***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 20:57

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 141.434.947 -21.665.111 497.662.833 497.662.833
Transferler
-1.092.527 -20.572.584 21.665.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
491.357.648 491.357.648 491.357.648
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 96.328.884 654.678 54.132.453 120.862.363 491.357.648 989.020.481 989.020.481
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
6.768.950
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 119.289.102 487.366.953 449.355.475 449.355.475
Transferler
487.366.953 -487.366.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.426.449 7.426.449 7.426.449
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 6.768.950 55.705.714 606.656.055 7.426.449 456.781.924 456.781.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.416 1.044.293
Dönem Karı (Zararı)
7.426.449 491.357.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.426.449 -13.162.230
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
504.519.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.125.581 4.818.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 450.992 1.027.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
272.811 5.759.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 272.811 3.226.384
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.533.334
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.111 -1.038.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.111 -1.038.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 406.889 -17.563
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-912.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.647.446 2.855.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.898.929 310.413
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 6.871 2.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -26.542 -45.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.435 1.354.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -470.689 257.543
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.682.841 589.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -15.657 -27.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 -314.224 414.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.416 499.032.320
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-497.988.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
203.122 161.383.904
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-540.870.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
878.234 126.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-671.513 -2.126.877
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.599
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
704.254.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.574 1.753.247
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-451.041
Ödenen Faiz
24 -130.574 2.242.371
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-38.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.868 164.181.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.868 164.181.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.805 3.051.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.937 167.232.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.937 76.805
Ticari Alacaklar
8 1.084.947 1.002.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 180.609 132.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
904.338 870.168
Diğer Alacaklar
10 203.533.278 198.969.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 203.145.182 198.143.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
388.096 825.055
Stoklar
11 1.481.086 1.487.957
Peşin Ödenmiş Giderler
9 188.904 162.248
Diğer Dönen Varlıklar
19 271.841 17.645
ARA TOPLAM
206.613.993 201.715.956
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.613.993 201.715.956
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 17.153.200 9.990.294
Diğer Alacaklar
10 647.569 312.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 222.445.599 222.442.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.554.383 10.763.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 50.054.845 43.085.068
Peşin Ödenmiş Giderler
9 322 436
Diğer Duran Varlıklar
19 1.372.059 1.312.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.227.977 287.906.184
TOPLAM VARLIKLAR
501.841.970 489.622.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
827.438 779.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
827.438 779.123
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 827.438 779.123
Ticari Borçlar
8 2.615.244 2.860.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 546.355 199.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.068.889 2.660.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 318.065 788.754
Diğer Borçlar
10 1.781.840 1.829.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 2.803 2.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.779.037 1.826.412
Ertelenmiş Gelirler
9 29.364 45.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.944.851 1.779.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.111.544 12.474.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
547.656 894.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.563.888 11.579.912
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 709.753 1.894.392
ARA TOPLAM
20.338.099 22.451.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.338.099 22.451.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
505.910 685.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
505.910 685.271
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 505.910 685.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.424.685 3.232.461
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 20.091.189 19.850.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 700.163 816.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.721.947 24.584.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.060.046 47.035.615
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
456.781.924 442.586.525
Ödenmiş Sermaye
20 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.983.562 96.983.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96.983.562 96.983.562
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
654.678 654.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.768.950
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.768.950
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.768.950
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
55.705.714 55.705.714
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
606.656.055 119.289.102
Net Dönem Karı veya Zararı
7.426.449 487.366.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.781.924 442.586.525
TOPLAM KAYNAKLAR
501.841.970 489.622.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
92.711
Satışların Maliyeti
-6.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.840
BRÜT KAR (ZARAR)
85.840
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.982.536 -3.045.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
84.752 386.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.542 -124.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.860.486 -2.783.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 569.637 471.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.290.849 -2.311.823
Finansman Gelirleri
24 11.703.729 2.028.738
Finansman Giderleri
24 -194.351 -12.861.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.218.529 -13.144.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.792.080 -17.563
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.944.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
152.771 -17.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.426.449 -13.162.230
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 504.519.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.426.449 491.357.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.426.449 491.357.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.426.449 491.357.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.426.449 491.357.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5773 Değişim: 0,48%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3151 Değişim: 0,31%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,77 Değişim: 0,41%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.