KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 20:57
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 73.310 187.160 5.266.884 5.266.884
Transferler
27 187.160 -187.160
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.849 -176.849 -176.849
Dönem Karı (Zararı)
27 -176.849 -176.849 -176.849
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 260.470 -176.849 5.090.035 5.090.035
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857
Transferler
27 -497.807 497.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-648.933 -648.933 5.517 -643.416
Dönem Karı (Zararı)
27 -648.933 -648.933 -648.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.517 5.517
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -648.933 4.118.982 32.459 4.151.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.292.591 -1.217.166
Dönem Karı (Zararı)
-643.416 -176.849
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-643.416 -176.849
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-97.345 -425.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.493 4.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.796
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -15.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.620 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.620 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -42.676 -413.806
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -42.676 -414.839
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 0 1.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-72.610 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.828 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.828 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.594.506 -1.028.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -129.155 -986.419
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 273.763 -269.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -402.918 -716.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.661.802 -9.185
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.291 2.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.291 2.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 20.550 71.945
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 102.622 20.811
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
102.622 24.388
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
59.327 -63.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.339 -65.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.335.267 -1.630.972
Ödenen Faiz
35 42.676 413.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.457 -17.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.829 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.829 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.286 -17.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.286 -17.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.312.048 -1.234.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.312.048 -1.234.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.619.482 5.071.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.434 3.836.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 307.434 2.619.482
Diğer Alacaklar
11 601.008 471.853
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.527 298.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 576.481 173.563
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.087.491 1.425.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 112.037 171.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 139.706 131.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 139.706 131.536
ARA TOPLAM
4.247.676 4.819.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.247.676 4.819.925
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
Maddi Duran Varlıklar
18 31.894 20.929
Peşin Ödenmiş Giderler
29.167 29.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.167 29.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 141.878 69.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
289.939 206.389
TOPLAM VARLIKLAR
4.537.615 5.026.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.440 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.440 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.440 0
Ticari Borçlar
10 17.061 1.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.061 1.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 212.890 192.340
Diğer Borçlar
139.163 36.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 139.163 36.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 780
ARA TOPLAM
378.554 231.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.554 231.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.620 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 7.620 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 27
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.620 27
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.174 231.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.118.982 4.767.915
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -38.323 -38.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.737 44.737
Yasal Yedekler
27 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -238.499 259.308
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -648.933 -497.807
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 32.459 26.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.151.441 4.794.857
TOPLAM KAYNAKLAR
4.537.615 5.026.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -808.908 -231.179 -578.838 -283.985
Pazarlama Giderleri
29-30 0 0 -1.690 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 39.294 6.465 11.292 11.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -95.838 -75.481 -21.217 -20.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-865.452 -300.195 -590.453 -293.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 42.676 1.573 414.839 155.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.988 0 -31 -31
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-824.764 -298.622 -175.645 -137.274
Finansman Gelirleri
33 186.328 156.834 0 0
Finansman Giderleri
33 -77.590 -61.918 -1.204 -628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-716.026 -203.706 -176.849 -137.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 72.610 19.111 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 72.610 19.111 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-643.416 -184.595 -176.849 -137.902
DÖNEM KARI (ZARARI)
-643.416 -184.595 -176.849 -137.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.517 4.346 0 0
Ana Ortaklık Payları
-648.933 -188.941 -176.849 -137.902
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-643.416 -184.595 -176.849 -137.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontr
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.142 Değişim: -0,33% Hacim : 12.255 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.761 24.01.2020 Yüksek 123.936
Açılış: 123.694
5,9428 Değişim: 0,12%
Düşük 5,9236 25.01.2020 Yüksek 5,9484
Açılış: 5,9358
6,5540 Değişim: -0,19%
Düşük 6,5476 25.01.2020 Yüksek 6,5705
Açılış: 6,5666
300,30 Değişim: 0,69%
Düşük 296,88 24.01.2020 Yüksek 301,25
Açılış: 298,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.