KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.03.2018 - 04:12
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.428.213 205.433.225
Dönem Karı (Zararı)
101.146.474 482.830.124
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.146.474 471.870.851
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.959.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.807.610 -416.235.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 45.870.872 36.938.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
153.077 1.451.597
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -124.172 2.167.735
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 277.249 -716.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.122.979 -2.283.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.164.380 -888.992
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -41.401 -699.725
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-694.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.858.710 15.655.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -7.975.110 -261.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 14.153.802 16.017.352
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 3.397.888 1.629.689
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -1.717.870 -1.730.060
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.771.257 -19.216.590
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.912.667 -19.629.057
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.004.571 -19.629.057
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
91.904 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -22.899.344 579.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.848.995 7.072.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -765.765 -14.601
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-436.789.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.510.829 168.242.366
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-199.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.093.002 126.665.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-699.252 -21.945.462
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.299.793 -11.055.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.919.552 29.654.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.856.997 36.104.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
885.189 1.298.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.338.898 -5.274.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.992.518 3.344.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.372.834 9.450.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-509.198 6.910.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.863.636 2.539.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.556.745 234.837.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.364.699 -1.703.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -15.506.769 -10.183.079
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-17.517.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.654.759 -3.776.191
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 172.946.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.724.894 14.316.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -76.313.747 -82.364.479
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
390.080 4.599.001
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -341.000 -237.690
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -68.352.833
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -51.130.369
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -17.222.464
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
909.904 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
909.904 0
Alınan Faiz
7.975.110 261.035
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -44.944.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.849.218 -213.647.469
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
534.613.894 359.565.154
Kredilerden Nakit Girişleri
534.613.894 359.565.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.942.095 -587.451.870
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.942.095 -587.451.870
Ödenen Temettüler
20 -17.500.000 -14.698.306
Ödenen Faiz
-16.322.581 -15.650.765
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
44.588.318
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.233.754 -11.990.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.233.754 -11.990.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.206.315 103.196.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.972.561 91.206.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
101.146.474 482.830.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
103.105.664 26.970.098
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
120.275.116 33.525.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -877.590 -5.983.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8.277.985 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -443.015 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 8.721.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.569.847 -571.363
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-22.487.866 -1.768.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
175.518 1.196.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
13 -2.257.499 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.793.010 -5.855.399
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.793.010 -5.855.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.312.654 21.114.699
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.459.128 503.944.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.422.349 2.665.434
Ana Ortaklık Payları
191.036.779 501.279.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.972.561 91.206.315 103.196.750
Finansal Yatırımlar
5 199.998 0 0
Vadeli Mevduatlar
5 199.998 0 0
Ticari Alacaklar
7 240.663.237 141.102.207 390.299.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 9.317.387 10.871.744 699.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
231.345.850 130.230.463 389.600.141
Diğer Alacaklar
8 55.332.398 54.686.543 1.838.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 51.096.024 51.130.369 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.236.374 3.556.174 1.838.908
Stoklar
9 88.172.132 65.149.588 109.402.528
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.480.628 8.772.602 7.993.857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 6.339 3.986 2.919.296
Diğer Dönen Varlıklar
19 3.179.912 2.670.713 10.918.574
ARA TOPLAM
416.007.205 363.591.954 626.569.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
416.007.205 363.591.954 626.569.239
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 808.574 1.550.317 13.445.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
808.574 1.550.317 13.445.390
Diğer Alacaklar
8 506.045 452.648 418.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
506.045 452.648 418.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 435.032.812 406.112.982 8.125.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 270.849.274 259.771.203 244.706.712
