KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 18:27

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -16.305 14.389 -2.504.698 10.342 8.091.937 8.091.937
Transferler
33 10.342 -10.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -5.730 -12.440 87.629 69.459 69.459
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -22.035 1.949 -2.494.356 87.629 8.161.396 8.161.396
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -22.035 1.949 -2.494.356 87.629 8.007.547 8.007.547
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-153.849
Transferler
33 87.629 -87.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 2.461 -73.036 973.350 902.775 902.775
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -19.574 -71.087 -2.560.576 973.350 8.910.322 8.910.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.738 853.087
Dönem Karı (Zararı)
33 973.350 87.629
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 973.350 87.629
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-933.760 1.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.47.48 759.490 297.904
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.48 -37.611 -36.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.30.49 -141.426 21.203
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.181.114
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.19 -155.000 -291.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -178.099 10.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.718 763.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.124.235 -193.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.13.16.17 146.493 331.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 190.289 -173.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -291.854 620.959
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.27 1.020.589 177.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.128 853.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29.54 -28.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.072.046 -2.500.954
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19.20.21 -1.072.046 -2.500.954
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.072.046 -2.500.954
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.254.856 1.600.536
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.23.25 1.254.856 1.600.536
Kredilerden Nakit Girişleri
1.254.856 1.600.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.072 -47.331
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-41.904 182.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.168 135.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.787.529 1.652.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.880.697 1.787.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.880.697 1.787.529
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 5.277.217 4.152.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.277.217 4.152.982
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 408.591 214.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 408.591 214.778
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 7.161.030 7.351.319
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 116.810 349.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 116.810 349.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.072 16.060
Diğer Dönen Varlıklar
17 92.042 199.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 92.042 199.951
ARA TOPLAM
14.938.459 14.071.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.938.459 14.071.826
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 1.464.000 1.350.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.374.162 3.835.068
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 30.937 35.363
Şerefiye
21 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 30.937 35.363
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 247.628 70.223
Diğer Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.116.727 5.290.654
TOPLAM VARLIKLAR
22.055.186 19.362.480
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.186.133 1.647.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 1.193.902 376.460
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
9 5.219.975 5.511.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.219.975 5.511.829
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 24.003 92.832
Diğer Borçlar
11 1.606.029 576.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.606.029 576.974
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
27 0 0
Ertelenmiş Gelirler
28 131.816 34.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 28.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 6.810 7.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.810 7.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 18.347 55.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 18.347 55.278
ARA TOPLAM
9.387.015 8.331.008
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
53 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.387.015 8.331.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 3.681.689 2.783.082
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
27 0 0
Ertelenmiş Gelirler
28 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 76.160 86.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
76.160 86.994
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
31 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.757.849 2.870.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.144.864 11.201.084
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.910.322 8.161.396
Ödenmiş Sermaye
33 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 8.900 8.900
Geri Alınmış Paylar (-)
33 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.574 -22.035
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -19.574 -22.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.087 1.949
Yabancı Para Çevrim Farkları
33 -71.087 1.949
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -2.560.576 -2.494.356
Net Dönem Karı veya Zararı
33 973.350 87.629
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.910.322 8.161.396
TOPLAM KAYNAKLAR
22.055.186 19.362.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 14.366.918 12.381.137
Satışların Maliyeti
45 -7.731.137 -7.270.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.635.781 5.110.365
BRÜT KAR (ZARAR)
6.635.781 5.110.365
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.184.067 -1.126.158
Pazarlama Giderleri
47-48 -6.140.433 -4.543.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
47-48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.145.026 825.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -213.736 -498.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.571 -231.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 155.000 320.801
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
397.571 89.200
Finansman Gelirleri
51 4.351.909 1.687.986
Finansman Giderleri
51 -3.954.229 -1.678.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
795.251 98.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
178.099 -10.573
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -28.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 178.099 18.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
973.350 87.629
DÖNEM KARI (ZARARI)
973.350 87.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
973.350 87.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 56 0,14000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay başına kazanç 56 0,14000000 0,01000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.461 5.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -3.155 7.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
694 -1.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 694 -1.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-73.036 -12.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
-73.036 -12.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-75.497 -6.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
897.853 80.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
897.853 80.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745221


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.