***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:20

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 19.075.410 13.780.242
Satışların Maliyeti
11 -16.004.003 -11.487.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.071.407 2.292.577
BRÜT KAR (ZARAR)
3.071.407 2.292.577
Genel Yönetim Giderleri
-747.584 -499.956
Pazarlama Giderleri
-958.661 -831.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 387.020 389.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -220.894 -813.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.531.288 537.565
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.531.288 537.565
Finansman Gelirleri
13 318.947 230.084
Finansman Giderleri
14 -1.758.056 -722.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.179 45.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.183 19.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -62.070 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 32.887 19.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.996 64.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.996 64.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -209 -107
Ana Ortaklık Payları
16 63.205 64.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,00480000 0,00490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 239.432 11.472.058 -94.262 34.930 -8.604.123 -1.188.549 14.822.178 -6.835 14.815.343
Transferler
-1.188.549 1.188.549
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 54.865 64.445 119.310 -107 119.203
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 239.432 11.472.058 39.397 34.930 -9.792.672 64.445 14.941.488 -6.942 14.934.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.227 63.205 -102.022 -209 -102.231
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -322.842 274.362 -9.016.474 63.205 15.433.001 -7.178 15.425.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.271.228 346.733
Dönem Karı (Zararı)
16 62.996 64.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.001.339 739.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
171.558 100.630
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-37.342 -27.489
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -37.342 -27.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.047 74.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.047 74.642
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
731.894 610.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.182 -19.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.156.352 -443.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.884.850 -2.635.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -592.109 -606.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.292.741 -2.029.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.008 -40.804
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -9.036 -31.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.972 -9.340
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
440.342 -193.681
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
335.414 166.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
984.453 1.883.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 984.453 1.883.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.989 -22.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -24.380 -43.064
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.391 20.309
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-100.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.714 499.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.747 60.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.033 438.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.092.017 360.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -94.733 -13.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.478 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-313.073 -723.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-313.073 -723.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.358.116 282.863
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.110.938 893.753
Ödenen Faiz
-752.822 -637.794
Alınan Faiz
0 26.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.773.815 -93.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.773.815 -93.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 987.933 200.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.761.748 107.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 62.996 64.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-165.227 54.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -206.534 68.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.307 -13.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 41.307 -13.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-165.227 54.865
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.231 119.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-209 -107
Ana Ortaklık Payları
-102.022 119.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.761.748 987.933
Ticari Alacaklar
18.887.516 14.965.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 612.750 20.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 18.274.766 14.944.682
Diğer Alacaklar
692.139 671.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 50.169 41.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
641.970 629.998
Stoklar
6 14.696.866 15.137.208
Peşin Ödenmiş Giderler
1.999.383 2.335.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
945 945
Diğer Dönen Varlıklar
10 289.926 228.179
ARA TOPLAM
40.328.523 34.326.471
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.328.523 34.326.471
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
600.000 600.000
Maddi Duran Varlıklar
7 27.008.985 26.864.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
154.120 156.753
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
154.120 156.753
Peşin Ödenmiş Giderler
218.119 217.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.704.320 1.631.888
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.685.544 29.470.642
TOPLAM VARLIKLAR
70.014.067 63.797.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.871.200 4.898.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 7.581.196 5.674.141
Ticari Borçlar
21.553.418 20.568.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.553.418 20.568.965
Diğer Borçlar
119.815 123.804
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 9.553 33.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.262 89.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 62.070 84.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.732.228 1.515.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.480.583 1.263.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 251.645 251.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 803.513 930.696
ARA TOPLAM
38.723.440 33.796.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.723.440 33.796.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 13.368.839 12.161.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.526.367 1.308.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.526.367 1.308.308
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 904.090 905.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 65.508 97.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.864.804 14.472.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.588.244 48.269.059
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.433.001 15.535.023
Ödenmiş Sermaye
13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
-239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.149.216 11.314.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.149.216 11.314.443
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.472.058 11.472.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-322.842 -157.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.016.474 -9.792.672
Net Dönem Karı veya Zararı
16 63.205 776.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.178 -6.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.425.823 15.528.054
TOPLAM KAYNAKLAR
70.014.067 63.797.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682793


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.988 Değişim: 1,94% Hacim : 7.676 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.599 21.09.2018 Yüksek 97.988
Açılış: 96.599
6,2937 Değişim: 1,58%
Düşük 6,1908 22.09.2018 Yüksek 6,3059
Açılış: 6,1961
7,3945 Değişim: 1,14%
Düşük 7,2923 22.09.2018 Yüksek 7,4258
Açılış: 7,3112
242,48 Değişim: 0,74%
Düşük 240,33 21.09.2018 Yüksek 244,54
Açılış: 240,68
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.