Maddi Duran Varlıklar
15 759.980.174 623.323.097 700.074.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.051.516 2.448.600 4.840.083
Peşin Ödenmiş Giderler
10 40.900.155 33.598.533 28.942.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 55.048.158 39.533.042 29.493.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.566.176.708 1.366.790.422 1.030.047.151
TOPLAM VARLIKLAR
1.982.183.913 1.730.382.376 1.656.616.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 52.927.918 6.185.430 37.899.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 147.022.888 106.531.915 393.777.419
Ticari Borçlar
7 91.361.925 91.222.798 145.618.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 217.089 115.310 11.434.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.144.836 91.107.488 134.183.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.483.774 4.598.585 5.323.081
Diğer Borçlar
8 4.143.738 804.840 1.824.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 170.556 6.208 6.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.973.182 798.632 1.818.512
Türev Araçlar
91.904 0 0
Ertelenmiş Gelirler
10 6.139.363 3.781.550 3.886.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.373.898 8.135.928 4.162.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 558.062 599.463 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
558.062 599.463 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 3.584.715 6.448.350 3.950.726
ARA TOPLAM
315.688.185 228.308.859 597.741.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.688.185 228.308.859 597.741.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 39.847.667 82.853.158 124.340.822
Ertelenmiş Gelirler
10 99.705 465.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 10.203.729 8.526.458 12.968.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.203.729 8.526.458 12.968.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 136.837.525 109.680.927 110.264.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.988.626 201.525.543 247.573.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
502.676.811 429.834.402 845.314.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.452.878.576 1.279.341.797 791.562.408
Ödenmiş Sermaye
20 370.000.000 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.467.266 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 302.629.367 202.737.888 264.919.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
302.629.367 202.737.888 264.919.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
312.900.151 211.952.188 269.346.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.270.784 -9.214.300 -4.427.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.865.646 -8.072.636 -2.217.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.865.646 -8.072.636 -2.217.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.062.818 28.530.253 25.484.767
Diğer Yedekler
20 -208.727.832 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
841.551.111 390.111.948 284.481.370
Net Dönem Karı veya Zararı
98.631.272 480.164.690 33.024.205
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 26.628.526 21.206.177 19.739.049
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.479.507.102 1.300.547.974 811.301.457
TOPLAM KAYNAKLAR
1.982.183.913 1.730.382.376 1.656.616.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 749.621.708 470.331.288
Satışların Maliyeti
21 -631.448.052 -383.317.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.173.656 87.013.841
BRÜT KAR (ZARAR)
118.173.656 87.013.841
Genel Yönetim Giderleri
22 -23.148.201 -21.180.542
Pazarlama Giderleri
22 -29.990.845 -18.271.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -2.336.718 -1.697.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 9.833.943 10.861.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.965.196 -7.954.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 22.899.344 -579.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.465.983 48.190.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 13.136.811 457.919.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.456.555 -40.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.146.239 506.069.759
Finansman Gelirleri
26 17.024.567 3.966.228
Finansman Giderleri
26 -18.873.327 -31.092.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.297.479 478.943.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.848.995 -7.072.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.744.737 -16.640.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 14.593.732 9.568.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.146.474 471.870.851
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12 0 10.959.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.146.474 482.830.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.515.202 2.665.434
Ana Ortaklık Payları
98.631.272 480.164.690
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 28 0,26700000 1,26800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 28 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2,7 -21.073.517 -21.073.517 609.631 -20.463.886
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 284.481.370 33.024.205 791.562.408 19.739.049 811.301.457
Transferler
3.045.486 29.978.719 -33.024.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.757.297 -4.787.199 -5.855.399 480.164.690 501.279.389 2.665.434 503.944.823
Dönem Karı (Zararı)
480.164.690 480.164.690 2.665.434 482.830.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.757.297 -4.787.199 -5.855.399 21.114.699 21.114.699
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-89.151.859 89.151.859 0
Kar Payları
20 -13.500.000 -13.500.000 -1.198.306 -14.698.306
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 390.111.948 480.164.690 1.279.341.797 21.206.177 1.300.547.974
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 411.185.465 472.590.747 1.292.841.371 19.867.576 1.312.708.947
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
3 370.000.000 1.467.266 -21.073.517 7.573.943 -13.499.574 1.338.601 -12.160.973
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 390.111.948 480.164.690 1.279.341.797 21.206.177 1.300.547.974
Transferler
-307.038 11.532.565 468.939.163 -480.164.690 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.255.001 -1.056.484 -7.793.010 98.631.272 191.036.779 5.422.349 196.459.128
Dönem Karı (Zararı)
98.631.272 98.631.272 2.515.202 101.146.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
101.255.001 -1.056.484 -7.793.010 92.405.507 2.907.147 95.312.654
Kar Payları
20 -17.500.000 -17.500.000 -17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 841.551.111 98.631.272 1.452.878.576 26.628.526 1.479.507.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665949


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0060 Değişim: 0,01%
Düşük 8,0020 25.11.2020 Yüksek 8,0073
Açılış: 8,0054
9,5216 Değişim: -0,03%
Düşük 9,5167 25.11.2020 Yüksek 9,5262
Açılış: 9,5244
465,13 Değişim: -0,02%
Düşük 464,86 25.11.2020 Yüksek 465,42
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.