KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

07.11.2018 - 06:01

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.517.526 -391.863
Dönem Karı (Zararı)
6.336.901 5.180.040
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.336.772 5.173.749
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
129 6.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.157.094 713.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 608.895 478.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
73.557 -9.568
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
77.378 -415
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.243 -10.542
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 -6.064 1.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.457.295 1.429.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
114.579 68.009
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 5.342.716 1.361.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.812.672 -1.373.784
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.501.515 -1.469.451
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
688.843 95.667
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.594.893 248.994
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.412.691 -995.849
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.412.691 -995.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-535.465 -244.390
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-535.465 -244.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.590.737 1.243.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-578.564 -66.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-578.564 -66.223
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-144.538 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.459 3.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.715.053 -5.130.368
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
2.585.402 1.973.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-632.127 -396.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-632.127 -396.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-27.893.286 -17.997.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.676.243 -244.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.676.243 -244.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.089.827 -284.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330.063 21.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
330.063 21.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
40.788.895 10.688.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.483.116 1.110.317
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.483.116 1.110.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.940 -622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-180.940 -622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.894.860 763.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-89.686 -55.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.287.648 -1.100.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.270 -3.682.901
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-572.296 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
738.168 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-714.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
965.112 70.095
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
965.112 70.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.060.072 -690.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-832.063 -599.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.009 -90.624
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.003
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-3.387.854
Alınan Temettüler
453.355 325.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.907.868 2.037.726
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.539.276 3.100.325
Kredilerden Nakit Girişleri
21.539.276 3.100.325
Ödenen Temettüler
-1.631.408 -1.062.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.485.664 -2.037.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.598.984 410.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.084.648 -1.626.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.975.545 7.235.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.060.193 5.609.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
50.320.179 14.519.064
Finansal Yatırımlar
9.503.708 8.832.334
Vadeli Mevduatlar
4.d 0 8.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.a 214.806 39.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.b 6.297.254 4.190.446
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.c 2.991.648 4.593.808
Ticari Alacaklar
2.515.709 1.881.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.515.709 1.881.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 111.959.375 97.520.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 111.959.375 97.520.756
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
28.769.172 33.055.479
Diğer Alacaklar
6 6.575.110 2.464.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.575.110 2.464.026
Türev Araçlar
18 11.543.758 1.812.017
Stoklar
3.493.244 2.312.094
Peşin Ödenmiş Giderler
996.554 749.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
996.554 749.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15.949 9.093
Diğer Dönen Varlıklar
13 592.923 370.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 592.923 370.559
ARA TOPLAM
226.285.681 163.526.524
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 28.073 21.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
226.313.754 163.547.705
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47.922.391 52.944.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.b 39.975.159 38.655.381
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4.c 7.947.232 14.289.345
Ticari Alacaklar
120.809 121.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
120.809 121.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19 125.664.575 114.186.246
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19 125.664.575 114.186.246
Diğer Alacaklar
1.075.956 998.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.075.956 998.184
Türev Araçlar
18 27.223.792 7.698.970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 6.324.884 6.439.214
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
148.221 282.506
Maddi Duran Varlıklar
8 6.315.691 5.529.745
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 192.758 314.355
Binalar
8 1.444.399 1.711.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 3.011.125 1.916.655
Taşıtlar
8 7.759 15.500
Mobilya ve Demirbaşlar
8 956.769 926.672
