KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:33

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.918.629 3.778.386
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.918.629 3.778.386
BRÜT KAR (ZARAR)
4.918.629 3.778.386
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -4.286.992 -3.961.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
816.485 62.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-856.547 -18.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
591.575 -139.365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
591.575 -139.365
Finansman Gelirleri
20 33.358.122 26.758.395
Finansman Giderleri
20 -18.547.593 -22.176.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.402.104 4.442.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.059.799 -892.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.099.175 -916.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-960.624 24.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.342.305 3.550.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.342.305 3.550.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.342.305 3.550.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 1,66000000 0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -68.755 68.755
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.421.449 -127.803 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079
Transferler
2.925.000 157.538 32.403 -3.114.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.154 3.550.015 3.544.861 0 3.544.861
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-35.305 -35.305 0 -35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-101.158 101.158
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635
Transferler
454.745 3.095.270 -3.550.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.164 12.342.305 12.338.141 0 12.338.141
Kar Payları
-3.091.892 -3.091.892 0 -3.091.892
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 34.792 4.033.732 -92.022 12.342.305 32.999.884 0 32.999.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.160.580 -949.154
Dönem Karı (Zararı)
12.342.305 3.550.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.479.251 -3.372.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.843 38.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.402.460 161.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
136.200 161.481
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.538.660 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.216.633 -4.464.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -7.923.139 -5.329.898
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.706.506 865.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.956.800 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.956.800 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.059.799 892.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.052.842 -188.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -210.397.218 -22.851.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.376.404 5.827.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.323 32
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -56.898 -267.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 240.514.271 14.568.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
87.984 38.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.693 69.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -83.754 2.445.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.356.491 -20.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.356.491 -20.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.915.896 -11.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.959 -44.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.744.357 -893.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.871.730 -10.925.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.875 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.139 -15.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 10.909.994 -10.909.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.448.912 23.346.680
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -35.305
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -35.305
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 31.324.172 18.917.344
Ödenen Temettüler
-3.091.893 0
Ödenen Faiz
20 -1.706.506 -865.257
Alınan Faiz
20 7.923.139 5.329.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.481.222 11.472.077
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.481.222 11.472.077
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
98.357.577 86.885.500
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.838.799 98.357.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.342.305 3.550.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.164 -5.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.205 -6.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.041 1.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.164 -5.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.338.141 3.544.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.338.141 3.544.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.838.799 98.357.577
Finansal Yatırımlar
5 0 10.909.994
Ticari Alacaklar
6 450.376.897 239.979.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.341 2.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 450.375.556 239.977.469
Diğer Alacaklar
7 43.549.218 25.173.187
Türev Araçlar
2.956.800 0
Stoklar
8 4.822 3.499
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.582.898 1.526.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 42.294 27.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.540.604 1.498.048
Diğer Dönen Varlıklar
10 101.113 1.457.604
ARA TOPLAM
658.410.547 377.407.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
658.410.547 377.407.539
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 11.476 11.103
Maddi Duran Varlıklar
12 63.977 74.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 14.210 1.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 72.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.663 160.430
TOPLAM VARLIKLAR
658.500.210 377.567.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 112.378.951 82.593.440
Ticari Borçlar
6 503.750.587 263.236.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 42.137.401 52.112.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 461.613.186 211.124.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 163.434 75.450
Diğer Borçlar
7 146.520 136.827
Ertelenmiş Gelirler
9 7.252.998 7.336.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 447.886 93.068
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.186 77.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 91.186 77.058
ARA TOPLAM
624.231.562 353.548.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.231.562 353.548.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
381.742 265.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 381.742 265.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 887.022 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.268.764 265.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.500.326 353.814.334
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.999.884 23.753.635
Ödenmiş Sermaye
17 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
-35.305 -35.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.792 38.956
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.792 38.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.792 38.956
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 4.033.732 3.578.987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-92.022 -95.400
Net Dönem Karı veya Zararı
12.342.305 3.550.015
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.999.884 23.753.635
TOPLAM KAYNAKLAR
658.500.210 377.567.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665149


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7905 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4657 Değişim: -0,10%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,48 Değişim: -0,05%
Düşük 277,37 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.