KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:15
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 38.232.868 27.942.026 19.157.458 14.161.784
Satışların Maliyeti
11 -31.896.078 -23.359.997 -15.892.075 -11.872.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.336.790 4.582.029 3.265.383 2.289.452
BRÜT KAR (ZARAR)
6.336.790 4.582.029 3.265.383 2.289.452
Genel Yönetim Giderleri
-1.691.706 -1.048.072 -944.122 -548.116
Pazarlama Giderleri
-2.015.208 -1.715.880 -1.056.547 -884.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.508.124 1.276.904 1.121.104 887.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -823.489 -1.623.595 -602.595 -810.568
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.314.511 1.471.386 1.783.223 933.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.930 12.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.327.441 1.471.386 1.796.153 933.821
Finansman Gelirleri
13 652.470 494.446 333.523 264.362
Finansman Giderleri
14 -3.812.491 -2.016.834 -2.054.435 -1.294.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.420 -51.002 75.241 -96.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.049 87.085 -29.866 67.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -125.030 -62.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 65.981 87.085 33.094 67.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.371 36.083 45.375 -28.255
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.371 36.083 45.375 -28.255
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-537 -332 -328 -225
Ana Ortaklık Payları
108.908 36.415 45.703 -28.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,00820000 0,00280000 0,00350000 0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 239.432 11.472.058 -94.262 34.930 -8.604.123 -1.188.549 14.822.178 -6.835 14.815.343
Diğer Düzeltmeler
-239.432 239.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 274.362
Transferler
-1.188.549 1.188.549
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 86.688 36.415 123.103 -332 122.771
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -7.574 274.362 -9.792.672 36.415 14.945.281 -7.167 14.938.114
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Transferler
776.198 -776.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -186.686 108.908 -77.778 -537 -78.315
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -344.301 274.362 -9.016.474 108.908 15.457.245 -7.506 15.449.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.357.138 -341.214
Dönem Karı (Zararı)
16 108.373 36.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.688.588 2.029.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
612.034 517.416
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.431 373.034
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.083 368.819
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.514 4.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
482.870 205.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
458.569 112.605
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.301 92.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.550.996 1.024.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.049 -87.085
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.217
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.930
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.812.088 -2.289.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.740.811 -5.061.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -1.270.496 -1.230.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.470.315 -3.831.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.411 589.877
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -5.390 -39.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-143.021 628.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-153.791 -1.176.185
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
507.654 344.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.889.704 3.577.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.889.704 3.577.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.762 -82.108
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -23.829 -131.413
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
51.591 49.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-100.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.195 -380.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-133.804 -98.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-60.391 -282.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.015.127 -224.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -188.464 -117.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-153.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-953.479 -1.346.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.147.418 -1.346.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.576.722 2.250.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.122.059 3.275.381
Ödenen Faiz
-1.592.007 -1.153.582
Alınan Faiz
46.670 128.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.266.105 562.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.266.105 562.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
987.933 200.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.254.038 763.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 108.371 36.083 45.375 -28.255
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-233.358 108.360 -26.824 39.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -233.358 108.360 -26.824 39.778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.672 -21.672 5.365 -7.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.672 -21.672 5.365 -7.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 46.672 -21.672 5.365 -7.955
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-186.686 86.688 -21.459 31.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.315 122.771 23.916 3.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-537 -332 -328 -225
Ana Ortaklık Payları
-77.778 123.103 24.244 3.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.254.038 987.933
Ticari Alacaklar
20.704.052 14.965.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 1.291.137 20.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.412.915 14.944.682
Diğer Alacaklar
819.542 671.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 46.523 41.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
773.019 629.998
Stoklar
6 15.296.513 15.137.208
Peşin Ödenmiş Giderler
1.825.612 2.335.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
945 945
Diğer Dönen Varlıklar
10 361.983 228.179
ARA TOPLAM
41.262.685 34.326.471
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.262.685 34.326.471
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
600.000 600.000
Maddi Duran Varlıklar
7 27.224.477 26.864.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.488 156.753
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
151.488 156.753
Peşin Ödenmiş Giderler
219.650 217.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.818.730 1.631.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.014.345 29.470.642
TOPLAM VARLIKLAR
71.277.030 63.797.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.857.000 4.898.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.025.602 5.674.141
Ticari Borçlar
22.458.669 20.568.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.458.669 20.568.965
Diğer Borçlar
151.566 123.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 10.104 33.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
141.462 89.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 55.961 84.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.026.473 1.515.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.750.527 1.263.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 275.946 251.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 682.434 930.696
ARA TOPLAM
40.257.705 33.796.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.257.705 33.796.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.973.515 12.161.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.565.121 1.308.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.565.121 1.308.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 980.041 905.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 50.909 97.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.569.586 14.472.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.827.291 48.269.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.457.245 15.535.023
Ödenmiş Sermaye
13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
-239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.127.757 11.314.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.127.757 11.314.443
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.472.058 11.472.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344.301 -157.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.016.474 -9.792.672
Net Dönem Karı veya Zararı
16 108.908 776.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.506 -6.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.449.739 15.528.054
TOPLAM KAYNAKLAR
71.277.030 63.797.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705255


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.142 Değişim: -0,33% Hacim : 12.255 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.761 24.01.2020 Yüksek 123.936
Açılış: 123.694
5,9460 Değişim: 0,05%
Düşük 5,9361 27.01.2020 Yüksek 5,9485
Açılış: 5,9428
6,5612 Değişim: 0,11%
Düşük 6,5420 27.01.2020 Yüksek 6,5682
Açılış: 6,554
302,71 Değişim: 0,78%
Düşük 300,02 27.01.2020 Yüksek 303,79
Açılış: 300,36
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.