***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:26

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 73.310 187.160 5.266.884 5.266.884
Transferler
27 160.942 -187.160 -26.218 -26.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.323 -7.654 30.669 30.669
Dönem Karı (Zararı)
27 -7.654 -7.654 -7.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.323 0 38.323 38.323
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 44.737 44.737 234.252 -7.654 5.271.335 5.271.335
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 38.323 44.737 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857
Transferler
-497.807 497.807 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-252.880 -252.880 -316 -253.196
Dönem Karı (Zararı)
27 -252.880 -252.880 -252.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-316 -316
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.162
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 38.323 44.737 -238.499 -252.880 4.515.035 26.626 4.541.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.388.207 -186.146
Dönem Karı (Zararı)
-253.196 -7.654
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.787 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.866 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 837 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 -780 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -26.710 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.710 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.132.733 -178.492
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -8.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 249.453 -100.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
261.457 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.004 -100.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.537.784 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.828 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 11.828 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -59.361 76.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.599 -21.013
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.352 -21.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.730 -119.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
211.730 -119.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.409.716 -186.146
Ödenen Faiz
21.509 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.559 -9.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.121
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.559 -8.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -17.559 -8.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.405.766 -195.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.405.766 -195.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.522 5.071.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.190.756 4.875.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.195.957 2.619.482
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 222.400 471.853
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 36.833 298.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 185.567 173.563
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.963.473 1.425.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 724 171.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 114.302 131.536
ARA TOPLAM
4.496.856 4.819.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.496.856 4.819.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 87.000 87.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 35.622 20.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
19 29.167 29.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 69.294 69.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.083 206.389
TOPLAM VARLIKLAR
4.717.939 5.026.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 914 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 13.598 1.770
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 13.598 1.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 132.979 192.340
Diğer Borçlar
11 27.941 36.540
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
175.432 231.430
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.432 231.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 837 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 837 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 9 27
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846 27
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.278 231.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.515.035 4.767.915
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -38.323 -38.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -238.499 259.308
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -252.880 -497.807
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 26.626 26.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.541.661 4.794.857
TOPLAM KAYNAKLAR
4.717.939 5.026.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -258.307 -134.401
Pazarlama Giderleri
29-30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.565 198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -27.512 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-277.254 -134.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 26.710 126.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-250.544 -7.654
Finansman Giderleri
33 -2.652 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-253.196 -7.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-253.196 -7.654
DÖNEM KARI (ZARARI)
-253.196 -7.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-316 0
Ana Ortaklık Payları
-252.880 -7.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-253.196 -7.654
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-316 0
Ana Ortaklık Payları
-252.880 -7.654http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682835


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7394 Değişim: -0,39%
Düşük 5,7368 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,4859 Değişim: -0,51%
Düşük 6,4781 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
242,38 Değişim: -0,41%
Düşük 242,27 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.