KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:22

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -522.328 9.960.728 -33.467 610.433 3.647.638 793.143 38.456.147 38.456.147
Transferler
793.143 -793.143
Dönem Karı (Zararı)
870.637 870.637 870.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.088 32.088 32.088
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-51.040 224.965 -224.966 -51.041 -51.041
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -1.379 835.398 4.215.815 870.637 39.307.831 39.307.831
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -1.849 835.398 4.215.815 91.059 38.527.783 38.527.783
Transferler
53.809 37.250 -91.059
Dönem Karı (Zararı)
436.554 436.554 436.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.405 -22.405 -22.405
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -573.368 9.960.728 -22.254 889.207 4.253.065 436.554 38.941.932 38.941.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
985.143 -1.064.358
Dönem Karı (Zararı)
436.554 870.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
436.554 870.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
506.408 975.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 525.514 439.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-159.490 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 -159.490 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-156.959 128.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -19.759 138
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -137.200 128.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.828 189.772
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 5.966 438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 167.862 189.334
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
123.515 217.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
127.860 -2.642.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.732.428 -2.187.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.212.002 -2.267.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.520.426 80.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.600 -80.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -20.600 -80.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.761.858 -1.668.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -284.789 285.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
555.431 506.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 281.519 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 273.912 506.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 38.549 -37.661
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.254 40.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 48.254 40.738
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 218.579 134.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-398.134 364.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -485.530 194.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26-34 87.396 169.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.070.822 -795.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.679 -268.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-851.237 -865.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 171.574 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.574 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.022.811 -865.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-882.811 -865.980
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.511 1.967.020
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -51.040
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -51.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.958 2.167.722
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.124.487 2.274.503
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 1.019.529 -106.781
Ödenen Faiz
32 -167.862 -189.334
Alınan Faiz
33 -5.966 -438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -28.725 40.110
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.605 36.682
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.605 36.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
289.157 276.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.552 313.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 115.552 289.157
Ticari Alacaklar
11.831.968 16.697.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.396.466 2.471.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.435.502 14.226.412
Diğer Alacaklar
105.935 85.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 105.935 85.335
Stoklar
13 9.230.035 4.468.177
Peşin Ödenmiş Giderler
531.813 247.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 531.813 247.024
Diğer Dönen Varlıklar
511.836 26.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 511.836 26.306
ARA TOPLAM
22.327.139 21.813.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.327.139 21.813.679
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
270.484 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 270.484 0
Diğer Alacaklar
30.813 30.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.813 30.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.790.113 10.790.113
Maddi Duran Varlıklar
18 9.416.359 8.881.679
Arazi ve Arsalar
6.462.461 6.384.593
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.721.136 1.316.784
Mobilya ve Demirbaşlar
267.560 283.229
Özel Maliyetler
208.921 251.497
Yapılmakta Olan Yatırımlar
756.281 645.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.477.425 2.526.888
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
2.475.069 2.521.663
Bilgisayar Yazılımları
2.356 5.225
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.985.194 22.229.493
TOPLAM VARLIKLAR
45.312.333 44.043.172
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.334.827 3.439.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.334.827 3.439.785
Banka Kredileri
8 2.237.013 3.361.500
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.097.814 78.285
Ticari Borçlar
1.392.619 837.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 281.519 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.111.100 837.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 111.231 72.682
Diğer Borçlar
134.250 85.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 134.250 85.994
Ertelenmiş Gelirler
312.064 93.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26 312.064 93.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 81.963 749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.805 13.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 19.805 13.623
ARA TOPLAM
5.386.759 4.543.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.386.759 4.543.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 56.661 76.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 926.981 895.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
983.642 971.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.370.401 5.515.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.941.932 38.527.783
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -573.368 -573.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.936.474 9.958.879
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.936.474 9.958.879
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 9.960.728 9.960.728
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.254 -1.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
889.207 835.398
Yasal Yedekler
27 315.839 262.030
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
27 573.368 573.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 4.253.065 4.215.815
Net Dönem Karı veya Zararı
27 436.554 91.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.941.932 38.527.783
TOPLAM KAYNAKLAR
45.312.333 44.043.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.026.186 9.945.671 3.516.237 6.085.512
Satışların Maliyeti
28 -5.539.884 -7.051.799 -2.550.691 -4.108.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.486.302 2.893.872 965.546 1.976.976
BRÜT KAR (ZARAR)
1.486.302 2.893.872 965.546 1.976.976
Genel Yönetim Giderleri
29 -664.922 -609.364 -226.418 -158.237
Pazarlama Giderleri
29 -410.207 -386.690 -299.793 -261.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.273.274 705.003 148.073 58.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.127.125 -1.310.104 60.949 -452.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
557.322 1.292.717 648.357 1.162.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 165.457 438 575 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
722.779 1.293.155 648.932 1.162.870
Finansman Gelirleri
32 5.152 32.206 52 8
Finansman Giderleri
33 -167.862 -236.966 -94.306 -123.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
560.069 1.088.395 554.678 1.039.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-123.515 -217.758 -122.258 -207.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -85.679 -268.427 -82.127 -218.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -37.836 50.669 -40.131 10.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
436.554 870.637 432.420 831.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
436.554 870.637 432.420 831.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
436.554 870.637 432.420 831.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.406 -32.088 4.970 5.998
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
28.725 -40.110 6.375 7.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.319 8.022 -1.405 -1.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.319 8.022 -1.405 -1.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.406 -32.088 4.970 5.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.960 838.549 437.390 837.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
458.960 838.549 437.390 837.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716409


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: 0,00% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7194 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7216
Açılış: 5,7186
6,3243 Değişim: 0,07%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3280
Açılış: 6,3197
276,14 Değişim: 0,19%
Düşük 275,37 20.09.2019 Yüksek 276,27
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.