderleri
14 -8.508.912 -3.230.157 -4.696.421 -1.213.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
993.841 -56.892 826.421 -5.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-295.292 111.934 -236.243 24.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -262.721 -137.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -32.571 111.934 -98.552 24.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 698.549 55.042 590.178 18.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
698.549 55.042 590.178 18.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 15.334 33 15.871 365
Ana Ortaklık Payları
16 683.215 55.009 574.307 18.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,05180000 0,00420000 0,04350000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 239.432 11.472.058 -94.262 34.930 -8.604.123 -1.188.549 14.822.178 -6.835 14.815.343
Diğer Düzeltmeler
-239.432 239.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 274.362
Transferler
-1.188.549 1.188.549
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -86.669 55.009 -31.660 33 -31.627
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -180.931 274.362 -9.792.672 55.009 14.790.518 -6.802 14.783.716
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Transferler
776.198 -776.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 10.727 683.215 693.942 15.334 709.276
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -146.888 274.362 -9.016.474 683.215 16.228.965 8.365 16.237.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.873 982.123
Dönem Karı (Zararı)
16 698.549 55.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.096.853 2.070.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
882.087 599.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
67.598 -242.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 73.112 -247.190
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.514 4.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
389.392 300.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
390.393 205.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001 95.347
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.475.415 1.528.966
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.475.415 1.528.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
295.291 -111.936
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.930 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.400.374 -944.657
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.933.939 -4.244.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -1.545.248 -1.694.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.388.691 -2.550.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.701 790.877
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -9.277 56.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-194.424 733.886
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.790.006 -1.712.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
946.307 954.145
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.447.670 3.684.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.447.670 3.684.459
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
563.886 -198.074
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 372.202 -170.464
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
191.684 -27.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-100.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
989.397 -117.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-230.278 249.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.219.675 -367.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
395.028 1.180.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -320.012 -198.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-202.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.377.266 -2.130.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.571.205 -2.130.312
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.419.038 3.619.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.884.289 5.148.594
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.884.289 5.148.594
Ödenen Faiz
-2.552.793 -1.791.023
Alınan Faiz
87.542 262.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.101 2.471.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.101 2.471.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 987.933 200.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 901.832 2.672.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 698.549 55.042 590.178 18.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.409 -108.337 246.767 -216.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 13.409 -108.337 246.767 -216.697
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.682 21.668 -49.354 43.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.682 21.668 -49.354 43.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.682 21.668 -49.354 43.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.727 -86.669 197.413 -173.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
709.276 -31.627 787.591 -154.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.334 33 15.871 365
Ana Ortaklık Payları
693.942 -31.660 771.720 -154.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 901.832 987.933
Ticari Alacaklar
27.826.150 14.965.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 1.565.889 20.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.260.261 14.944.682
Diğer Alacaklar
874.832 671.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 50.410 41.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
824.422 629.998
Stoklar
6 13.352.716 15.137.208
Peşin Ödenmiş Giderler
1.575.163 2.335.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.062 945
Diğer Dönen Varlıklar
10 446.340 228.179
ARA TOPLAM
44.990.095 34.326.471
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.990.095 34.326.471
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
600.000 600.000
Maddi Duran Varlıklar
7 29.389.944 26.864.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.755 156.753
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.755 156.753
Peşin Ödenmiş Giderler
31.446 217.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.768.178 1.631.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.929.323 29.470.642
TOPLAM VARLIKLAR
76.919.418 63.797.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.212.204 4.898.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.659.185 5.674.141
Ticari Borçlar
25.016.635 20.568.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.016.635 20.568.965
Diğer Borçlar
687.690 123.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 406.135 33.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
281.555 89.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 144.310 84.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.984.715 1.515.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.734.070 1.263.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 250.645 251.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.854.260 930.696
ARA TOPLAM
45.558.999 33.796.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.558.999 33.796.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.746.958 12.161.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.271.422 1.308.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.271.422 1.308.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.077.395 905.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 27.314 97.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.123.089 14.472.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.682.088 48.269.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.228.965 15.535.023
Ödenmiş Sermaye
13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
-239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.325.170 11.314.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.325.170 11.314.443
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.472.058 11.472.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146.888 -157.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.016.474 -9.792.672
Net Dönem Karı veya Zararı
683.215 776.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.365 -6.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.237.330 15.528.054
TOPLAM KAYNAKLAR
76.919.418 63.797.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.032 Değişim: 0,78% Hacim : 6.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7334 Değişim: 0,13%
Düşük 5,7258 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3676 Değişim: 0,04%
Düşük 6,3594 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
277,44 Değişim: -0,06%
Düşük 277,27 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.