KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 22:04

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 0 17.035.208
Transferler
12 0 0 0 0 0 -8.863.815 8.863.815 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -10.309.772 -10.309.772 0 -10.309.772
Dönem Karı (Zararı)
19 0 0 0 0 0 0 -10.309.772 -10.309.772 0 -10.309.772
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -60.519.352 -10.309.772 6.725.436 0 6.725.436
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.668 0 24.261.668
Transferler
12 0 0 0 0 3.622.955 4.732.338 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 4.461.179 4.461.179 0 4.461.179
Dönem Karı (Zararı)
19 0 0 0 0 0 0 4.461.179 4.461.179 0 4.461.179
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 3.820.274 -55.787.014 4.461.179 28.722.847 0 28.722.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.723.542 -48.051
Dönem Karı (Zararı)
4.461.179 -10.309.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 4.461.179 -10.309.772
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.426.936 8.225.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.333 5.267
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20 2.026.855 7.003.103
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 140.103
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.026.855 6.863.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.751 11.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 140.751 11.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -68.803 1.205.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-68.803 -629.221
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 0 1.834.808
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.326.800 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.611.657 2.036.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 -11.082.400 397.014
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -7.075.741 -211.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.006.659 608.298
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 10.481 -6.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.963 245.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 36.963 245.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.263.115 658.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,6 2.261.955 349.752
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 349.752
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.261.955 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.575.541 392.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -2.399.412 -27.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -176.129 419.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.723.542 -48.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.652 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.652 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.652 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.424.259 -23.264
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.109.034
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.109.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -15.421.900 -1.630.966
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -15.421.900 -1.630.966
Ödenen Faiz
-2.359 -1.501.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.178.453 -71.315
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.178.453 -71.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.985.059 74.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 9.806.606 3.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 9.806.606 29.985.059
Ticari Alacaklar
5 82.765 13.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 82.765 13.962
Diğer Alacaklar
4,6 25.241.937 16.189.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 14.429.417 9.380.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 10.812.520 6.808.666
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.376 13.857
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.376 13.857
Diğer Dönen Varlıklar
7 276.539 65.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
276.539 65.098
ARA TOPLAM
35.411.223 46.267.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.411.223 46.267.173
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.132.741 3.269.212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
730.000 730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
20 730.000 730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20 2.402.741 2.539.212
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
20 2.402.741 2.539.212
Diğer Alacaklar
6 6.892 4.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.892 4.087
Maddi Duran Varlıklar
9 29.319 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.168.952 3.273.299
TOPLAM VARLIKLAR
38.580.175 49.540.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 14.926.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 14.926.653
Banka Kredileri
20 0 14.926.653
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 7.984.650 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
20 7.984.650 0
Ticari Borçlar
375.700 338.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 375.700 338.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.113.074 3.376.189
Diğer Borçlar
0 5.952.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 5.952.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 48.810 59.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 48.810 59.917
ARA TOPLAM
9.522.234 24.654.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.522.234 24.654.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 495.247
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 0 495.247
Banka Kredileri
20 0 495.247
Diğer Borçlar
230.154 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
230.154 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 104.940 129.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 104.940 129.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.094 624.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.857.328 25.278.804
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.722.847 24.261.668
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.820.274 197.319
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.820.274 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.787.014 -60.519.352
Net Dönem Karı veya Zararı
19 4.461.179 8.355.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.722.847 24.261.668
TOPLAM KAYNAKLAR
38.580.175 49.540.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.758.399 -2.132.666 -793.094 -666.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.743.465 254.480 6.551.812 43.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.960.464 -7.225.999 -2.448.724 -70.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.024.602 -9.104.185 3.309.994 -693.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 629.221 0 211.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-136.471 0 -608.882 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.888.131 -8.474.964 2.701.112 -482.301
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
18 -1.426.952 -1.834.808 0 -558.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.461.179 -10.309.772 2.701.112 -1.040.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.461.179 -10.309.772 2.701.112 -1.040.586
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.461.179 -10.309.772 2.701.112 -1.040.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.461.179 -10.309.772 2.701.112 -1.040.586
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 19 0,11000000 -0,25000000 0,07000000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.461.179 -10.309.772 2.701.112 -1.040.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.461.179 -10.309.772 2.701.112 -1.040.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.