KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:24

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 144.357.174 -20.502.367 501.747.804 501.747.804
Transferler
-1.092.527 1.573.261 -20.983.101 20.502.367 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
470.189.386 470.189.386 470.189.386
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-540.870.000 -540.870.000 -540.870.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.573.261
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 123.374.073 470.189.386 429.493.929 429.493.929
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.768.950 6.768.950 6.768.950
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475
Transferler
247.724.321 239.642.632 -487.366.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.752 85.589.517 85.634.269 85.634.269
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 6.768.950 303.430.035 358.931.734 85.589.517 534.989.744 534.989.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.505 -172.186.989
Dönem Karı (Zararı)
85.589.517 470.189.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.589.517 -25.190.278
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
495.379.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-91.667.499 7.287.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.297.880 3.305.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.510.505 6.336.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 146.692 1.943.727
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.363.813 4.392.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.874.643 -1.408.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-102.277.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 24.411.368 -32.315
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.826 -912.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.249.889 -125.275.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-556.214 -134.858.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.777.451 1.044.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
178.845 62.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.510 3.868.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.093.824 958.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -499.991 -2.416.260
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
564.253 545.899
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.173 -60.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.096.948 5.580.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-661.375 7.196.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.435.573 -1.615.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.171.907 352.201.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -236.079
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -205.045
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.430.278
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-524.388.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.179 171.907.764
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-540.870.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 1.369.434 2.287.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.543.014 -4.835.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.599 -598.016
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
715.923.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.221 -2.736.889
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.573.261
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.573.261
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.943 -3.444.082
Ödenen Faiz
16 -112.278 1.408.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
871.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.895 -3.016.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.895 -3.016.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.805 3.051.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.910 35.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.910 76.805
Ticari Alacaklar
7 1.558.494 1.002.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 243.843 132.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.314.651 870.168
Diğer Alacaklar
8 297.247.968 198.969.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 296.558.574 198.143.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
689.394 825.055
Stoklar
1.309.112 1.487.957
Peşin Ödenmiş Giderler
183.104 162.248
Diğer Dönen Varlıklar
588.234 17.645
ARA TOPLAM
300.914.822 201.715.956
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.914.822 201.715.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 17.153.200 9.990.294
Diğer Alacaklar
327.955 312.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 222.445.599 222.442.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.520.166 10.763.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 49.938.886 43.085.068
Peşin Ödenmiş Giderler
90 436
Diğer Duran Varlıklar
1.402.817 1.312.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
294.788.713 287.906.184
TOPLAM VARLIKLAR
595.703.535 489.622.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.292.730 779.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.292.730 779.123
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.292.730 779.123
Ticari Borçlar
7 1.772.402 2.860.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 661.309 199.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.111.093 2.660.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
288.763 788.754
Diğer Borçlar
2.393.468 1.829.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 17.309 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.376.159 1.826.412
Ertelenmiş Gelirler
41.848 45.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.542.579 1.779.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.316.955 12.474.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
578.275 894.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.738.680 11.579.912
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
843.494 1.894.392
ARA TOPLAM
35.492.239 22.451.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.492.239 22.451.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.721 685.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.721 685.271
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.721 685.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.403.638 3.232.461
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 21.472.811 19.850.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
233.382 816.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.221.552 24.584.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.713.791 47.035.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
534.989.744 442.586.525
Ödenmiş Sermaye
13 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
97.028.314 96.983.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.028.314 96.983.562
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.430 654.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.768.950
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.768.950
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.768.950
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
358.931.734 119.289.102
Net Dönem Karı veya Zararı
85.589.517 487.366.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
534.989.744 442.586.525
TOPLAM KAYNAKLAR
595.703.535 489.622.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
403.047 142.441
Satışların Maliyeti
-178.844 -69.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.203 72.999
BRÜT KAR (ZARAR)
224.203 72.999
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.121.717 -11.608.993 -3.044.851 -5.032.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.012.051 628.574 562.936 191.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.692.531 -710.826 -1.009.824 -424.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.577.994 -11.691.245 -3.418.740 -5.265.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.544.104 1.058.712 197.203 412.982
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.033.890 -10.632.533 -3.221.537 -4.852.448
Finansman Gelirleri
16 119.071.456 4.867.911 74.025.014 1.186.311
Finansman Giderleri
16 -1.036.855 -19.457.971 -610.472 -161.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.000.711 -25.222.593 70.193.005 -3.827.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.411.194 32.315 -15.437.706 -9.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.193.532 -15.542.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.217.662 32.315 104.873 -9.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.589.517 -25.190.278 54.755.299 -3.837.026
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
495.379.664 357.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.589.517 470.189.386 54.755.299 -3.479.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.589.517 470.189.386 54.755.299 -3.479.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.752
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.634.269 470.189.386 54.755.299 -3.479.094
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.634.269 470.189.386 54.755.299 -3.479.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718602


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7205 Değişim: -0,10%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3453 Değişim: -0,31%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,38 Değişim: -0,44%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.