KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:47
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 67.058.606 71.356.315
Satışların Maliyeti
30 -53.147.955 -62.491.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.910.651 8.864.481
BRÜT KAR (ZARAR)
13.910.651 8.864.481
Genel Yönetim Giderleri
32 -2.541.400 -3.235.644
Pazarlama Giderleri
32 -1.677.138 -1.637.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 5.019.265 2.415.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.235.889 -2.411.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.475.489 3.994.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 0 11.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.475.489 4.006.007
Finansman Gelirleri
36 2.472.906 1.786.386
Finansman Giderleri
36 -12.960.826 -8.715.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.987.569 -2.923.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.764 337.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -79.764 337.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.907.805 -2.585.288
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.907.805 -2.585.288
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.907.805 -2.585.288
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 0 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 0 26.009.042
Transferler
75.500 478.028 -553.528 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 -2.585.288 -2.603.749 0 -2.603.749
Dönem Karı (Zararı)
-2.585.288 -2.585.288 0 -2.585.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.461 -18.461 0 -18.461
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.400 19.400 -19.400 -19.400 0 -19.400
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 2.907.805 2.332.997 0 2.332.997
Dönem Karı (Zararı)
2.907.805 2.907.805 0 2.907.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 -574.808 0 -574.808
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.625.963 11.162.587
Dönem Karı (Zararı)
2.907.805 -2.585.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.787.840 4.330.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
942.307 1.501.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.246.339 1.108.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
404.409 -117.288
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
404.409 -117.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 97.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
410.027 -337.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.689.122 193.540
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-329.556 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-574.808 1.884.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.225.644 9.602.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.123.973 1.587.421
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.439.717 6.141.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.525.977 -4.456.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.900.286 -1.526.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.408.494 2.027.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.692.703 5.829.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.529.999 11.347.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-95.964 -184.784
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.331.012 -1.190.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.331.012 -1.190.293
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 145.629
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.331.012 -1.335.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.673.064 -10.048.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.360.956 68.348.555
Kredilerden Nakit Girişleri
74.360.956 68.348.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.596.467 -72.548.332
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.596.467 -72.548.332
Ödenen Faiz
-11.091.425 -5.829.657
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -19.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.911 -76.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.911 -76.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
339.716 416.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 339.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30 2.907.805 -2.585.288
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-631.665 -18.461
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 -645.602 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 38.514 -23.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.577 4.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -24.577 4.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-631.665 -18.461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.276.140 -2.603.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.276.140 -2.603.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 55.805 339.716
Ticari Alacaklar
7,8 7.103.681 10.227.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.103.681 10.227.655
Diğer Alacaklar
7,9 20.243 799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.243 799
Stoklar
10 50.960.796 36.434.819
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.457.703 1.008.498
Diğer Dönen Varlıklar
28 17.913 9.119
ARA TOPLAM
64.616.141 48.020.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.616.141 48.020.606
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 19.125 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 17.042.369 30.423.356
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.789.591 19.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 640.152 677.877
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.491.237 31.140.256
TOPLAM VARLIKLAR
98.107.378 79.160.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 10.647.207 19.482.250
Ticari Borçlar
7,8 28.093.415 15.193.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.092.915 15.192.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 580.854 496.392
Diğer Borçlar
7,9 814.629 1.309.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 168.239 864.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 646.390 444.981
Ertelenmiş Gelirler
12 10.871.078 5.468.058
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.412.812 1.328.540
ARA TOPLAM
52.419.995 43.277.532
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.419.995 43.277.532
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 18.127.756 11.644.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.840.737 853.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 767.637 682.720
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
28 1.073.100 170.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.968.493 12.497.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.388.488 55.774.969
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.718.890 23.385.893
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 6.946.612 7.521.420
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.946.612 7.521.420
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.005.930 7.619.252
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -59.318 -97.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 454.218 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -4.177.260 -1.591.972
Net Dönem Karı veya Zararı
2.907.805 -2.585.288
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.718.890 23.385.893
TOPLAM KAYNAKLAR
98.107.378 79.160.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665166


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8828 Değişim: -0,87%
Düşük 7,8461 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,3939 Değişim: -0,92%
Düşük 9,3511 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
458,76 Değişim: -0,70%
Düşük 457,67 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.