KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 23:57
KAP ***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
112.233.652 -1.157.600 4.421.732 23.924.110 13.833.012 153.254.906 153.254.906
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
120.237 13.712.775 -13.833.012 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20.235.950 20.235.950
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.000 -184.000
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
14 -6.814.053 -6.814.053
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14 -2.496.301 2.464.301 -2.464.301 -2.496.301
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
112.233.652 -2.496.301 -1.341.600 7.006.270 28.358.531 20.235.950 163.996.502 163.996.502
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
112.233.652 -2.496.301 -1.341.600 7.006.270 28.358.531 20.235.950 163.996.502 163.996.502
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
711.740 19.524.210 -20.235.950 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.141.821 8.141.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-572.400 -572.400
Sermaye Arttırımı
14 29.500.000 40.871.090 70.371.090
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
14 -6.971.071 -6.971.071
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 40.911.670 8.141.821 234.965.942 234.965.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.984.449 8.415.881
Dönem Karı (Zararı)
8.141.821 25.411.663
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 8.141.821 25.411.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.815.843 -8.096.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 5.760.389 5.796.939
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.769.913 6.691.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.358.065 4.787.107
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.411.848 1.904.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.502.515 653.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
482.670 1.992.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 213.523 -551.630
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.638 -16.270
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.849.960 -770.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.534.878 -200.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.534.878
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-200.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.535.949 -20.634.483
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 19.535.949 -20.634.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.801 -403.060
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -287.801 -403.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.790.804 1.344.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -65.083.901 -76.036.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.769.159 -3.954.135
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.736.782 40.000.792
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -56.868.266 14.089.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 70.485.038 5.056.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.291.298 22.188.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.833.140 18.659.409
Alınan Faiz
2.660.736 1.878.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.373.343 -1.765.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.438.702 -10.356.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.166.750 -8.455.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.628 403.058
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.628 403.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.288.683 -5.982.523
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -10.288.683 -5.982.523
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
19 35.892.688 15.951.267
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -20.761.883 -18.827.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.657.041 -10.467.149
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.371.090 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 70.371.090 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.496.301
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -2.496.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.523.700 0
Kredilerden Nakit Girişleri
22 4.523.700
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
14 -6.971.071 -6.814.053
Ödenen Faiz
21 -1.266.678 -1.156.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.839.342 -10.507.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.839.342 -10.507.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 152.281.897 162.789.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 165.121.239 152.281.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 165.315.709 152.317.188
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
336.714.762 279.825.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 34.369.816 13.029.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26 302.344.946 266.795.534
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
73.836 37.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 73.836 37.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 22.943.990
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25,27 22.943.990
Stoklar
6 148.976.251 94.519.833
Peşin Ödenmiş Giderler
14.441.680 13.646.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.441.680 13.646.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 24.858.030 19.573.127
Diğer Dönen Varlıklar
40.312.953 42.531.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 40.312.953 42.531.118
ARA TOPLAM
730.693.221 625.394.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
730.693.221 625.394.126
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 48.353.773 43.876.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 233.619 219.459
Peşin Ödenmiş Giderler
0 44.321
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 44.321
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.112.814
Diğer Duran Varlıklar
32.874.394 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 32.874.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.574.600 44.140.245
TOPLAM VARLIKLAR
819.267.821 669.534.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.523.700 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.523.700 0
Banka Kredileri
22 4.523.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
498.560.763 429.018.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 15.782.154 16.394.921
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
482.778.609 412.623.561
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.756.955 2.163.332
Diğer Borçlar
0 4.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.009
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
5.653.803 1.917.021
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
16 5.653.803 1.917.021
Türev Araçlar
240.338 3.648.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 240.338 3.648.380
Ertelenmiş Gelirler
32.830.770 40.075.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 32.830.770 40.075.636
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 10.214.364
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.186.320 12.708.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.029.610 4.418.440
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.156.710 8.290.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.891.381 2.629.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.891.381 2.629.928
ARA TOPLAM
576.858.394 492.165.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.858.394 492.165.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 2.897.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 2.897.499
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.443.485 7.076.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.850.167 5.636.510
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.593.318 1.439.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.398.449
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.443.485 13.372.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
584.301.879 505.537.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.965.942 163.996.502
Ödenmiş Sermaye
14 141.733.652 112.233.652
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 40.871.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.914.000 -1.341.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.914.000 -1.341.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.914.000 -1.341.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.718.010 7.006.270
Yasal Yedekler
14 7.718.010 7.006.270
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.911.670 28.358.531
Net Dönem Karı veya Zararı
8.141.821 20.235.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.965.942 163.996.502
TOPLAM KAYNAKLAR
819.267.821 669.534.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.176.349.873 953.572.451
Satışların Maliyeti
15 -1.057.457.251 -832.409.981
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.892.622 121.162.470
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
118.892.622 121.162.470
Genel Yönetim Giderleri
17 -42.139.202 -33.800.019
Pazarlama Giderleri
17 -53.818.020 -49.640.596
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -2.481.376 -2.242.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 43.926.459 47.694.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -58.325.230 -58.919.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.055.253 24.254.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 287.801 403.060
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.343.054 24.657.504
Finansman Gelirleri
21 2.625.446 1.910.954
Finansman Giderleri
21 -1.266.678 -1.156.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.701.822 25.411.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 439.999 -5.175.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -10.214.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 10.654.363 -5.175.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.141.821 20.235.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.141.821 20.235.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.141.821 20.235.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 0,06880000 0,18030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-572.400 -184.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -715.500 -230.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 143.100 46.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
143.100 46.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-572.400 -184.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.569.421 20.051.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.569.421 20.051.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666290


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.335 Değişim: 0,69% Hacim : 3.633 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9495 Değişim: -0,03%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4908 Değişim: 0,10%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
463,33 Değişim: 0,29%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.