KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 13:43

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
224.519 697.880 922.399
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 182 399.010 399.192
Teminat Mektupları
182 2.360 2.542
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.360 2.360
Diğer Teminat Mektupları
182 182
Banka Kredileri
4.058 4.058
İthalat Kabul Kredileri
4.058 4.058
Akreditifler
392.592 392.592
Diğer Akreditifler
392.592 392.592
TAAHHÜTLER
III-a 15.300 702 16.002
Cayılamaz Taahhütler
15.300 702 16.002
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
704 702 1.406
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.596 14.596
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 209.037 298.168 507.205
Alım Satım Amaçlı İşlemler
209.037 298.168 507.205
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
209.037 298.168 507.205
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
104.545 149.084 253.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
104.492 149.084 253.576
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
230.000 560.657 790.657
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
230.000 560.657 790.657
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
454.519 1.258.537 1.713.056


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
209.475 245.817 455.292
Nakit ve Nakit Benzerleri
209.473 196.279 405.752
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 23.978 195.605 219.583
Bankalar
I-ç 185.495 674 186.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 2 49.538 49.540
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 49.538 49.540
KREDİLER (Net)
I-f 645.198 1.000.980 1.646.178
Krediler
645.198 1.000.980 1.646.178
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
645.198 1.000.980 1.646.178
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
797 797
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.098 3.098
Diğer
3.098 3.098
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 303 303
DİĞER AKTİFLER
I-n 2.212 3.879 6.091
VARLIKLAR TOPLAMI
861.083 1.250.676 2.111.759
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 420 226 646
ALINAN KREDİLER
II-c 0 1.190.305 1.190.305
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 49.487 49.487
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
49.487 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0
KARŞILIKLAR
II-g 43.880 43.880
Genel Karşılıklar
43.071 43.071
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
809 809
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 9.275 9.275
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.598 3.604 6.202
ÖZKAYNAKLAR
II-i 811.964 811.964
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-148 -148
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
93.714 93.714
Yasal Yedekler
10.107 10.107
Olağanüstü Yedekler
83.607 83.607
Kar veya Zarar
34.548 34.548
Dönem Net Kâr veya Zararı
34.548 917.624 1.194.135 2.111.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Yeni Bakiye
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48 34.548 34.500
Kar Dağıtımı
5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -148 93.714 34.548 811.964


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.500


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
76.570
Alınan Faizler
119.079
Ödenen Faizler
-5.007
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.409
Elde Edilen Diğer Kazançlar
390
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.469
Ödenen Vergiler
-16.647
Diğer
V-c -185
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-649.468
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-561.806
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.951
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.534
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -177
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-572.898
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-297
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-297
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-35.219
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
578.947
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.461.966
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.824.043
Temettü Ödemeleri
-58.976
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 684
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.436
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 245.509


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 119.010 47.632
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 96.205 38.093
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
608 284
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 20.893 9.128
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 1.304 127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.304 127
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -5.927 -3.156
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -5.927 -3.156
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
113.083 44.476
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.346 2.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.930 2.623
Gayri Nakdi Kredilerden
2.149 865
Diğer
IV-i 4.781 1.758
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-584 -265
Diğer
IV-i -584 -265
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-g -10.893 -3.557
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 780 278
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 84 4
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
696 274
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 952 424
FAALİYET BRÜT KÂRI
110.268 43.979
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-f -35.180 -11.957
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -20.839 -7.965
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
54.249 24.057
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 54.249 24.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -19.701 -7.927
Cari Vergi Karşılığı
-19.813 -8.009
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
112 82
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
34.548 16.130
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 34.548 16.130
Grubun Karı (Zararı)
34.548 16.130
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05052000 0,02359000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718843


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7418 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7325 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3303 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3098 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,33 Değişim: -0,28%
Düşük 279,07 23.09.2019 Yüksek 280,17
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.