KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 14:28
KAP ***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.890.337 -122.281 19.809 555.147 2.786.106 3.028.348 15.157.466 15.157.466
Transferler
368.255 2.660.093 -3.028.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.525 -13.421 -1.237.170 -1.272.116 -1.272.116
Dönem Sonu Bakiyeler
8.890.337 -143.806 6.388 923.402 5.446.199 -1.237.170 13.885.350 13.885.350
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.890.337 -143.806 6.388 923.402 5.446.199 -1.450.344 13.672.176 13.672.176
Diğer Düzeltmeler
213.174 213.174
Transferler
142.273 -1.379.443 1.237.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.367 5.146 4.850.042 4.941.555 4.941.555
Sermaye Arttırımı
1.609.663 1.609.663
Kar Payları
-1.422.728 -1.422.728
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 -57.439 11.534 1.065.675 2.644.028 4.850.042 19.013.840 19.013.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.806.868 450.687
Dönem Karı (Zararı)
4.850.042 -1.237.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.511.858 203.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,17 224.908 217.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13,14 168.114 202.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
121.654
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
46.460
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.118.836 -64.921
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8,19 -151.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.884.044 1.524.140
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -9.424.212 -1.461.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.949.239 2.080.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 -1.194.851 -56.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.765.679 1.158.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.765.679 1.158.638
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -81.421 -197.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.522.144 490.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11,21 -105.071
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-284.724 64.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -376.552 -48.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -376.552 -48.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.425.339 426.793
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.609.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.238.404 426.793
Ödenen Temettüler
-1.422.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.758.081 828.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.758.081 828.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.458.214 1.629.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 700.133 2.458.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 700.133 2.458.214
Finansal Yatırımlar
5 24.254.874 14.824.230
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.254.874 14.824.230
Ticari Alacaklar
6 26.859.035 13.909.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 88 39
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.858.947 13.909.757
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 103.393 84.612
Diğer Dönen Varlıklar
12 101
ARA TOPLAM
51.917.536 31.301.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.917.536 31.301.865
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 294.711 294.711
Diğer Alacaklar
7 1.484.671 316.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.484.671 316.838
Maddi Duran Varlıklar
9 4.300.873 4.149.230
Binalar
9 3.784.155 3.871.981
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 189.490 232.162
Taşıtlar
9 295.885
Mobilya ve Demirbaşlar
9 24.901 26.993
Özel Maliyetler
9 435 1.121
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 6.007 16.973
Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 83.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.113.404 4.844.155
TOPLAM VARLIKLAR
58.030.940 36.146.020
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 9.485.000 7.454.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 9.485.000 7.454.000
Banka Kredileri
10 9.485.000 7.454.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 866.056 792.596
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 866.056 792.596
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.047.778 1.066.748
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 -181.722 -274.152
Ticari Borçlar
6 25.514.550 10.748.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 114.759 99.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.399.791 10.649.422
Ertelenmiş Gelirler
8 159.186 176.222
Kısa Vadeli Karşılıklar
13,14 235.227 172.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 71.504 55.444
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 163.723 117.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 229.942 142.811
ARA TOPLAM
36.489.961 19.487.207
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.489.961 19.487.207
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.140.412 2.006.468
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.140.412 2.006.468
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.222.118 2.269.896
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 -81.706 -263.428
Ertelenmiş Gelirler
151.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 328.389 615.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 328.389 615.478
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.058.338
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.527.139 2.773.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.017.100 22.260.670
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.013.840 13.885.350
Ödenmiş Sermaye
15 10.500.000 8.890.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-57.439 -143.806
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.439 -143.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.439 -143.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.534 6.388
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534 6.388
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.534 6.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.065.675 923.402
Yasal Yedekler
15 1.065.675 923.402
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.644.028 5.446.199
Net Dönem Karı veya Zararı
4.850.042 -1.237.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.013.840 13.885.350
TOPLAM KAYNAKLAR
58.030.940 36.146.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.169.151.294 1.416.955.984
Satışların Maliyeti
16 -2.163.598.539 -1.413.305.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.552.755 3.650.399
BRÜT KAR (ZARAR)
5.552.755 3.650.399
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.625.949 -4.614.772
Pazarlama Giderleri
17 -1.241.420 -926.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 291.402 92.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.212 -1.827.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 151.517 151.519
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.305 -1.675.595
Finansman Gelirleri
20 7.653.954 2.629.292
Finansman Giderleri
20 -1.813.381 -2.255.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.968.878 -1.302.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.118.836 64.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.118.836 64.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.850.042 -1.237.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.850.042 -1.237.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.850.042 -1.237.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN PAY BAŞINA KAYIP/KAZANÇ 23 0,46190000 -0,11780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
86.367 -21.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 107.959 -26.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.592 5.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.146 -13.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.432 -16.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.286 3.355
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.513 -34.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.941.555 -1.272.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.941.555 -1.272.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667345


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.339 Değişim: 1,34% Hacim : 11.750 Mio.TL Son veri saati : 11:42
Düşük 1.328 25.11.2020 Yüksek 1.340
Açılış: 1.330
7,9552 Değişim: -0,63%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4803 Değişim: -0,46%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
463,70 Değişim: -0,32%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.