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 702.881 644.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.069.110 1.690.195
Şerefiye
10 1.159.568 873.097
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 909.542 817.098
Peşin Ödenmiş Giderler
23.529 23.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.529 23.098
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 661.130 552.671
Diğer Duran Varlıklar
13 144.819 119.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 144.819 119.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.694.907 190.587.046
TOPLAM VARLIKLAR
444.008.661 354.134.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.792.908 13.917.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14.792.908 13.917.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.985.561 16.018.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.985.561 16.018.279
Ticari Borçlar
3.273.724 2.882.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.273.724 2.882.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
253.515.974 204.692.399
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 253.515.974 204.692.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
112.175 75.997
Diğer Borçlar
6 7.970.114 5.401.108
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.970.114 5.401.108
Türev Araçlar
18 13.250.557 2.138.123
Ertelenmiş Gelirler
257.134 217.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
257.134 217.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 63.729 802.451
Kısa Vadeli Karşılıklar
848.735 651.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
284.592 318.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 564.143 332.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 772.420 665.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 772.420 665.662
ARA TOPLAM
314.843.031 247.462.151
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
15 6.384 5.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.849.415 247.467.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.894.042 25.322.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.894.042 25.322.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
20 16.227.541 23.664.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
20 16.227.541 23.664.909
Diğer Borçlar
6 1.231.322 1.541.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.231.322 1.541.534
Türev Araçlar
18 12.250.941 3.375.454
Ertelenmiş Gelirler
140.606 143.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
140.606 143.793
Uzun Vadeli Karşılıklar
437.302 416.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
432.096 412.364
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.206 4.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 217.478 149.352
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 57.396 55.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 57.396 55.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.456.628 54.669.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
388.306.043 302.136.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.780.512 26.591.788
Ödenmiş Sermaye
14 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -72.631 -76.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -72.631 -76.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -72.631 -76.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-453.064 64.615
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 1.636.778 724.660
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -582.871 -349.708
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -582.871 -349.708
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -1.506.971 -310.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 -1.506.971 -310.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.038.882 1.032.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.567.435 16.790.619
Net Dönem Karı veya Zararı
3.400.958 3.481.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.922.106 25.406.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.702.618 51.997.939
TOPLAM KAYNAKLAR
444.008.661 354.134.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 11.755.194 10.000.847 4.410.668 3.639.408
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3 26.797.896 19.706.451 9.696.389 6.894.899
Faiz Gelirleri
3 26.797.896 19.706.451 9.696.389 6.894.899
Satışların Maliyeti
3 -9.200.174 -7.879.380 -3.413.296 -2.863.888
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
3 -16.164.952 -10.459.136 -5.948.928 -3.765.679
Faiz Giderleri
3 -16.164.952 -10.459.136 -5.948.928 -3.765.679
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.555.020 2.121.467 997.372 775.520
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.632.944 9.247.315 3.747.461 3.129.220
BRÜT KAR (ZARAR)
13.187.964 11.368.782 4.744.833 3.904.740
Genel Yönetim Giderleri
-4.898.831 -3.850.715 -1.591.865 -1.315.218
Pazarlama Giderleri
-1.461.534 -1.252.614 -512.147 -431.083
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.066 -6.971 -3.081 -2.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.567.803 527.876 763.706 109.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.064.350 -362.932 -631.712 -84.189
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 535.465 244.390 166.245 173.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.856.451 6.667.816 2.935.979 2.354.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
734.748 73.198 4.040 36.213
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.931 -761 750 -115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.582.268 6.740.253 2.940.769 2.390.358
Finansman Gelirleri
16 138.101 120.429 130.206 6.690
Finansman Giderleri
16 -792.860 -443.865 -465.322 -138.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.927.509 6.416.817 2.605.653 2.258.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.590.737 -1.243.068 -532.923 -424.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.326.369 -1.024.325 -477.524 -223.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-264.368 -218.743 -55.399 -201.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.336.772 5.173.749 2.072.730 1.833.487
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 129 6.291 102 10.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.336.901 5.180.040 2.072.832 1.843.531
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.935.943 2.839.948 893.560 963.009
Ana Ortaklık Payları
3.400.958 2.340.092 1.179.272 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5864 Değişim: 0,12%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5898
Açılış: 5,5795
6,2006 Değişim: 0,18%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2061
Açılış: 6,1893
271,73 Değişim: 0,07%
Düşük 271,22 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.