KAP ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:17

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.625.359 -6.667.462
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
38.589.951 20.133.710
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
28 36.673.710 19.243.340
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
28 1.916.241 890.370
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-35.890.864 -27.362.512
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
28 -32.837.803 -25.136.614
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
29 -3.053.061 -2.225.898
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
2.699.087 -7.228.802
Ödenen Faiz
33 -3.004.707 -2.508.120
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 1.930.979 3.069.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
687.993 -1.461.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
687.993 5.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 687.993 5.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -1.466.749
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.395.179 8.221.466
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 8.221.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.395.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.827 92.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.827 92.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 156.543 63.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 74.716 156.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 1.186.694 815.946 20.002.230 20.002.230
Transferler
27 41.838 774.108 -815.946 0 0
Dönem Karı (Zararı)
36 -9.762.217 -9.762.217 -9.762.217
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013
Diğer Düzeltmeler
-199.153 -199.153 -199.153 -199.153
Transferler
-9.762.217 9.762.217 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.206.497 2.206.497 2.206.497
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.036.800 15.979.009 12.795 -199.153 1.012.824 -7.801.415 2.206.497 12.247.357 12.247.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.648.828 1.109.655
Ticari Alacaklar
10 5.833.925 2.155.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 17.236 223.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37 5.816.689 1.931.979
Stoklar
13 551.298 2.768.372
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.575.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
612
Diğer Dönen Varlıklar
3.271.246 4.042.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 3.271.246 4.042.038
ARA TOPLAM
12.881.645 10.075.887
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.881.645 10.075.887
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28.325 12.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.325 12.065
Maddi Duran Varlıklar
18 28.972.674 29.660.667
Arazi ve Arsalar
3.051.008 3.051.008
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.066.233 2.066.233
Binalar
18.890.503 18.890.503
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.562.651 7.562.651
Taşıtlar
775.617 647.685
Mobilya ve Demirbaşlar
20.225.562 19.412.078
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.020.928 10.886.358
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-34.619.828 -32.855.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 581.566 591.028
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
581.566 591.028
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.119.914 2.149.767
Diğer Duran Varlıklar
370.195
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
26 370.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.072.674 32.413.527
TOPLAM VARLIKLAR
43.954.319 42.489.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.555.298 21.950.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.555.298 21.950.477
Banka Kredileri
8 19.555.298 21.950.477
Ticari Borçlar
10 2.957.622 2.427.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 1.239.938 349.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37 1.717.684 2.077.395
Diğer Borçlar
2.735.127 1.465.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 2.512.534 1.152.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 222.593 312.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 5.400.940 5.620.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 5.400.940 5.620.253
ARA TOPLAM
30.648.987 31.463.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.648.987 31.463.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 958.305 785.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
958.305 785.816
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
99.670
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 99.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.975 785.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.706.962 32.249.401
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 12.247.357 10.240.013
Ödenmiş Sermaye
1.036.800 1.036.800
Sermaye Düzeltme Farkları
15.979.009 15.979.009
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.795 12.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -199.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.012.824 1.012.824
Yasal Yedekler
782.617 782.617
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
230.207 230.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -7.801.415 1.960.802
Net Dönem Karı veya Zararı
36 2.206.497 -9.762.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.247.357 10.240.013
TOPLAM KAYNAKLAR
43.954.319 42.489.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 38.014.236 19.832.736
Satışların Maliyeti
28-30 -32.837.803 -25.136.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.176.433 -5.303.878
BRÜT KAR (ZARAR)
5.176.433 -5.303.878
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.457.140 -1.720.038
Pazarlama Giderleri
29 -1.595.921 -505.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.728.769 2.273.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.561.296 -4.147.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.290.845 -9.403.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.290.845 -9.403.864
Finansman Giderleri
33 -3.004.707 -2.508.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.286.138 -11.911.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.079.641 2.149.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.079.641 2.149.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.206.497 -9.762.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.206.497 -9.762.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.206.497 -9.762.217
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.206.497 -9.762.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.206.497 -9.762.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664806


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.487 Değişim: -1,42% Hacim : 3.853 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 100.327 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7093 Değişim: 0,56%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,7114
Açılış: 5,6773
6,3229 Değişim: 0,95%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,3277
Açılış: 6,2636
274,71 Değişim: 0,78%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 275,01
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.