KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 23:01
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 14.945.444 652.822 48.210.830 171.999.733 29.209.980 436.571.117 436.571.117
Diğer Düzeltmeler
54.132.147 1.856 54.134.003 54.134.003
Transferler
-1.368.982 5.921.623 24.657.339 -29.209.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.844.949 -21.665.111 62.179.838 62.179.838
Kar Payları
-55.222.125 -55.222.125 -55.222.125
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 141.434.947 -21.665.111 497.662.833 497.662.833
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 97.421.411 654.678 54.132.453 141.434.947 -21.665.111 497.662.833 497.662.833
Transferler
487.366.953 487.366.953 487.366.953
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-540.870.000 -540.870.000 -540.870.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.573.261 -1.573.261 -1.573.261
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 119.289.102 487.366.953 442.586.525 442.586.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-171.618.179 199.969.450
Dönem Karı (Zararı)
487.366.953 -21.665.111
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.689.978 742.119
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
492.056.931 -22.407.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.974.664 -15.640.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 3.772.786 6.167.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.137.854 4.703.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.048.111 908.444
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.089.743 3.794.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.408.996 -10.333.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.408.996 -10.333.991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.428.736 -15.607.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.428.736 -15.607.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -134.756 -291.035
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-912.816 -279.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.525.343 118.055.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.720.399 155.306.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -707.423 -891.003
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 4.122.843 2.814.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
774.457 -7.331.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -2.328.969 820.512
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
399.491 -28.672.037
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -30.743 -1.220.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 7.965.400 -2.771.518
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
353.866.946 80.749.953
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
21 -525.485.125 119.219.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
171.472.093 -112.554.143
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-540.870.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 2.143.397 702.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -4.865.988 -1.295.279
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-858.316 -2.926.009
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
715.923.000 -109.035.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.828.476 -84.390.920
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.573.261
Ödenen Temettüler
-84.544.374
Ödenen Faiz
24 -1.408.996 -2.242.371
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
153.781 2.395.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.974.562 3.024.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.974.562 3.024.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.051.367 26.980
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 76.805 3.051.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 76.805 3.051.367 26.980
Ticari Alacaklar
8 1.002.280 8.908.397 10.375.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 132.112 8.008.395 9.959.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
870.168 900.002 415.674
Diğer Alacaklar
10 198.969.021 56.909.289 210.948.033
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 198.143.966 54.634.559 208.113.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
825.055 2.274.730 2.834.832
Stoklar
11 1.487.957 54.968.371 46.055.433
Peşin Ödenmiş Giderler
9 162.248 3.002.138 2.853.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 171
Diğer Dönen Varlıklar
19 17.645 7.634.996 5.252.389
ARA TOPLAM
201.715.956 134.474.729 275.511.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.715.956 134.474.729 275.511.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.990.294 9.990.294 9.990.294
Diğer Alacaklar
10 312.897 1.652.230 2.920.467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 222.442.000 102.000.000 83.466.833
Maddi Duran Varlıklar
13 10.763.458 203.780.697 113.251.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 43.085.068 86.877.331 72.357.341
Peşin Ödenmiş Giderler
9 436 1.283.389 4.246.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 19.375.973 21.085.103
Diğer Duran Varlıklar
19 1.312.031 1.320.748 1.447.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.906.184 426.280.662 308.765.244
TOPLAM VARLIKLAR
489.622.140 560.755.391 584.277.006
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
779.123 2.396.771 3.733.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
779.123 2.396.771 3.733.139
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 779.123 2.396.771 3.733.139
Ticari Borçlar
8 2.860.679 20.566.121 26.249.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 199.872 953.018 2.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.660.807 19.613.103 23.253.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 788.754 3.117.723 2.297.211
Diğer Borçlar
10 1.829.215 1.429.724 30.101.761
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 2.803 2.803 24.753.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.826.412 1.426.921 5.348.682
Ertelenmiş Gelirler
9 45.021 75.763 1.295.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.779.151 681.607
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.474.691 7.111.404 3.617.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
894.779 1.804.767 1.748.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.579.912 5.306.637 1.868.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.894.392 1.088.285 7.529.450
ARA TOPLAM
22.451.026 35.785.791 75.505.190
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.451.026 35.785.791 75.505.190
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
685.271 2.603.292 2.551.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
685.271 2.603.292 2.551.393
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 685.271 2.603.292 2.551.393
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.232.461 23.419.843 15.515.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.232.461 16.474.338 8.656.545
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.945.505 6.858.758
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 19.850.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 816.857 1.283.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.584.589 27.306.767 18.066.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.035.615 63.092.558 93.571.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
442.586.525 497.662.833 490.705.120
Ödenmiş Sermaye
20 148.867.243 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
20 16.377.423 16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 6.307.642 6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -486.737.853 54.132.147 54.132.147
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 96.983.562 98.076.089 15.600.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96.983.562 98.076.089 15.600.122
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 97.421.411 14.945.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
654.678 654.678 654.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 55.705.714 54.132.453 48.210.830
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 119.289.102 141.434.947 171.999.733
Net Dönem Karı veya Zararı
487.366.953 -21.665.111 29.209.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
442.586.525 497.662.833 490.705.120
TOPLAM KAYNAKLAR
489.622.140 560.755.391 584.277.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
89.335 11.957
Satışların Maliyeti
-36.904
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.431 11.957
BRÜT KAR (ZARAR)
52.431 11.957
Genel Yönetim Giderleri
22 -15.233.415 -16.505.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
862.119 790.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-717.421 -1.971.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.036.286 -17.675.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 26.682.297 16.640.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -11.874.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-228.559 -1.035.165
Finansman Gelirleri
24 14.949.189 1.901.036
Finansman Giderleri
24 -19.545.365 -414.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.824.735 451.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
134.757 291.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
134.757 291.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.689.978 742.119
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 492.056.931 -22.407.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
487.366.953 -21.665.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
487.366.953 -21.665.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00032000 0,00005000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03305000 -0,00151000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 83.844.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 83.844.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
487.366.953 62.179.838
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
487.366.953 62.179.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667579


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.336 Değişim: 0,80% Hacim : 12.279 Mio.TL Son veri saati : 12:21
Düşük 1.324 02.12.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.327
7,8385 Değişim: 0,09%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8477
Açılış: 7,8314
9,4557 Değişim: 0,01%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,4765
Açılış: 9,4552
459,36 Değişim: 0,55%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 460,34
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.