***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

25.02.2019 - 05:34

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.880.487 5.267.949
Dönem Karı (Zararı)
7.242.451 7.437.898
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.242.428 7.434.395
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 3.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.608.666 1.299.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 837.400 721.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
245.413 106.673
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.853 -138
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.538 -3.402
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 -10.178 -31.505
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
16 150.200 141.718
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.253.117 1.758.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
146.888 103.369
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.106.229 1.655.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.940.015 -2.607.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.778.924 -2.888.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
838.909 280.925
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.146 324.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.138.539 -130.573
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.138.539 -130.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-808.460 -576.380
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-808.460 -576.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.655.834 1.783.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-598.483 -91.451
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-598.483 -91.451
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-144.538 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.459 10.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.202.118 -2.137.952
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
6.160.679 931.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.855 -452.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-184.855 -452.794
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-7.515.936 -31.746.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.719.544 -1.432.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.719.544 -1.432.006
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-562.451 -304.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
462.708 391.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
462.708 391.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.639.974 29.522.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.929.590 933.671
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.929.590 933.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.335 17.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-132.335 17.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.568.333 6.599.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-107.311 -81.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.204.843 -1.250.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.300.578 -8.211.923
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-576.535 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
738.168 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-714.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.154.660 172.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.154.660 172.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -2.131.841 -1.410.413
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.527.686 -1.109.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-604.155 -300.459
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.340.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-7.324.945
Alınan Temettüler
490.026 351.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.222.159 4.998.420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.180.086 11.538.358
Kredilerden Nakit Girişleri
20.180.086 11.538.358
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.276.282 -5.477.339
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.276.282 -5.477.339
Ödenen Temettüler
-1.681.645 -1.062.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.642.250 2.054.446
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.036.545 685.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.678.795 2.739.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.975.545 7.235.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.654.340 9.975.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.657.667 14.519.064
Finansal Yatırımlar
9.147.636 8.832.334
Vadeli Mevduatlar
6.d 0 8.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.a 178.817 39.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 5.450.262 4.190.446
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 3.518.557 4.593.808
Ticari Alacaklar
8 2.010.806 1.881.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.010.806 1.881.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
30 111.440.065 97.520.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
30 111.440.065 97.520.756
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
26.433.745 33.055.479
Diğer Alacaklar
9 1.784.144 2.464.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.784.144 2.464.026
Türev Araçlar
29 5.147.767 1.812.017
Stoklar
10 2.944.845 2.312.094
Peşin Ödenmiş Giderler
11 900.603 749.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 900.603 749.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.167 9.093
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.802.560 370.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.802.560 370.559
ARA TOPLAM
185.286.005 163.526.524
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 14.220 21.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.300.225 163.547.705
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47.654.602 52.944.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 38.909.591 38.655.381
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 8.745.011 14.289.345
Ticari Alacaklar
8 126.256 121.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 126.256 121.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
30 101.849.702 114.186.246
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
30 101.849.702 114.186.246
Diğer Alacaklar
9 3.054.550 998.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.054.550 998.184
Türev Araçlar
29 17.540.849 7.698.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 6.756.459 6.439.214
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 136.930 282.506
Maddi Duran Varlıklar
14 6.626.678 5.529.745
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 264.940 314.355
Binalar
14 1.897.299 1.711.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.491.371 1.916.655
Taşıtlar
14 19.993 15.500
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.089.460 926.672
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 863.615 644.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.108.876 1.690.195
Şerefiye
16 849.215 873.097
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.259.661 817.098
Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.991 23.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.991 23.098
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 372.640 552.671
Diğer Duran Varlıklar
20 137.513 119.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 137.513 119.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.386.046 190.587.046
TOPLAM VARLIKLAR
371.686.271 354.134.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 9.726.191 13.917.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 9.726.191 13.917.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 20.815.668 16.018.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 20.815.668 16.018.279
Ticari Borçlar
8 3.372.749 2.882.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.372.749 2.882.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
31 205.815.346 204.692.399
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
31 205.815.346 204.692.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 93.671 75.997
Diğer Borçlar
9 6.142.410 5.401.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.142.410 5.401.108
Türev Araçlar
29 5.348.337 2.138.123
Ertelenmiş Gelirler
11 291.868 217.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 291.868 217.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 62.396 802.451
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.006.206 651.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 327.351 318.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 678.855 332.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.764.894 665.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.764.894 665.662
ARA TOPLAM
255.439.736 247.462.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
22 4.274 5.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.444.010 247.467.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 35.222.289 25.322.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 35.222.289 25.322.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
31 13.818.904 23.664.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
31 13.818.904 23.664.909
Diğer Borçlar
9 2.372.596 1.541.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.372.596 1.541.534
Türev Araçlar
29 7.583.133 3.375.454
Ertelenmiş Gelirler
11 116.833 143.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 116.833 143.793
Uzun Vadeli Karşılıklar
452.305 416.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 448.045 412.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.260 4.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 185.504 149.352
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 94.901 55.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 94.901 55.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.846.465 54.669.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
315.290.475 302.136.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 29.289.967 26.591.788
Ödenmiş Sermaye
21 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -74.784 -76.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.784 -76.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.784 -76.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-370.833 64.615
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 1.382.776 724.660
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -535.681 -349.708
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -535.681 -349.708
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 -1.217.928 -310.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
21 -1.217.928 -310.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.050.078 1.032.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.556.239 16.790.619
Net Dönem Karı veya Zararı
3.830.335 3.481.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.105.829 25.406.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.395.796 51.997.939
TOPLAM KAYNAKLAR
371.686.271 354.134.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 16.260.337 13.839.851
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 38.027.550 27.296.414
Faiz Gelirleri
4 38.027.550 27.296.414
Satışların Maliyeti
4 -12.857.297 -10.943.850
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -24.712.239 -14.663.543
Faiz Giderleri
4 -24.712.239 -14.663.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.403.040 2.896.001
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.315.311 12.632.871
BRÜT KAR (ZARAR)
16.718.351 15.528.872
Genel Yönetim Giderleri
24 -6.695.806 -5.334.974
Pazarlama Giderleri
24 -1.979.695 -1.745.064
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -15.086 -7.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.865.933 1.328.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.787.733 -765.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 808.460 576.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.914.424 9.580.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 739.354 110.729
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -6.663 -17.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.647.115 9.673.651
Finansman Gelirleri
27 226.709 141.096
Finansman Giderleri
27 -975.562 -596.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.898.262 9.217.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.655.834 -1.783.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.357.175 -1.793.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -298.659 10.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.242.428 7.434.395
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 23 3.503
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.242.451 7.437.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.412.116 3.956.812
Ana Ortaklık Payları
3.830.335 3.481.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) - yüz adi hisse senedi (TL) 1,88000000 1,70000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) - yüz adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.242.451 7.437.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.416 -43.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
28 3.887 -47.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-1.471 3.927
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.122.129 786.527
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
28
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7417 Değişim: -0,35%
Düşük 5,7368 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,5040 Değişim: -0,24%
Düşük 6,4781 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
242,37 Değişim: -0,41%
Düşük 242,27 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.